Hlavní navigace

Potvrzeno, OSVČ s dohodami kompenzační bonus vracet nemusí

20. 8. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Původně se OSVČ s dohodami, které zakládají účast na nemocenském pojištění, kompenzační bonus netýkal. Pokud OSVČ o bonus i tak požádala, měla jej vrátit.

Díky novele zákona o kompenzačním bonusu, která před dvěma týdny vyšla ve Sbírce zákonů, však dosáhnou na kompenzační bonus i OSVČ s dohodami s nemocenským pojištěním. Ministerstvo financí serveru Podnikatel.cz potvrdilo, že ty OSVČ s dohodami, které o bonus požádaly ještě před příslušnou novelou, peníze vracet nemusí a nemusí podávat ani novou žádost.

Kdo požádal dříve, bonus vracet nemusí

Kompenzační bonus se sice týká většiny koronavirem postižených OSVČ, ne však úplně všech. Původně se bonus netýkal osob, které vykonávají činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec. To znamenalo, že dle těchto pravidel měly nárok na bonus OSVČ s dohodami jen tehdy, pokud u dohod o pracovní činnosti měly příjmy do 3000 korun měsíčně a u dohod o provedení práce do 10 000 korun.

O bonus ovšem v některých případech chybně požádaly i OSVČ se souběhem samostatné činnosti a zaměstnání (včetně dohodářů). Tyto OSVČ začala finanční správa následně po vyplacení oslovovat e-mailem a vyzývat je k navrácení bonusu. Před dvěma týdny ovšem vyšla ve Sbírce zákonů novela, která rozšířila kompenzační bonus i na dohodáře, pokud jim dohoda založila účast na nemocenském pojištění.

Teoreticky by tak tyto OSVČ měly kompenzační bonus vrátit, protože o něj požádaly neoprávněně, a následně o něj znovu požádat. Jak už ale informoval server Podnikatel.cz na začátku července, situace by se měla zjednodušit a OSVČ s dohodou by měly mít možnost si původně vyplacený bonus ponechat. Že tomu tak skutečně je, potvrdilo nyní ministerstvo financí. Pokud byla OSVČ s pojištěnou dohodou před schválením novely neformálně vyzvána správcem bonusu k jeho vrácení právě z titulu souběhu s pojištěnou dohodou, nemusí tak činit, ani hlásit tuto skutečnost finančnímu úřadu, uvedl serveru Podnikatel.cz Tomáš Weiss, mluvčí ministerstva financí.

V případě, že má OSVČ souběh s pojištěnou dohodou a v souladu s dodatečným platebním výměrem kompenzační bonus již vrátila, může si nyní po nabytí účinnosti novely požádat o bonus 500 Kč denně z titulu OSVČ znovu. Pokud OSVČ zaplatila při vracení peněz úrok z prodlení za neoprávněné čerpání bonusu, finanční správa zaplacený úrok poplatníkovi vrátí, a to do 30 dní od obdržení žádosti o vrácení přeplatku, pokud jsou splněny další podmínky pro jeho vrácení (např. neexistuje jiný nedoplatek), upřesnil Tomáš Weiss.

Kdo z dohodářů má nárok 500 Kč?

Nárok na kompenzační bonus 500 Kč mají díky nedávné novele zákona o kompenzačním bonusu i OSVČ, které zároveň pracují na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění. Práce na dohodu nově nevadí ani u společníků eseróček a také oni získají na kompenzační bonus 500 Kč za den. Další podmínky jsou stejné jako pro ostatní OSVČ a společníky.

Předně musí jít o OSVČ či společníky, kteří v daném období nemohli svoji činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa dotyčného nebo jeho zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných podnikatelem či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).

Kromě omezení činnosti kvůli koronaviru a krizovým opatřením (stejné jako u OSVČ) musí společníci splnit i výši obratu firmy. Nárok na dotaci mají jen ti společníci, jejichž firmy měly za rok 2019 obrat aspoň 180 000 Kč, nebo ti, kteří předpokládají, že obrat jejich firmy za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 180 000 Kč.

Čtěte také: Kompenzační bonus pro dohodáře: 5 příkladů s více dohodami s jinými platnostmi 

Kdo z dohodářů má nárok jen na 350 Kč

Na kompenzační bonus mají nárok i dohodáři, kteří nemají souběh se samostatnou činností a nejsou ani společníky eseróček. Na rozdíl od OSVČ a společníků však mají nárok jen na 350 Kč denně. Maximálně tak mohou získat 31 150 Kč.

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba pracovala alespoň 4 z 6 měsíců před krizí (od 1. října 2019 do 31. března 2020) na pojištěnou dohodu. Podobně jako u kompenzačního bonusu pro podnikatele jsou z podpory vyloučeny osoby, které vedle DPP a DPČ vykonávají jiné zaměstnání. Další podmínkou je, aby daná osoba měla ke dni 11. března 2020 uzavřenou dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr.

Muselo také dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize, a to z důvodů na straně:

 • a) zaměstnavatele, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména v důsledku
  1. nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny,
  2. omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech nebo
  3. omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti, nebo
 • b) subjektu kompenzačního bonusu, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména v důsledku
  1. jeho karantény nebo
  2. péče o dítě nebo jiného člena domácnosti.

Dále má platit, že ten, kdo dostane kompenzační bonus, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud má dohodář více dohod, nárok na bonus vzniká za kalendářní den pouze jednou.

Čtěte více: Kompenzační bonus i pro dohodáře: Někteří dostanou 500 Kč denně, jiní jen 350 Kč 

Žádost je pro dohodáře komplikovanější

Daně 23 konec

Dohodáři mají oproti OSVČ a společníkům komplikovanější podání žádosti. Žádost o kompenzační bonus musí obsahovat i identifikaci zaměstnavatele, kopii dohody o práci konané mimo pracovní poměr a kopii mzdového listu zahrnujícího kalendářní měsíce, kdy byl subjekt kompenzačního bonusu účasten nemocenského pojištění na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Kopii mzdového listu lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele prokazujícím splnění podmínek.

Dokdy lze žádost podat

OSVČ a společníkům bez dohody sice lhůta pro podání žádostí o bonus již vypršela, pro dohodáře (ať už ve spojení se samostatnou činností, nebo bez ní) ovšem platí jiný termín. Podle přechodných ustanovení novely mohou o bonus žádat ještě několik měsíců po nabytí účinnosti novely. Konkrétně lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus běží znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a neskončí dříve než uplynutím posledního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že novela nabyla účinnosti v srpnu, jde o bonus žádat až do konce listopadu, a to za obě bonusová období.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).