Hlavní navigace

Přehled pro zdravotní pojišťovnu vyplníte hravě, pozor jen na počítání měsíců

24. 2. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Přehledy pro zdravotní pojišťovnu zvládnete vyplnit za 5 minut. Pozor však na rozdílné započítávání měsíců u trvání výdělečné činnosti a minimálního základu.

Vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovny sice nepatří mezi nejsložitější úkony, i tak se ale při něm dá napáchat několik chyb. Nejčastěji lidé chybují při započítávání měsíců u samostatné výdělečné činnosti a u minimálního vyměřovacího základu.

Kdo přehled podává

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu není složité.

Zákon určuje, že přehled pro zdravotní pojišťovnu musí podávat osoby podnikající v zemědělství, osoby provozující živnost, osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů, osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností, osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů, osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy a spolupracující osoby. Všechny tyto OSVČ musí podat přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období. Vzhledem k tomu, že 1. května je svátek a pátek, mají OSVČ čas do pondělí 4. května 2015. OSVČ s daňovým poradcem musí přehledy podat do pondělí 3. srpna 2015.

Čtěte více: Máme opět komplexní kalendář daně z příjmů a pojištění pro OSVČ v roce 2015

Povinnost podat přehledy se ale týká i OSVČ, které daňové přiznání nepodávají. Tyto OSVČ musí odevzdat přehled do středy 8. dubna 2015.

Čtěte více: Přehledy musí řešit i OSVČ, které nepodávaly daňové přiznání

Výše pojistného a zálohy na pojistné

Co se týče výše pojistného, nic se nezměnilo. Stále se platí 13,5 % z vyměřovacího základu, který činí 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení. OSVČ přitom ale musí dodržet minimální vyměřovací základ, který v roce 2014 činil 12 971 Kč. Kdo tedy podnikal na hlavní “poměr”, musel vloni platit zálohy v minimální výši 1752 Kč. Pro letošek se zálohy zvýšily na 1797 Kč. Kdo byl povinen minimální zálohy platit, musel jejich výši změnit už v platbě za letošní leden. Jestliže vám pak v přehledu vyjde vyšší záloha než minimální, musíte jejich výši opět upravit.

Čtěte také: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění od roku 2015

Zálohy neplatí jen OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Pojistné uhradí až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Zálohy rovněž neplatí podnikatelé, za které současně platí pojistné stát. Tito podnikatelé nemusí zálohy platit v prvním roce svého podnikání. Následně pak zálohy hradí ve výši, která jim vyjde v přehledu. Zálohy se v neposlední řadě (v daném měsíci) netýkají ani OSVČ, který byly po celý kalendářní měsíc v pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovně ale musí dodat lékařské potvrzení nebo potvrzení o výplatě dávek ČSSZ.

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Jak přehled vyplnit

OSVČ mohou vyplnit jak papírový formulář, tak využít elektronickou podobu přehledu, kterou nabízí už všechny pojišťovny. Výhodou elektronických tiskopisů je, že řada výpočtů provedou za vás.

V první části formuláře se vyplňují identifikační údaje. Nezapomeňte zaškrtnout, jak platíte zálohy a také doplnit číslo pojištěnce, které je shodné s vaším rodným číslem. Pro zjednodušení komunikace se určitě vyplatí dodat i vaši e-mailovou adresu.

Druhou část tvoří tzv. prohlášení pojištěnce, ve kterém se uvádí měsíce, ve kterých pojištěnec nebyl povinen platit zálohy, protože byl po celý měsíc zaměstnán, nebo pobíral nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ.

Ve stejném oddílu se i doplní, ve kterých měsících neměl pojištěnec stanoven minimální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento měsíc: 

a) byl plátcem pojistného i stát (např. student, důchodce, příjemce rodičovského příspěvku atd.),

b) bylo odvedeno pojistné v zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu

c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ

d) OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P 

e) OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplnila další podmínky pro jeho přiznání, 

f) OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem. 

Druhé části přehledu byste měli věnovat zvýšenou pozornost, jelikož právě v ní se nejčastěji chybuje. U počtu měsíců trvání samostatné výdělečné činnosti se totiž počítá i měsíc, ve kterém OSVČ začala podnikat například dva dny před koncem měsíce. U měsíců k minimálnímu vyměřovacímu základu je však situace opačná. Počítají se totiž pouze měsíce, kdy některá z uvedených skutečností trvala celý kalendářní měsíc.

Drobné komplikace může přinést i čtvrtá a pátá část, ve které se doplňují zadané příjmy a výdaje, počet měsíců výdělečné činnosti a počet měsíců, kdy pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ, a zaplacené zálohy. Jestliže však zadáte data do elektronického formuláře, příslušné částky (doplatek pojistného a zálohy) vám formulář sám dopočte.

Jestliže vám vyjde přeplatek, nezapomeňte si vybrat, zda ho chcete použít na úhradu záloh či ho vyplatit.V poslední části pak stačí vybrat příslušné pole pro stanovení záloh na další období.

Co s přehledem

Vyplněný přehled můžete podat na pobočce zdravotní pojišťovny nebo ho odeslat poštou. Jestliže jste využili elektronický formulář, dají se přehledy zaslat i elektronicky. Jednotlivé zdravotní pojišťovny však mají nastaven různý systém elektronického podání. Vyplatí se proto informovat se u své zdravotní pojišťovny, jakým způsobem lze přehled elektronicky podat.

Čtěte více: 6 stále se opakujících chyb v přehledech OSVČ pro zdravotní pojišťovny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).