Hlavní navigace

Pozor, žádosti o kompenzační bonus 25 tisíc a ošetřovné OSVČ se podávají odlišně

16. 4. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Aktualizováno: Doplněno nové vyjádření MPO, lze brát i ošetřovné a podnikat z domova. (17. 4. 2020 12:19)
Řada OSVČ podala žádost o ošetřovné chybně e-mailem, aniž by ji elektronicky podepsala. E-mailem bez e-podpisu jde ale podat jen žádost o kompenzační bonus.

U obou žádostí pak shodně platí, že je lze podat skrze datovou schránku nebo poštou. Finanční správa navíc umožňuje i vhození žádosti do speciálních sběrných boxů na úřadech.

Kdo má nárok na ošetřovné OSVČ

Už dva týdny lze žádat o ošetřovné pro OSVČ ve výši 424 korun za den. O ošetřovné může žádat osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Další podmínkou je, že na ošetřovné mají nárok jen OSVČ, jejichž manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu. V čestném prohlášení OSVČ podepisuje, že po celou dobu čerpání dotace nemohla vykonávat činnost. Na dotaz, zda OSVČ může v době ošetřovného vykonávat výdělečnou činnost (brigáda, práce z domu, fakturace, správa eshop, paušální příjmy), MPO odpovídá: Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.

Jak lze žádost o ošetřovné podat

Za dosavadní dva týdny obdrželo MPO více než 50 tisíc žádostí, přičemž posoudit zvládlo zatím 10 tisíc z nich. Půlku z nich schválilo a půlku vrátilo k doplnění či přepracování. Každopádně těm, u kterých došlo ke schválení, začalo ministerstvo již posílat peníze.

Vzhledem k velkému počtu vrácených žádostí doporučuje ministerstvo OSVČ, aby formulář před odesláním vždy pečlivě zkontrolovaly, a pokud si nejsou jisté, aby se obrátily na obecní živnostenský úřad. Doporučujeme žádosti před odesláním vždy pečlivě zkontrolovat a nezapomínat na přílohu, kterou je potvrzení od školky, dětské skupiny, školy či sociálního zařízení, že je zavřený, se jménem dítěte či jiné osoby, kterou má OSVČ v péči. Když budou OSVČ vše posílat správně hned – jde opravdu jen o žádost s čestným prohlášením a potvrzením o zavřené instituci – nebudou se muset řešit opravy a bude tak víc kapacit na vyřizování a dřív také dostanou peníze, říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

U ošetřovného část OSVČ chybují v tom, že žádost vyplní, ručně podepíšou, naskenují a přiloží k e-mailu a pošlou. Tento způsob však lze použít jen u žádosti o kompenzační bonus, nikoli u ošetřovného. O ošetřovného OSVČ je nutné v případě zaslání mailem formulář podepsat elektronicky. Následně pak poslat na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20. Žádost jde také podat skrze datovou schránku do datové schránky wnswemb (do předmětu uvést fpmpo20). Žádost lze poslat i poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Obálka musí být označena „fpmpo20“.

V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

Čtěte více: Žádost o ošetřovné pro OSVČ lze již podat, ministerstvo zveřejnilo formulář 

U ošetřovného se zapomíná na přílohy

Další častou chybou je, že lidé nepřikládají nutné přílohy, tedy hlavně potvrzení o uzavření školy nebo jiném zařízení, které děti navštěvovaly. Doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školky/školy) či zařízení, které poskytuje sociální služby, je povinnou přílohou, která nemá standardizovanou formu. Podle MPO stačí jakýkoliv doklad, například e-mail či dopis dané školy nebo zařízení, který potvrdí, že byly uzavřeny. MPO upozorňuje, že je velmi důležité, aby na tomto dokladu bylo uvedeno i jméno a příjmení dítěte či jiné osoby, o kterou se OSVČ stará. Také je možné použít formulář ČSSZ k zaměstnaneckému ošetřovnému, stačí vyplnit část A.

Doporučujeme využívat zejména datovou schránku. Dá se totiž využít pro veškerou elektronickou komunikaci s veřejnou správou a nesmírně urychluje proces vyřízení žádosti. Prosíme rovněž ty žadatele, kteří už svou žádost poslali, aby další dokumenty neposílali a vyčkali na to, až je kontaktuje MPO, říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

Kdo může žádat o kompenzační bonus

Už několik dnů mohou OSVČ také žádat o kompenzační bonus až do výše 25 tisíc korun (500 korun za den) v rámci programu Pětadvacítka. Na bonus má nárok OSVČ, která o něj požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Žádost o kompenzační bonus podalo k pondělí přes 80 tisíc OSVČ. Na rozdíl od ošetřovného se k formuláři nemusí nic přiložit a jak ujistila na Twitteru ministryně financí Alena Schillerová, v případě drobných chyb, jako je třeba vyplnění IČO místo DIČ, si finanční správa poradí. V případě problémů se pak na OSVČ obrátí za pomoci vyplněných kontaktů.

Jak lze podat žádost o kompenzační bonus

Žádost o kompenzační bonus může být podána jedním z těchto způsobů:

 • osobně na podatelně finančního úřadu či vhozením do sběrného boxu na úřadech,
 • podáním poštovní zásilky na poště,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • prostřednictvím technického zařízení správce daně (EPO) za předpokladu, že daňový subjekt má elektronický podpis,
 • pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na e-mailovou adresu zveřejněnou správcem.

Rozdíl mezi žádostí o kompenzační bonus a ošetřovné je hlavně v tom, že lze žádost vlastnoručně podepsat, žádost naskenovat či vyfotit a normálně ji poslat e-mailem na adresu příslušného územního pracoviště finančního úřadu.

Čtěte více: Máme žádost o kompenzační bonus 25 000 korun pro OSVČ, už ji lze podávat 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).