Hlavní navigace

České předsednictví EU pomalu končí. Jaké bylo?

9. 6. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
České předsednictví Radě EU, které se chýlí ke konci, provází od začátku jedna krize za druhou - krize plynová, násilí v Gaze, krize ekonomická a nakonec vládní. Není proto podpora malého a středního podnikání ve stínu?

Od začátku českého předsednictví Radě Evropské unie je Česká republika nucena řešit aktuální problémy:

A téměř v polovině předsednictví také krizi vnitrostátní – vyslovení nedůvěry vládě a její následnou demisi, vládu novou a pravděpodobné podzimní předčasné volby. Čtěte více: Den po pádu vlády, před kterým podnikatelé varovali

Nezastínily krize a z nich plynoucí debaty a otázky další agendu českého předsednictví? Tedy i tu, týkající se problematiky malých a středních podniků a souvisejících témat – ať už je to například pracovní právo či zemědělská problematika nebo podpora malého a středního podnikání obecně? Akce – setkání, konference, semináře atd. – se v rámci předsednictví konají takřka denně a podnikání se mnohými z nich táhne jako červená nit. Čtěte více: Podnikatele předsednictví moc nezajímá, ale může jim prospět

Půlroční rekapitulace

Řada akcí se koná prakticky každý měsíc českého předsednictví, uvést tedy lze pouze příklady.

Hned na začátku ledna zahájilo české předsednictví Evropský rok tvořivosti a inovací. Cílem roku 2009 tak je podpora tvořivosti a schopnosti inovace jako jedné ze základních kompetencí, a to pod heslem Vymýšlíme – Tvoříme – Inovujeme.

Jednotliví ministři prezentovali priority svých resortů pro předsednické období. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas v Evropském parlamentu hovořil o těchto prioritách:

  • odstranění překážek mobility na trhu práce v rámci Evropské unie,
  • zvyšování zaměstnanosti a pružnosti trhu práce,
  • podpora rodiny a sociálních služeb jako nástroj začleňování a příležitosti zaměstnání.

Nečas se v Evropském parlamentu vyjádřil také k připravované směrnici týkající se pracovní doby s tím, že nepovažuje za rozumné nařizovat maximální hranici odpracovaných hodin a bránit tak těm, kteří chtějí pracovat více. Čtěte více: Krize by mohla uspíšit přijetí novely zákoníku práce

Anketa

Zajímáte se jako podnikatel/ka o možnosti, které přináší české předsednictví Radě EU?

Hlavní poselství našeho programu pro české předsednictví je efektivnější soudní řízení a více právní jistoty pro občany, uvedl v Evropském parlamentu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Ministr zemědělství jednal o společné evropské zemědělské politice. Ministři práce se na svém jednání shodli, že mobilita pracovníků může přispět ke zvyšování pružnosti na trhu práce a je lékem na finanční a ekonomickou krizi.

Ministři pro rodinu jednali o rodičovské péči a politice zaměstnanosti, ministři spravedlnosti zase řešili eJustici. I přes současnou finanční krizi by mělo vysokoškolské vzdělávání zůstat prioritou jak na národní, tak na evropské úrovni, ozývalo se na zasedání Řídící skupiny Boloňského procesu. Došlo na řešení další krize – tentokrát na trhu druhotných surovin. Na pořadu dne byla liberalizace nákladní dopravy v Evropské unii i pomoc automobilovému průmyslu, stejně jako tzv. silniční balíček.

Banner - Ekonomická recese

Třetí měsíc zahájilo české předsednictví jednáními o dopadech hospodářské krize na konkurenceschopnost v Evropské unii a také o výzkumu a vývoji. Ministři práce jednali o zmírňování dopadů krize na zaměstnanost. Vyzvali například státy, které ještě v oblasti mobility pracovních sil uplatňují přechodná období, aby zvážili jejich zachování. České předsednictví se s Evropským parlamentem dohodlo na nových pravidlech sociálního zabezpečení, která mají ulehčit lidem pracujícím v zahraničí. Podpora poptávky a restrukturalizace sektoru mohou být řešením propadu v mléce, zaznělo v době, kdy krize dopadla i na odvětví mléka. Evropská rada schválila injekci pro zemědělství v době krize ve výši jedné miliardy eur. Podařilo se dosáhnout kompromisního znění návrhů, které zjednodušují „zelenou” certifikaci – konkrétně získání tzv. ekoznačky v podobě květiny a vstup do programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. Zástupci členských států Evropské unie, Evropské komise a sociálních partnerů se shodli, že princip flexicurity (flexijistoty) je jednou z cest z krize.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil podepsal Úmluvu o dohodách o volbě soudu. Mezi USA a Evropskou unií tak bude platit, že volba soudu učiněná podnikateli bude respektována v celé Evropské unii i ve všech státech USA. Obdobně to bude platit i pro ostatní smluvní státy úmluvy. Český podnikatel tak bude také jistotu, že rozhodnutí vydané zvoleným soudem bude ve všech smluvních státech snadno vykonatelné. Přínos takovéhoto instrumentu pro právní jistotu, vymahatelnost práva a s tím související ekonomickou prosperitu je zřejmý,a to nejen v českém a evropském kontextu, uvedl k podpisu Úmluvy ministr Jiří Pospíšil.

Zdárně rozjeté předsednictví zhatila až nedůvěra vyslovená vládě.

Co si myslí podnikatelé?

Více jak polovina respondentů odpověděla v anketě na otázku business serveru Podnikatel.cz, jestli se zajímají o možnosti, které přináší české předsednictví Radě EU, negativně. Více jak třetina respondentů odpověděla naopak kladně.

Content 22 tip novy

Anketa

Zajímáte se jako podnikatel/ka o možnosti, které přináší české předsednictví Radě EU?

Samozřejmě bohužel odsunuly, odpověděl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel na otázku business serveru Podnikatel.cz, jestli hospodářská krize a pád vlády zcela neodsunuly do pozadí podnikatelskou agendu, kterou si Česká republika na začátku předsednictví vytyčila. Čtěte více: Kužel: Podnikatelé dnes zachraňují čest země

U téměř třetiny voličů ODS obstála

Oficiálně končí české předsednictví koncem června, mrtvé je však prakticky právě od pádu vlády Mirka Topolánka. Konečný účet českému předsednictví a domácím politikům však už voliči vystavili při volbách do Evropského parlamentu, které proběhly 5. a 6. června. Hlasovali totiž pro Občanskou demokratickou stranu (ODS), která volby s velkým náskokem vyhrála – získala 31,4 procenta hlasů. To je symbolický závěr českého předsednictví Radě EU, které nová Fischerova vláda už jen jako vyprázdněný trakař dotlačí do finále.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).