Hlavní navigace

Nový zákoník práce přináší významné změny. Víme, které

21. 7. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 397604
Vláda zapracovala na novém znění zákoníku práce. Bude možné sjednat pracovní poměr na dobu určitou celkem až na 9 let. Toto řešení nemusí být pro podnikatele výhodné a nesouhlasí s ním ani odbory. Čtěte proč.

Zákoník práce čeká další významná novela. Připravuje se k 1. lednu 2012. Tentokrát se nejedná o drobné kosmetické úpravy, ale o rozsáhlé změny. Podle některých odborníků by bylo vhodnější vydat zákoník nový, než novelizovat současnou zastaralou právní úpravu. Nicméně vládní návrh je na světě a aktuálně čeká na druhé čtení. Server Podnikatel.cz postupně přiblíží navrhované změny, jež by mohly mít bezprostřední dopad na podnikatele.

Zaměstnání na dobu určitou

Podle vládního návrhu zákona by se měla významně změnit úprava pracovního poměru na dobu určitou, tzv. řetězení pracovních poměrů. Aktuálně je v souladu s § 39 zákoníku práce možné sjednat pracovní poměr se zaměstnancem opakovaně, ale na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru. Nový pracovní poměr se stejným zaměstnancem se uzavírá až po uplynutí doby alespoň 6 kalendářních měsíců. Toto se nevztahuje na případy zástupů za mateřskou a rodičovskou dovolenou nebo za nemoc. Výjimkou jsou rovněž důvody spočívající ve zvláštní povaze práce. Nejčastěji se zřejmě jedná o sezónní práce v zemědělství nebo o práce na časově omezených projektech. Ovšem důvody musí být projednány s odborovou organizací, případně ošetřeny vnitřním předpisem. Čtěte také: Převrat v „dětském“ byznysu: Místo soukromé školky dětské skupiny

Řetězení podle nové úpravy

Podle navrhované úpravy se změní celé znění uvedeného paragrafu. Nově doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Navrhovaná novela dále odkazuje na zachování opakovaného sjednání pracovních poměrů na dobu určitou podle zvláštních předpisů, a to § 92 zákona o zaměstnanosti (zaměstnávání cizinců na dva roky) a v případě pracovních poměrů sjednaných agenturami práce k výkonu u jiného zaměstnavatele. Čtěte také: Říkají jí Malá důchodová reforma. Ovšem s velkými změnami

Stejně jako nyní se pracovní poměr uzavřený na dobu určitou může změnit na dobu neurčitou. A to písemným prohlášením zaměstnance, že na dalším zaměstnávání po uplynutí sjednané lhůty trvá. Neprodloužením pracovní smlouvy doba určitá končí. Pokud ale bude zaměstnanec po této době nadále s vědomím zaměstnavatele pracovat, stane se jeho pracovní poměr automaticky pracovním poměrem na dobu určitou.

Co znamená na tři roky a nejvýše dvakrát?

V současné době může být pracovní poměr v období maximálně dvou let uzavřen nesčetněkrát. Ovšem nová úprava zákona je zcela odlišná. Smluvní strany by prakticky mohly uzavřít pracovní poměr na dobu určitou celkem třikrát (první pracovní poměr + dvojí opakování či prodloužení). Celkově je tedy možné zaměstnávat na dobu určitou až 9 let (3 + 3 + 3 roky) a v období 15 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou. A po uplynutí dalších 3 let ode dne ukončení posledního pracovního poměru by mohl být uzavřen další pracovní poměr. Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti nově i pro studenty

Co přinese nová úprava podnikatelům?

Záměrem je zpružnění trhu práce. Přitom s úpravou řetězení pracovních poměrů se zákoník potýká již několik let. Jeho poslední varianta byla již v praxi zavedená, přesto působila podnikatelům nemalé problémy. Zejména pokud se jednalo o zaměstnávání pouze na určitý čas. Například podnikatelka Blanka pro server Podnikatel.cz uvedla: Úprava řetězení je nutná. Podnikám v obchodě a potřebuji výpomoc jen v určitém období. Zaměstnávám opakovaně zaučenou prodavačku (důchodkyni), vždy několikrát v době dvou let. Dodává, že navržená vládní novela její problém vlastně neřeší. Pracovní poměry by sice mohla sjednávat po delší dobu, ale maximálně třikrát. Ani podle podnikatelky Evy Smutné ze společnosti Mateřské centrum Brno není opatření přínosné. Prodloužení ze dvou na tři roky se v praxi nikterak neprojeví. Naopak Petr HromekAdvokátní kanceláře Hromek zdůraznil zachování možnosti opakovaného sjednání. Prodloužení doby už podle jeho názoru nehraje takovou roli. Čtěte také: Zaměstnáváte cizince neoprávněně? Připravte se na pokutu až 5 milionů korun

O výhodnosti této varianty úpravy zákona nejsou přesvědčeni ani zástupci podnikatelů. Nepomáhá to flexibilitě pracovního trhu a jde zřejmě o „handl“ s odbory, které to prosazovaly již dávno. Pokud někdo porušuje zákon, nechť je odchycen a potrestán, ale plošné řešení vždy postihuje poctivé, a to nejen podnikatele, míní Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR.

Půjde o zneužívání postavení zaměstnavatele?

Podle Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) by doba určitá rozhodně neměla být zneužívána k obcházení právní úpravy rozvázání pracovního poměru nebo k faktickému pro­dlužování zkušební doby. Tento institut by měl smluvním stranám sloužit pouze v odůvodněných případech, kdy je potřeba práce na té či oné straně časově omezena. Jedná se o závazek, který by měl být dodržen. Proto v případě, že zaměstnavatel svůj závazek zaměstnat zaměstnance po dobu určitou nedodrží, měl by mu poskytnout náhradu ve výši průměrného výdělku odpoví­dající době, o kterou byl pracovní poměr zkrácen. Tato povinnost by se však měla uplatnit jen v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí podle některého z výpovědních důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce – jde o tzv. organizační důvody na straně zaměstnavatele, uvedl pro server Podnikatel.cz Vít Samek, vedoucí právního oddělení ČMKOS.  

Odbory budou prosazovat, aby minimální pauza po kterou nemůže být opakovaně sjednán pracovní poměr (dosud šestiměsíční, nově tříletá) nemohla být obcházena uzavřením dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Čtěte také: Zaměstnáváte na černo? Připravte se na kontroly. Budou důsledné

Podle novely zákoníku práce může být pracovní poměr (sjednaný maximálně na 3 roky) opakován nejvýše dvakrát s tím, že pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Uvedené problémy dosavadní právní úpravy neodstraňuje, naopak neúnosně dlouho (až na devět let) umožňuje zachovávat stav existenční nejistoty, kterou často zaměstnancům při­náší pracovní poměr na dobu určitou, uvádí za ČMKOS Vít Samek.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).