Hlavní navigace

Předčasný důchod bez výplaty z pohledu pracovněprávního

6. 6. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Důchodci bez výplaty důchodu jsou v řadě případů dále zaměstnaní. Určité povinnosti ze strany zaměstnavatele splněny být musí. Zejména s ohledem na odvody pojistného.

Není žádným tajemstvím, že množství pojištěnců využilo výhodné situace a v loňském roce požádalo o předčasný důchod bez jeho výplaty. Situace se v podstatě opakuje. I letos se někteří k tomuto kroku odhodlali. S tím se musí vypořádat také jejich zaměstnavatelé.

Co je odložená výplata předčasného důchodu?

Nejprve je třeba rozlišit dva důležité pojmy. A to přiznání důchodu od přiznání výplaty důchodu. Přiznání důchodu k určitému datu bez jeho výplaty může být pro budoucího důchodce výhodnější. Prakticky dojde k „zafixování“ podmínek ke dni přiznání důchodu, aniž by došlo k jeho výplatě. Právě taková situace nastala v loňském roce, kdy bylo díky valorizacím velmi výhodné o důchod požádat před dosažením důchodového věku. Řada zaměstnanců tak učinila 31. prosince 2022. Důchod si nenechávají vyplácet a nadále pracují. Tímto postupem nedochází ke krácení důchodu. Pokračováním v práci navíc získávají další dobu pojištění (je vždy potřeba odpracovat celý rok). Znamená to, že teprve k datu přiznání výplaty důchodu se stanoví doba důchodového pojištění i míra krácení pro předčasnou výplatu. Tento postup umožňuje ustanovení § 36 zákona odst. 2 o důchodovém pojištění.

Ustanovení § 36 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění: Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.

Bez termínu nebo s termínem výplaty

Výše popsaným způsobem postupovali žadatelé v průběhu roku 2022, stačilo tak učinit jeho poslední den. Také v roce 2023 nejeden zaměstnanec s ohledem na připravované změny v důchodech o důchod s odloženou výplatou požádal. Jen je třeba rozhodnout, kdy má být důchod vyplácen. Je totiž možné žádat bez konkrétního data přiznání výplaty důchodu (po ukončení výdělečné činnosti nebo dosažení řádného důchodového věku se o přiznání výplaty důchodu požádá) nebo s uvedením konkrétního data, kdy má být důchod přiznán (zde do čtyř měsíců ode dne sepsání žádosti o důchod).

Aktuální podmínky pro odchod do předčasného důchodu

Pojištěnci, kteří dosáhnou důchodového věku před dosažením 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán maximálně tři roky před dosažením důchodového věku (se zohledněním počtu vychovaných dětí). Pojištěncům, kterým vychází důchodový věk na 63 let nebo později, může být předčasný důchod přiznán až o pět let před řádným termínem (ne však dříve, než dosáhnou 60 let věku). Podmínky pro nárok na předčasný důchod se ale brzy změní. Legislativním procesem prochází novela, která podmínky upraví v neprospěch budoucích důchodců.

Důchodce bez výplaty a zdravotní pojištění

Odložená výplata důchodu spolu s výdělečnou činností se dotkla i zaměstnavatelů. Nejprve nebylo jasné, jak postupovat v oblasti zdravotního pojištění. Zaměstnanec pokračuje ve výdělečné činnosti a v naprosté většině případů je odváděno pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Dluh na pojistném vzniknout nemůže. Avšak důchodce je od data přiznání důchodu v kategorii státních pojištěnců označené kódem „D“. Do této kategorie bude zaměstnavatelem přihlášen až po přiznání důchodu, tedy zpětně např. k 31. prosinci 2022.

Důchodci bez dostatečných příjmů

Ani v situaci, kdy důchodce nedosáhne minimálního vyměřovacího základu, či dokonce nemá v době, než bude přiznán předčasný důchod, žádné příjmy, není důvod k obavám. Státním pojištěncem se důchodce stává i v případě, že je přiznán předčasný důchod bez výplaty (podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění).

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

… b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží; ……

Zde ale aktuálně došlo k situaci, kdy důchod není velké skupině žadatelů přiznán, přestože požádali již koncem roku 2022. Pracovníci České správy sociálního zabezpečení nestíhají množství podaných žádostí o důchod vyřizovat. Aktuálně se již situace zklidnila. ČSSZ předala údaje o žadatelích o důchod do centrálního registru pojištěnců. Zdravotní pojišťovny by tudíž měly mít k dispozici údaje o žadatelích a dlužné pojistné tak nevzniká.

NL Podnikatel do mailu

Předčasný důchod a evidenční list důchodového pojištění

Žádost o důchod s odloženou výplatou (tzv. výpočtová zamítačka) se týká především předčasných starobních důchodů, kdy pojištěnec získal potřebnou dobu pojištění, ale nedosáhl ještě stanoveného důchodového věku. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnila Jitka Drmolová za ČSSZ, evidenční list důchodového pojištění (ELDP) se vede pro všechny výdělečně činné osoby, jimž vznikla účast na důchodovém pojištění, bez rozdílu, zda dovršily či nedovršily důchodový věk či zda jsou anebo nejsou poživateli starobního důchodu. Tedy i pro poživatele starobního důchodu, který je výdělečně činný a ještě nedovršil důchodový věk (tzv. poživatel předčasného starobního důchodu, jemuž výplata starobního důchodu po nástupu do zaměstnání nenáleží).

Jak bylo uvedeno v úvodu článku, pracující důchodce si poté nechá důchod přiznaný bez výplaty přepočítat. A to k určitému datu, nejčastěji k datu dovršení důchodového věku, případně k datu skončení výdělečné činnosti dle § 36 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění.

Co jste se v článku dozvěděli

Co je předčasný důchod bez výplaty?
Jde o „zafixování“ podmínek ke dni přiznání důchodu, aniž by došlo k jeho výplatě. Teprve k datu přiznání výplaty důchodu se stanoví doba důchodového pojištění i míra krácení pro předčasnou výplatu, což může být pro budoucího důchodce v řadě případů výhodnější.
Musí důchodce bez výplaty důchodu platit zdravotní pojištění?
Státním pojištěncem se důchodce stává i v případě, že je přiznán předčasný důchod bez výplaty (podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění). Pracující důchodce odvádí zdravotní pojištění ze skutečného výdělku.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).