Hlavní navigace

2014: Přehled nových zákonů, které ovlivní podnikatele

1. 1. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Dnešním dnem nabyla účinnosti řada zákonů. Přinášíme rozcestník norem, které začaly platit a které ovlivní podnikatele.

První den nového roku se tradičně pojí i s účinností nových zákonů. Připravili jsme přehled nových norem a změn, se kterými musí podnikatelé od roku 2014 počítat.

Nový občanský zákoník

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Přehled nových zákonů roku 2014.

Zřejmě nejvýznamnější změny přináší nový občanský zákoník, který redefinuje soukromé právo v České republice. Mění se například uzavírání smluv, pravidla odpovědnosti za škodu, dědické právo a rodinné právo. Zákoník se též zabývá vlastnictvím, spoluvlastnictvím i společným jměním manželů. V neposlední řadě přináší nové právní pojmy jako služebnost, výměnek, dědická smlouva, právo stavby, závod a další.

Čtěte více: Projděte si s námi hlavní změny v novém občanském zákoníku. Tady je přehled

Zákon o obchodních korporacích

S novým občanským zákoníkem je spojen i zákon o obchodních korporacích, který v podstatě nahradil obchodní zákoník. Podobně jako nový občanský zákoník dává i zákon o obchodních korporacích podnikatelům více svobody a možností, jak založit nebo vést firmu či jak uspořádat vnitřní chod společnosti. Ruku v ruce s tím však zákon stanovuje větší odpovědnost pro majitele a vedení firmy a zpřísňují se postihy, pokud někdo z nich nesplní své povinnosti. Jednou z hlavních změn je snížení nároků na počáteční kapitál. U s.r.o. se snižuje na 1 korunu a stávající firmy budou moct rozpustit svůj základní kapitál až na jednu korunu.

Čtěte více: Eseróčko za korunu už se blíží. Čtěte, jaké další změny od roku 2014 nastanou

Novelizace zákona o účetnictví

Občanský zákoník se dotkl i účetnictví. Novela zákona o účetnictví se zabývá především novými typy účetních jednotek bez právní osobnosti (dosud se užívá pojem právní subjektivita), vymezení odpovědnosti za vedení účetnictví a vztahem povinného ověření účetní závěrky těchto účetních jednotek.

Čtěte více: Změny v účetnictví od roku 2014

Novelizace zákona o daních z příjmů

Změny, které souvisí se změnami soukromého práva, tedy nová terminologie, nové principy, nové instituty a další, byly do zákona o daních z příjmů zapracovány daňovým doprovodným zákonem k rekodifikaci soukromého práva (zákon číslo 344/2013 Sb.). Jde o 41 novel zákonů, zejména z oblasti daní a sociálního zabezpečení, jejichž cílem je především přizpůsobit zákony z uvedených oblastí novému občanskému zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a dalším novelizovaným právním předpisům.

Čtěte více: Změny zákona o daních z příjmů od roku 2014

Novelizace insolvenčního zákona

S novým občanským zákoníkem souvisí i úpravy občanského soudního řádu a zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, tedy insolvenční zákon. Mění se například postup zaměstnavatele při exekučních srážkách ze mzdy pro zahájení insolvenčního řízení.

Čtěte více: Průlomová změna inslovenčního zákona. Jasný postup provádění srážek ze mzdy

Novelizace zákoníku práce

Změn se dočkal také zákoník práce. Jedná se třeba o novinky v oblasti uzavírání pracovních smluv, možnost okamžitého zrušení pracovního poměru zákonnými zástupci (zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu nebo okamžité zrušení pracovního poměru. V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží.

Čtěte více: Změny zákoníku práce od roku 2014

Novelizace zákonů sociálního pojištění

Novinky neminuly ani oblast sociálního pojištění. Především jde ale o reakci na změny a novou terminologii nového občanského zákoníku. Zákon o nemocenském pojištění upravuje oblast péče nahrazující péči rodičů a reaguje na institut opatrovníka. Zákon o nemocenském pojištění opět reaguje na institut opatrovníka, definuje pojem domácnost (v souvislosti s čerpáním nemocenské dávky ošetřovné) a vymezuje, co se pro účely nároku na peněžitou pomoc v mateřství považuje za převzetí dítěte nahrazující péči rodičů. 

Zároveň konči přechodné období, kdy museli zaměstnavatelé platit zaměstnancům náhradu mzdy až do 21. dne pracovní neschopnosti. Ode dneška zaměstnavatelé platí náhradu mzdy maximálně do 14. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti.

Čtěte více: Změny zákonů sociálního pojištění od roku 2014

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí

Novinky se týkají i daní. Zrušil se zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Příjmy z bezúplatného nabytí majetku jsou nově předmětem daně z příjmů a veškeré daňové souvislosti daně darovací a daně dědické přešly pod zákon o daních z příjmů. Zatímco na dani dědické lidé ušetří, za daň darovací si naopak připlatí. Daň z převodu nemovitostí pak nahradila daň z nabytí nemovitých věcí.

Čtěte více: V roce 2014 ušetříte na dědické dani, připlatíte si však za daň darovací

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).