Hlavní navigace

Pozor na plnou moc, kterou jste dali daňaři, na kontrolní hlášení nemusí stačit

Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Daniel Morávek

Ne každá plná moc, kterou máte uzavřenou se svým daňovým poradcem, může být využita v souvislosti s kontrolním hlášením. Víme, které plné moci úřady akceptují.

Doba čtení: 2 minuty

Finanční správa včera zveřejnila informace, jaké plné moci, uplatněné u správců daně před 1. lednem 2016, bude v souvislosti s kontrolním hlášením k DPH uznávat. Nebudou to totiž všechny. Podnikatelé by tak měli zkontrolovat, jakou plnou moc udělili svému daňovému poradci.

Čtěte také: Od ledna kvůli kontrolnímu hlášení zdražujeme, otevřeně přiznávají účetní firmy

Které plné moci platí

Finanční správa nebude uznávat v rámci kontrolního hlášení všechny plné moci, které jí byly podnikateli předloženy. Jako relevantní pro kontrolní hlášení budou vyhodnoceny plné moci, uplatněné před 1. 1. 2016 u místně příslušného správce daně podle v tomto rozsahu zmocnění:

Daň z nemovitosti tip Podnikatel.cz

  1. ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům (tzv. generální plné moci),
  2. ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům na dani z přidané hodnoty bez omezení,
  3. ke všem úkonům, řízením nebo jiným postupům na dani z přidané hodnoty za konkrétně vymezené období (např. konkrétní měsíc/měsíce či čtvrtletí), aniž by tato plná moc byla zároveň omezena pouze na vybrané úkony, a to za předpokladu, že období vymezené v plné moci se kryje s obdobím, ve kterém se podává kontrolní hlášení,
  4. pro podání daňového tvrzení na dani z přidané hodnoty (tj. takové plné moci, kde je použito výslovně pojmu „daňové tvrzení“, nikoli užšího pojmu „daňové přiznání“)
  5. pro podání hlášení na dani z přidané hodnoty (na tom nic nemění, pokud jsou v plné moci uvedeny ještě další úkony, např. typicky podání daňového přiznání apod.).
Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Jestliže tak vaše plná moc již obsahuje jeden z výše zmíněných rozsahů, nemusíte nic měnit. Pokud však plná moc obsahuje jiný text, budete muset u svého místně příslušného správce daně uplatnit novou plnou moc. Buďto pouze pro kontrolní hlášení (přitom původní plná moc zůstane zachována v původním rozsahu), nebo v širším rozsahu, který bude zahrnovat jak rozsah původní dříve udělené plné moci, tak jednání ve věcech kontrolních hlášení (v tomto případě bude platnost původní plné moci ukončena a správce daně bude postupovat výhradně podle nově uplatněné plné moci), vysvětluje finanční správa.

Sama finanční správa nabízí na svém webu dva vzory Plné moci pro řízení ve věcech kontrolních hlášení.