Hlavní navigace

Pozor na přiznání a další podání k DPH, jinak než elektronicky jsou neúčinná

27. 5. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Od nového roku musí všichni plátci DPH podávat přiznání k DPH elektronicky. Od května navíc platí, že podání, které bude učiněno jinak, je neúčinné.

Od roku 2016 musí všichni plátci DPH podávat přiznání a další podání u DPH činit pouze elektronicky, a to v daném formátu a struktuře. Do konce loňského roku přitom měly fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun výjimku. Od letošního května navíc platí navíc další novinka. Nemá-li například daňové přiznání podávané elektronicky, tj. datovou zprávou, odpovídající formát nebo strukturu zveřejněnou správcem daně, je podání nově neúčinné.

Nepodáte přiznání elektronicky? Jde o neúčinné podání

V souvislosti s doprovodným zákonem k zákonu o evidenci tržeb platí od května novinka, která se týká ustanovení § 101a zákona o DPH o elektronické formě podání. Nově je v odstavci 4 zakotvena speciální úprava ohledně neúčinnosti podání. Datová zpráva, kterou je podání činěno, musí mít odpovídající formát a strukturu. Pokud ji mít nebude, považuje se podání nově za neúčinné. Na takovou datovou zprávu bude tedy pohlíženo, jako by nebyla vůbec učiněna, a to se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Stejnými pravidly se bude řídit i podání, které bylo učiněno v listinné podobě a mělo být podáno elektronicky. Pokud je daňovým subjektem uskutečněno neúčinné podání, je nezbytné jej učinit znovu, a to v odpovídajícím formátu a struktuře, upozornil Jiří Fojtík, ředitel sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Plátcům DPH tak už nehrozí jen pokuta 2000 Kč za nedodržení elektronické formy, ale nově také penále z prodlení a další sankce, které se pojí s nedodržením případného včasného podání.

Čtěte více: Tisíce podnikatelů dostaly pokutu 2000 Kč, neučinily totiž podání elektronicky

Jak je to s podáními před nabytím účinnosti zákona

Jak doplnil Fojtík, v případě podání, vztahujícího se k obdobím před nabytím účinnosti novely, které bude od 1. května 2016 podáno v nesprávném formátu a struktuře, platí původní právní úprava, tj. takovéto podání bude v souladu s § 74 daňového řádu označeno za vadné a podatel bude vyzván k odstranění vad. Pokud budou tyto vady odstraněny, hledí se na podání, jako by bylo učiněno řádně a včas.

Zároveň GFŘ uvedlo, že neúčinnost podání daňového přiznání (DAP) bude aplikována v případě plátců DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím (ZO) prvotně za ZO květen 2016 a všech následujících. V případě plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím se prvotní posouzení neúčinnosti vztahuje k podání DAP za 2. čtvrtletí roku 2016, neboť zdaňovací období končí až po nabytí účinnosti novelizovaného ustanovení § 101a zákona o DPH. Veškerá ostatní podání, týkající se předchozích zdaňovacích období včetně dodatečných DAP, se posuzují dle znění zákona o DPH před nabytím účinnosti novely (tj. dle znění účinného do 30. 4. 2016), ačkoli budou podána 1. 5. 2016 a později, uzavřel Fojtík.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).