Hlavní navigace

Povinná elektronická komunikace s ČSSZ skončí pro podnikatele dříve, než začala

22. 5. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Zákon, který před týdnem předložilo ministerstvo financí, se netýká pouze paušálů a slev na dani. Mimo jiné také ruší povinnou elektronickou komunikaci s ČSSZ.

Zákon, který před týdnem poslalo ministerstvo financí do připomínkového řízení, neobsahoval pouze hojně skloňované změny u slev na dani. Novinky se chystají také u elektronických podání. Od příštího roku by již neměla být povinná elektronická komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). OSVČ se tak zřejmě vyhnou elektronickému podávání přehledů, které jim původně hrozilo už v letošním roce. Povinnost elektronických podání by měla odpadnout i zaměstnavatelům.

Zatímco u elektronické komunikace s ČSSZ se plánují úlevy, v případě elektronických podání pro finanční správu chce ministerstvo přitvrdit. Novela daňového řádu obsahuje specifický postup, který mají úřady uplatnit, pokud podnikatelé elektronickou formu nedodrží. Součástí tohoto postupu je i zavedení zvláštní sankce za nedodržení povinné elektronické formy podání, kterou doposud české daňové právo nezná.

Elektronická komunikace s ČSSZ bude dobrovolná

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

S ČSSZ nebudete muset komunikovat elektronicky.

Novela zákona o daních z příjmů, která kromě jiného omezuje využití výdajových paušálů, přináší (nejen) drobným podnikatelům i některé pozitivní novinky. Jednu z nich bezesporu tvoří zrušení obligatorní elektronická komunikace s ČSSZ, která měla pro podnikatele platit od letošního roku a která byla nakonec odložena na rok 2015. Novela totiž mění příslušný zákon o nemocenském pojištění a povinné elektronické podání pro ČSSZ od příštího roku zcela ruší. Důvodem je, že povinná elektronická komunikace znamená pro řadu podnikatelů vyšší administrativní zátěž a vyšší finanční náklady. Elektronický způsob předávání podání vyžaduje nejen určité technické vybavení (počítač vybavený příslušným softwarem s možností připojení k internetu), ale i ověření identity odesílatele; datová zpráva musí být poslána z datové schránky nebo podepsána uznávaným elektronickým podpisem, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Firmy, které mají ze zákona zřízené datové schránky, by sice problém s elektronickým podáním vesměs neměly, pro OSVČ by to však znamenalo velký zásah do jejich činnosti. Elektronická podání totiž využívá jen zlomek živnostníků. Většina osob samostatně výdělečně činných komunikuje s okresní správou sociálního zabezpečení pouze 1× v kalendářním roce, a to při podání přehledu o příjmech za předchozí kalendářní rok. Tyto osoby zpravidla nemají ani datovou schránku a ani elektronický podpis, upřesňuje se v důvodové zprávě. V ní se navíc uvádí, že i zaměstnavatelé, kteří nejsou právnickou osobou a zaměstnávají jen několik zaměstnanců, využívají formu elektronického podání jen v malém rozsahu. Konkrétně se jedná pouze o pětinu z nich.

Čtěte také: Malé firmy stále podceňují přípravu na povinnou elektronickou komunikaci

Elektronická komunikace s ČSSZ by tak od příštího roku měla zůstat pouze jako jedna z možností, kterou si podnikatel může vybrat. Přesto nechce ministerstvo financí odložit elektronickou komunikaci k ledu. Naopak se bude snažit vytvořit uživatelsky přívětivé a motivující podmínky pro podávající, aby postupně k elektronické komunikaci sami dobrovolně přešli. Tak například bude také třeba umožnit elektronické podání přímo u orgánu sociálního zabezpečení v případě, kdy například osoba samostatně výdělečně činná využívá poradenství pracovníka okresní správy sociálního zabezpečení a vyplňuje s ním přehled o příjmech a výdajích, píše se v důvodové zprávě.

Dále se ve zprávě navrhuje, aby ČSSZ umožnila kvalifikované elektronické podání přes uživatelský účet na svém portálu. K identifikaci uživatele by sloužily přihlašovací údaje k ovládání uživatelského účtu. Přihlašovací údaje budou jedinečné a přístup bude podávajícímu umožněn pouze tehdy, dojde-li k jednoznačnému ztotožnění klienta na základě údajů uvedených v portálu, které byly převzaty z registračního formuláře a poskytnutých přístupových údajů k uživatelskému účtu, které uživatel převzal osobně do vlastních rukou, vysvětlují autoři návrhu. V praxi by se tak jednalo o podobný systém, který v současnosti už nabízí většina zdravotních pojišťoven.

Čtěte více: Víme, jak lze podat přehled elektronicky, a to pro všechny zdravotní pojišťovny

Kdo bude kašlat na elektronickou komunikaci s berňáky, dostane pokutu

Zatímco v případě elektronické komunikace s ČSSZ plánuje stát podnikatelům pravidla uvolnit, v případě elektronických podání pro finanční úřady chce naopak přitvrdit. Podle ministerstva financí totiž v současnosti neexistují sankce, které by účinně postihovaly nesplnění elektronické formy podání. To si nový zákon klade za cíl napravit. Zavést se mají také pokuty za nesplnění oznamovací nebo evidenční povinnosti. V neposlední řadě se mají zpřísnit sankce pro ty, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

Čtěte také: Podat přiznání k DPH elektronicky není žádná věda

školení říjen - GDPR

Kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, bude moct nově dostat pokutu až do výše půl milionu korun. Toto rozšíření reaguje na skutečnost, že podle dnešní úpravy nelze neplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti sankcionovat. Tím pádem není možné hrozbou sankce motivovat osoby zúčastněné na správě daní k aktivní spolupráci, doplňuje se v důvodové zprávě.

Ti, kdo mají za povinnost učinit podání v elektronické podobě a neudělají tak, dostanou automaticky pokutu ve výši 2000 Kč. Zákon navíc umožňuje správci daně udělit pokutu ještě vyšší. Správce daně může namísto pokuty podle odstavce 2 uložit pokutu do 50 000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, zní v nově navrhovaném paragrafu daňového řádu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).