Hlavní navigace

Vyhněte se flastru 2000 Kč, nezapomeňte na povinné elektronické podání přiznání

5. 6. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Už i odložená lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se blíží. Nezapomínejte na to, že někteří poplatníci musí podat přiznání elektronicky.

Zatímco většina podnikatelů si může vybrat, jakým způsobem přiznání podá, ti, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku, musí přiznání odevzdat elektronicky. Kdo tak neučiní, hrozí mu pokuta.

Kdo musí podat přiznání elektronicky

Pomalu a jistě se blíží prodloužená lhůta pro podání daňového přiznání. Vzhledem ke koronavirové krizi došlo k prominutí pokut za pozdně podané daňové přiznání a také doplatek daně z příjmů, a to na 3 měsíce od 1. dubna. Podnikatelé tak mohou daňové přiznání beztrestně podat a daň doplatit do 1. července 2020 včetně. Pozor ale na to, že odpustek platí jen tehdy, pokud přiznání a doplatek stihnete v termínu 1. července podat a zaplatit. Pokud nikoli, sankce se vám budou počítat už od dubna.

Přestože se u poplatníků u daně z příjmů fyzických osob už ihned neuděluje pokuta za nepodání daňového přiznání elektronicky, neměli by ti, kterých se povinné elektronické podání týká, na tuto povinnost zapomínat. U daně z příjmů musí přiznání (a také další podání) činit elektronicky ti, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podání jsou navíc povinni učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Musí tak přiznání podat jednou z těchto možností:

  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Majitelé zpřístupněných datových schránek mohli v minulosti též poslat přiznání přes Daňový portál finanční správy, aniž by jej nějak elektronicky podepisovali. Museli ale vytisknout tzv. e-tiskopis (jakýsi jednostránkový výtah podaného přiznání, který slouží jako potvrzení o odeslání), ten ručně podepsat a do 5 pracovních dní doručit na příslušný finanční úřad. Už několik let tato možnost pro majitele zpřístupněných datových schránek neplatí.

Pro poplatníky se zpřístupněnými datovými schránkami nebo pro poplatníky, kteří musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, navíc platí povinnost elektronického podání nejen u daňového přiznání. Elektronicky musí podat také přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů. Povinnost elektronického podání navíc pro tyto poplatníky platí i u dalších daní, jako například u daně silniční nebo u daně z nemovitých věcí.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Pokuta už není automatická

Už několikátým rokem navíc mohou podnikatelé dostat pokutu, jestliže neučiní podání v elektronické podobě, ačkoli to měli za povinnost. Výše sankce je 2000 korun a dříve se udělovala automaticky.

Finanční správa nicméně před časem upravila seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli elektronicky být podána měla. U těchto podání platí, že pokud je nedodržení elektronické formy jedinou vadou, považují se za bez vady, avšak za nedodržení povinné elektronické formy dostanou poplatníci automatickou pokutu ve výši 2000 Kč. U podání, která na seznamu nejsou uvedena, obdrží poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby je podal elektronicky. A právě přiznání k dani z příjmů fyzických osob mezi nimi není. Firmy však na benevolenci úřadů spoléhat nemohou, jelikož u daně z příjmů právnických osob se pokuta i nadále uděluje automaticky.

Pokud tedy fyzická osoba nepodá přiznání elektronicky, ačkoli to měla za povinnost, přijde jí nejprve výzva, aby své pochybení napravila. Teprve v případě, že bude výzvu ignorovat, hrozí jí pokuta za nepodání přiznání elektronicky.

Daňové šablony ke stažení

Využijte chytré formuláře

Přiznání v elektronické podobě lze samozřejmě podat i dobrovolně. Poplatníci mohou využít Daňový portál finanční správy anebo třeba chytré interaktivní formuláře přiznání k dani z příjmů, které vyplňování usnadní a pomohou s výpočty. Přiznání pak stačí vytisknout a donést či poslat na finanční úřad. Přiznání podané přes Daňový portál ale musí poplatníci opatřit elektronickým podpisem. Pokud nemají elektronický podpis nebo datovou schránku, musí do 5 dnů od podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy.

Dokdy přiznání podat

Co se týče lhůty pro podání, ta se, jak již bylo řečeno výše, posunula na 1. července. Za den podání se považuje den, kdy OSVČ odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky.

Vzhledem k tomu, že se neposouval termín přiznání, ale pouze odpustily sankce, nepočítá se po 1. červenci několikadenní toleranční lhůta, během které se lze beztrestně o několik dnů opozdit. Jestliže se s přiznáním opozdíte a podáte přiznání například až 2. července, zaplatíte penále za bezmála 3 měsíce (penále začíná u pozdního podání přiznání nabíhat až od 9. dubna). Sankce přitom činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše.

Jiná situace platí pro OSVČ s daňovým poradcem, které mají 3 měsíce navíc standardně a přiznání podávají (a daň doplácejí) teoreticky také do středy 1. července. Oproti OSVČ, které měly jen odpuštěné pokuty, totiž pro ně platí výše zmíněná toleranční lhůta, která jim umožňuje se o několik dnů opozdit. Přiznání mohou v klidu podat do 9. července a daň doplatit do 8. července. I kdyby to navíc nestihly vyřídit během toleranční lhůty, sankce jim nabíhá až od července.

Povinná elektronická podání se mají příští rok změnit

Kdo podá elektronicky, bude mít o měsíc navíc

Zmíněné lhůty se však s velkou pravděpodobností už v příštím roce změní a novinky se týkají i povinného elektronického podání. Sněmovnou totiž již prošla novela daňového řádu (novela čeká nyní na projednání v Senátu), která zavádí zálohy na DPH nebo má legislativně ukotvit online finanční úřad a která přináší i změny u termínů pro podání daňových přiznání a také vrácení přeplatků. Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc.

V § 136 odstavec 2 má nově znít:

"Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na
a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, anebo
b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud
1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo
2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.“

Výše zmíněná koncepce nového paragrafu navíc zachovává možnost podat elektronicky podání v rámci základní tříměsíční lhůty podle odstavce 1 tak, že k prodloužení lhůty nedojde. To je pro podnikatele žádoucí v případě, pokud čekají na vyplacení vratitelného přeplatku.

Povinná elektronická podání se zúží

V případě elektronických podání ale nedochází pouze ke změně termínů. Nově se má rovněž zúžit povinnost podávat přiznání elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře v případě osob, které mají zpřístupněnou datovou schránku, pouze na osoby, které datovou schránku mají zřízenou na základě zákona, typicky tedy na firmy nebo vybrané profese.

Pokuta za nedodržení elektronického podání klesne

S touto změnou souvisí i zmírnění pokut za nedodržení elektronické formy podání. Místo dosavadních 2000 Kč se bude platit 1000 Kč.

Čtěte více: Změní se lhůta pro elektronické podání přiznání a také pro vrácení přeplatků

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).