Hlavní navigace

Práce na zkoušku je legální, jak je to ale s pojištěním

28. 2. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pojem „práce na zkoušku“ zákoník práce nezná, přesto tato aktivita v praxi funguje. Jedná se o příspěvek úřadů práce na časově omezenou dobu.

Jde o mladé absolventy, které se často zaměstnavatelé obávají zaměstnávat. Až do měsíce července roku 2019 mohou využít novou aktivitu úřadů práce.

Práce na zkoušku

Z praxe je znám pojem zkušební doba, která se obvykle sjednává v pracovní smlouvě. V poslední době se však hovoří o „práci na zkoušku“. Nejedná se o změnu legislativy, ale o příspěvek od úřadů práce. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Kateřina BeránkováGenerálního ředitelství úřadu práce, Práce na zkoušku není samostatný projekt. Jedná se o aktivitu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, kterou realizují Krajské pobočky Úřadu práce ČR prostřednictvím Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. Cílem Práce na zkoušku je zjistit připravenost cílové skupiny k nástupu na pracovní místo se mzdovým příspěvkem či na pracovní místo bez mzdového příspěvku. Pracovní pozice v rámci Práce na zkoušku musí odpovídat dosaženému stupni vzdělání účastníka. Při zařazení uchazeče o zaměstnání na sjednanou pracovní pozici v rámci Práce na zkoušku se dále přihlíží k oboru dosaženého vzdělání uchazeče o zaměstnání.

Aktivita je primárně zaměřena na podporu mladých lidí bez praxe. Jde o skupinu lidí, kteří stojí na začátku své profesní kariéry. Hlavním cílem projektu je začlenění uchazečů o zaměstnání mladších 30 let (tj. do 29 let včetně) bez rozdílu vzdělání na otevřený trh práce, a to především kombinací specializovaného poradenství a poskytnuté praxe. Zaměstnavatel může považovat za riskantní přijetí absolventa bez praxe a pracovních návyků. Aktivita mu tak umožňuje „vyzkoušet“ si daného účastníka na částečný úvazek po dobu maximálně 3 měsíců. Čtěte také: S čím vším se musí zaměstnavatelé v roce 2018 vypořádat

Až 12 tisíc na jednoho absolventa

Úřad práce ČR uzavře se zaměstnavatelem „Dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku – Práce na zkoušku na časově omezenou dobu“. Výše finančního příspěvku poskytovaného po dobu tří měsíců může činit při polovičním pracovním úvazku až 10 000 korun, u vysokoškoláka až 12 000 korun. Následně lze absolventa zaměstnat na plný pracovní úvazek, a to jak v rámci aktivity Odborné praxe, tak i bez příspěvku. Ovšem pokračování v rámci aktivity Odborné praxe není automatické, zaměstnavatel si opět podá žádost, která musí projít odbornou komisí, která každý případ posuzuje individuálně. Ani na jeden typ příspěvku není právní nárok.

Nejedná se pouze o poskytnutí příspěvku na jednoho absolventa, zaměstnavatel se může rozhodnout pro více uchazečů. Avšak pro každého absolventa je nutné uzavřít dohodu zvlášť. Server Podnikatel.cz se zajímal rovněž o realizaci Práce na zkoušku v praxi. Tedy, jak to bude s učiněním prohlášení k dani a přihlášením k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. 

Absolvent je přijat v rámci pracovního poměru (je sepsána pracovní smlouva). Z hlediska zdanění se postupuje standardně jako u jiných poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnanec může učinit (podepsat) prohlášení k dani, a tím si uplatnit příslušné slevy na dani. 

Čtěte také: Slevy na dani za rok 2017 a změny pro rok 2018

Práce na zkoušku a zdravotní pojištění

Ani z pohledu zdravotního pojištění se nejedná o odlišný postup od jiných pracovněprávních vztahů. Problematiku objasnila Lucie Krausová ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Jestliže má zaměstnanec v rámci Práce na zkoušku příjem, který je zdaňován podle § 6 zákona o daních z příjmů, stává se i pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem. Za takové osoby musí zaměstnavatel odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Vznik zaměstnání má zaměstnavatel povinnost příslušné zdravotní pojišťovně nahlásit. Oznamovací povinnost splní na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele kódem „P“ – nástup do zaměstnání a kódem „I“ – nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání. Oznámení se provede na dvou řádcích. Na jednom kódem „P“, na druhém kódem „I“. Jedná se totiž o uchazeče o zaměstnání evidovaného u úřadu práce.

Pokud je následně uzavřen řádný pracovní poměr, zaměstnavatel odhlásí kódem „J“ – ukončení evidence uchazeče o zaměstnání. Jestliže následně není uzavřen řádný pracovní poměr, zaměstnavatel odhlásí kódem „O“ – ukončení zaměstnání.
Pokud v rámci Práce na zkoušku nebude vyplácen žádný příjem, nestane se pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem a zaměstnavatel za něj nemusí odvádět pojistné na zdravotní pojištění, ani nebude zdravotní pojišťovně nástup do zaměstnání hlásit.

Práce na zkoušku a sociální pojištění

Zaměstnavatel zde vytváří díky podpoře úřadu práce pracovní místo. Podle Jany BuraňovéČeské správy sociálního zabezpečení záleží na skutečnosti, zda je se zaměstnancem uzavírán pracovní poměr založený pracovní smlouvou. Přihlašování k nemocenskému pojištění se řídí standardními pravidly, není nastaven žádný speciální postup. Jestliže je následně po skončení Práce na zkoušku bezprostředně uzavřen další pracovněprávní vztah, záleží, zda se bude opět jednat o pracovní poměr.

Z hlediska účasti na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění je při skončení pojištění (skončení zaměstnání) zaměstnanec svým zaměstnavatelem odhlašován, a pokud mu později vznikne nová účast (vstoupí do nového zaměstnání), jeho nový zaměstnavatel ho k pojištění opět přihlásí. Jestliže však zaměstnanec po skončení pracovního poměru uzavře další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli a oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují, nedochází v souladu s § 10 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího pracovního poměru, pokud v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na pojištění – má se za to, že pojištění trvá bez přerušení a není tedy třeba zaměstnance odhlašovat a znovu přihlašovat.

Obdobně to platí i u dalších zaměstnání, pokud jsou stejného druhu. Do 31. ledna 2018 se nesmělo jednat o zaměstnání malého rozsahu nebo o dohodu o provedení práce. Ovšem od 1. února 2018 došlo díky novele uvedeného ustanovení § 10 odst. 6 ke změně v tom, že pojištění trvá nepřetržitě i v případech, kdy se jedná o bezprostředně navazující zaměstnání stejného druhu, která jsou obě zaměstnáním malého rozsahu (nebo jde o dvě dohody o provedení práce). Připomněla aktuální změnu v postupu při přihlašování a odhlašování k pojištění Jana Buraňová. Čtěte také: Rok 2018 je bohatý na změny v nemocenském pojištění

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).