Hlavní navigace

Právní novinky, které by neměly uniknout pozornosti podnikatelů v roce 2019

19. 2. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Počátkem roku 2019 došlo k mnoha novelizacím zákonů, které se týkají byznysu a podnikání. Některé navíc nabudou účinnosti během roku a další se chystají.

Připravili jsme přehled těch nejdůležitějších změn a právních novinek, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.

Novela zákoníku práce

Po dlouhé době došlo k novelizaci zákoníku práce. Jedním z hlavních cílů novely zákoníku práce bylo zrušení institutu tzv. karenční doby, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu bude nově poskytována již od prvního dne pracovní neschopnosti. Zároveň se sníží pojistné placené zaměstnavatelem na nemocenské pojištění, a to o 0,2 procentního bodu z 2,3 % na 2,1 %. Novela nabude účinnost v červenci letošního roku.

Čtěte také: Mýty a realita zrušení karenční doby od poloviny roku 2019 

Novela zákona o ochranných známkách

Od 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela zákona o ochranných známkách, která do českého právního řádu inkorporuje primárně evropskou legislativu. Novela do zákona zavádí kromě dobře známých slovních, obrazových, barevných či prostorových ochranných známek možnost zápisu i zvukových, pohybových, multimediálních či holografických ochranných známek, což je vcelku převratnou novinkou. Novelou by mělo rovněž dojít k modernizaci systému ochranných známek jako celku, stejně jako i ke sblížení systému národních ochranných známek a ochranných známek EU.

Novelou zákona by současně mělo být docíleno harmonizace rozdílů v národních zákonných úpravách ochranných známek napříč členskými státy EU, čímž by mělo dojít k posílení právní jistoty vlastníků ochranných známek v rámci vnitřního trhu EU. Změny doznal též zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který po novelizaci zavádí nově možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, která byla vlastníkům způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství.

Čtěte také: I pouhý zvuk či pohyb mohou nově získat ochrannou známku 

Novela insolvenčního zákona

V druhém čtvrtletí letošního roku nabude účinnosti i novela insolvenčního zákona. Dlouho diskutovaná novela tohoto zákona by měla zpřístupnit oddlužení širšímu okruhu lidí a nabídnout tak řešení dnes již téměř národního problému vysokého počtu osob v mnohanásobné exekuci. Novela by měla pomoci dlužníkům, přestože s největší pravděpodobností zdaleka ne v takovém rozsahu, jak se zpočátku očekávalo. Současný systém oddlužení totiž umožňuje se od dluhů oprostit pouze těm, kteří prokážou schopnost v průběhu pěti let splatit alespoň 30 procent svých dluhů. Pokud tuto podmínku dlužníci splní, stát jim zbytek dluhů po pěti letech odpustí, což je pro ně značnou výhodou. 

Novela zákona však počítá se zavedením možnosti tzv. nulového uspokojení nezajištěných věřitelů, ke kterému by mělo dojít za předpokladu, že dlužník prokáže, že vynaložil veškeré úsilí k uspokojení jejich pohledávek. Novinkou tak bude, že dlužník na začátku celého procesu oddlužení nebude muset prokazovat, že je schopen 30 procent dluhu uhradit, což by mělo otevřít dveře k oddlužení podstatně většímu počtu dlužníků. Oproti tomu bude dlužník nově muset doložit, že bude v průběhu oddlužení schopen věřitelům uhradit alespoň stejnou částku, kterou má získat na odměně insolvenční správce.

Mohlo by vás zaujmout: Co vše musí obsahovat společenská smlouva společnosti s ručením omezeným?

školení červen - novinky

Novela zákona o investičních pobídkách

V poslanecké sněmovně se momentálně nachází také novela zákona o investičních pobídkách. Mezi hlavní cíle novely tohoto zákona podle důvodové zprávy patří především zvýšení flexibility systému veřejné podpory ve vztahu k nynější hospodářské situaci a celkové zvýšení přidané hodnoty podporovaných projektů. Novela zákona se snaží s investiční podporou zaměřit především na projekty s vyšší přidanou hodnotou, a to prostřednictvím např. podpory technologických center a center strategických služeb či zpřísněním podmínek pro podporu výrobních projektů. Při snaze o dosažení těchto cílů se novela zákona současně pokouší zachovat vyšší míru investiční podpory v ekonomicky problémových regionech, zvýšit dostupnost investičních pobídek pro malé a střední podnikatele a současně i zlepšit flexibilitu investičních pobídek ve vztahu k nynější vcelku pozitivní ekonomické situaci státu.

Čtěte více: Investiční pobídky bude schvalovat vláda. Zlepší se transparentnost, či naopak?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).