Hlavní navigace

Hospody mohou vydávat jen „take away“, v obchodech se může chodit jen po dvou

9. 10. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktualizováno 15. 10. 2020 18:53
Stravovací zařízení mohou vydávat jen jídlo s sebou. Po obchodech nesmí chodit skupiny více jak dvou lidí.

Server Podnikatel.cz pravidelně aktualizuje přehled, která všechna opatření nyní platí.

Opatření platná pro podnikatele

Zákaz:

 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • veletrhy
 • přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb asociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích zařízeních (tzv. hotelové restaurace)

Omezení:

 • Pro provozy nepřístupné zákazníkům – platí sice povinnost nosit roušky, ale tam, kde pracovníci pracují na jednom místě a sedí alespoň 2 metry od sebe, se roušky nosit nemusí.
 • Pro všechny provozovny – všechny provozovny musí mít u často dotýkaných předmětů (hlavně kliky, zábradlí, nákupní vozíky) umístěny dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Platí i pravidla ohledně informování zákazníků. Do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, smí vstupovat a pobývat v nich nejvýše skupiny po 2 lidech a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,
 • Pro hotelové restaurace - musí zavírat nejpozději ve 20 hodin a nesmí otevřít do 6 hodin do rána. Od pátku 9. 10. platí v hospodách a klubech i zákaz živé hudby a poskytování bezdrátového internetového připojení pro veřejnost. V restauracích musí hosty usazovat tak, aby byl mezi nimi rozestup alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků u jednoho stolu). U jednoho stolu mohou sedět maximálně 4 lidi (s výjimkou členů domácnosti). Jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků je rozestup alespoň 2 metry. Číšníci musí nosit roušky a stejně tak zákazníci, pokud zrovna nekonzumují u stolu. Platí i další pravidla, například ohledně počtu hostů.
 • Pro kadeřnice, holiče, maséry, pedikérky a spol. – opatření se týká především dezinfekce a použití ochranných prostředků. Kadeřnice a spol. (a jejich zákazníci ) též musí nosit roušky.
 • Pro farmářské trhy – provozovatelé farmářských trhů a ostatních venkovních trhů a tržišť musí zajistit minimálně dvoumetrové odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy a také umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa.
 • Pro další provozovny - specifická pravidla platí i pro ubytovací zařízení, knihovny či prodej pečiva.
 • Pro velká nákupní centra (nad 5000 m2) – kromě omezení počtu osob ve skupinách musí obchodní centra u jednoho stolu ve společném prostoru k sezení za účelem konzumace nakoupených pokrmů (tzv. foodcourt) zajistit, aby seděli nejvýše dva zákazníci. Podobně jako restaurace nesmí nabízet Wi-Fi a musí omezit místa k odpočinku.
 • Pro hromadné akce – hromadné akce se nesmí konat v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb i vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou: zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry.

Opatření platná pro všechny občany

Kde se musí nosit roušky

 • Ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj).
 • V prostředcích veřejné dopravy a na zastávkách MHD.
 • Od středy 21. 10. v autech, pokud nejede řidič sám či s členy rodiny.
 • Od středy 21. 10. na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Existují výjimky, kdo a kdy roušky nosit nemusí.

Anketa

Co by vláda měla udělat?

Kde platí zákaz pití alkoholu

Zákaz pití alkoholických nápojů platí na veřejně přístupných místech.

Kde platí zákaz návštěv

V nemocnicích a sociálních zařízeních platí zákaz návštěv. Výjimku mají návštěvy u nezletilých, zdravotně postižených či umírajících. Přítomnost otců u porodu je povolená, ale pouze za splnění stanovených podmínek.

Jak je omezeno shromažďování

Pobývat na veřejně přístupných místech lze je ve skupinách, které zahrnují maximálně 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu; tyto osoby jsou povinny zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

 uplatnovani-dph-v-roce2021

Právo pokojně se shromažďovat je omezeno tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Kde se na školách učí distančně

Kromě mateřských škol a škol při zdravotnickém zařízení je zakázána osobní přítomnost studentů ve školách všech druhů a typu. Výjimkou je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).