Hlavní navigace

Víte, že číšníci či holiči stále mají nosit respirátor? Co dalšího pořád platí?

24. 9. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Přestože to tak mnohdy nevypadá, stále platí řada protiepidemických opatření. Například číšníci nebo kadeřnice by pořád měli nosit respirátory.

V restauracích dále nesmí být u stolu více jak 6 lidí a také zákazníci, pokud nesedí u stolu, by měli mít nasazený respirátor. Server Podnikatel.cz opět aktualizoval přehled o tom, která všechna opatření nyní platí. Přehled je aktuální k 24. 9. 2021.

Opatření platná pro podnikatele

Podmínka otn

Pro využití některých služeb či návštěvu kulturních akcí je nutné splnit podmínku otn. Lidé se tedy musí prokázat tím, že mají buď

 • 14 dnů od druhé dávky očkování v případě dvojdávkového schématu (případně 14 dnů od první dávky u jednodávkového schématu),
 • maximálně týden starý negativní PCR test nebo 72 hodin starý antigenní test, nebo,
 • certifikát, že prodělali covid v předchozích 180 dnech.

Omezení

 • Maloobchodního prodeje a prodeje poskytování služeb v provozovnách -  Obchodníci a poskytovatelé služeb musí zajistit, aby v provozovně nebylo více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy. V obchodech též musí mít u často dotýkaných předmětů (hlavně kliky, zábradlí, nákupní vozíky) umístěny dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Platí i pravidla ohledně informování zákazníků. Jak zaměstnanci, tak návštěvníci obchodu musí mít respirátor (či obdobný ochranný prostředek s filtrační účinností aspoň 94 %)
 • Stravovacích služeb – zákazníci jsou vždy usazeni tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru, provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro osoby. Zákazníci musí splnit podmínku otn a pokud nesedí u stolu, musí být respirátor (či obdobný ochranný prostředek s filtrační účinností aspoň 94 %). Povinnost nosit respirátor stále platí i pro číšníky.
 • Farmářských trhů – provozovatelé farmářských trhů a ostatních venkovních trhů a tržišť musí zajistit minimálně dvoumetrové odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy a také umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa. Pokud se umožňuje konzumace na místě, platí pravidla stejná jako pro stravovací služby (s výjimkou respirátorů).
 • Ubytovacích služeb – provozovatelé ubytovacích služeb musí při vstupu do provozoven zajistit možnost dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače). Hoteliéři musí před poskytnutím ubytování zkontrolovat, že zákazníci (s výjimkou dětí do 6 let věků) splňují podmínku otn. Osoby lze ubytovat maximálně na 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí zákazníci opět splnit podmínku otn.
 • ZOO, hradů a zámků, muzeí a galerií – u zoologických a botanických zahrad, hradů a zámků, muzeí či galerií musí být umožněno dodržovat rozestupy 1,5 metru. Je možné provádět skupinové prohlídky, avšak účastníci musí splňovat podmínku otn a provozovatel musí splnění podmínky zkontrolovat, pokud počet lidí na prohlídce přesáhne 20. Ve vnitřních prostorech je povinné mít respirátor.
 • Kadeřnic, masérek a další rekondičních služeb – Kadeřnictví pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby musí dodržovat, že mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry a že služby lze poskytnout pouze zákazníkovi, který nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19. Provozovatelé zároveň musí před poskytnutím služby zkontrolovat, že zákazník splňuje podmínku otn (s výjimkou dětí do 6 let věku). Zákazníci, pokud se jedná o službu, kde není možné mít nasazenou ochranu z důvodu prováděné služby v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže, respirátor mít nemusí. Kadeřnici či holiči by jej však mít měli.
 • Sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) – Rovněž provozovatelé vnitřních sportovišť, fitness či bowlingových center musí při vstupu do prostor kontrolovat splnění podmínky otn. V případě skupinových lekcí musí lidé dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru. Při sportování či cvičení není ochrana dýchacích cest nutná. 
 • Koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté – Pokud jde o prostory s kapacitou do 3000 lidí, musí všichni návštěvníci splňovat podmínku otn. V případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3000 přítomných diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínku otn a z počtu diváků nad 3000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínku očkování či prodělání nemoci a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku otestování. Povinností pro návštěvníky je pak respirátor.

Opatření platná pro všechny občany

Ochrana dýchacích cest

Povinnost nosit alespoň roušku už neplatí na venkovních veřejných místech, ve vnitřních prostorách (s výjimkou těch, kde je nutné nosit respirátor – viz opatření) jsou povinné jen tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Jak jsou povoleny veřejné a soukromé akce?

Spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, jsou povoleny, pokud je maximální účast ve stejný čas maximálně 20 osob. Pokud je splněna podmínka otn, na akci může být až 2000 osob venku nebo 1000 uvnitř.

Výjimku mají svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřby.

Návrat ze zahraničí

Podmínky se liší v závislosti na tom, z jaké země se lidé vrací. Pokud jde o zemi s nízkým či středním rizikem výskytu koronaviru, musí vyplnit příjezdový formulář a před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území České republiky se otestovat (neplatí pro plně očkované a ty, kteří prodělali nemoc).

DPH - školení - listopad

Pokud jde o zemi s vysokým a velmi vysokým výskytem, musí se lidé kromě příjezdového formuláře otestovat před vstupem do země a nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit PCR testu a do jeho výsledku zůstat v samoizolaci. Toto opět neplatí pro plně očkované a ty, kteří prodělali nemoc.

V případě návratu ze zemí s extrémním rizikem je nutné kromě vyplnění příjezdového formuláře absolvovat do 24 hodin od vstupu na území ČR PCR test a nejdříve 10. a nejpozději 14. den PCR test zopakovat. Do výsledku druhého testu je nutné zůstat v samoizolaci. Ani tato pravidla však neplatí pro plně očkované a ty, kteří prodělali nemoc.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).