Hlavní navigace

Požádal o kompenzační bonus, ale zjistil, že na něj nemá nárok. Jak postupovat?

22. 4. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Než OSVČ požádá o kompenzační bonus, měla by se přesvědčit, zda splňuje všechny podmínky. Jaký je postup, pokud je žádost podána, ale požadavky splněny nejsou?

Kompenzační bonus je určen OSVČ, které musely ukončit nebo omezit svou činnost kvůli opatřením spojeným se šířením koronavirové pandemie. 

Kdo může žádat o kompenzační bonus

Na kompenzační bonus má nárok OSVČ, která o něj požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Čtěte více: Máme žádost o kompenzační bonus 25 000 korun pro OSVČ, už ji lze podávat

Požádal, ale zjistil, že požadavky nesplňuje

O této skutečnosti je dobré kvalifikovanou formou (např. stejně jako bylo o kompenzační bonus požádáno) informovat správce bonusu. Finanční správa doporučuje vzniklou situaci důkladně popsat. Jasné vymezení situace vždy usnadní a nejspíše i urychlí vyřízení. 

Psali jsme: Dalších až 19 tisíc pro OSVČ, které budou ještě omezeny i v květnu a červnu

Správce bonusu na základě této informace může následně přistoupit k zastavení řízení o žádosti, pokud ještě nedošlo k vyplacení kompenzačního bonusu, případně na základě této změny doměří platebním výměrem, který bude běžnou cestou doručen, daň, a to ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Tento rozdíl je OSVČ bez nároku na bonus povinna vrátit.

Bonus byl vyplacen. Co teď? 

V případě již vyplaceného kompenzačního bonusu je vhodné souběžně s informováním správce bonusu zároveň i vrátit neoprávněně vyplacenou část kompenzačního bonusu. Číslo účtu, na který má být vrácena částka neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu, resp. daně, je seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby vyplaceného kompenzačního bonusu, upozorňuje finanční správa. 

Do platebního příkazu je nezbytné zadat do variabilního symbolu rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, tj. kmenovou část DIČ. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést informaci, že se jedná o vrácení neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. Kompletní platební informace budou zároveň taktéž uvedeny v platebním výměru, který bude doručen. Z částky doměřené daně nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se úrok z prodlení za dobu, kdy OSVČ bez nároku na bonus disponovala s neoprávněně vyplacenými finančními prostředky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).