Hlavní navigace

Přehledně: Kdo může dneska opět otevřít a jak se mění protiepidemická pravidla?

24. 5. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Dnešním dnem se například uvolnila pravidla pro ubytovací služby nebo divadla. Změny se dotkly i ochranných lhůt po prodělání covidu.

I u ubytovacích služeb a divadel nicméně bude platit, že návštěvníci musí mít negativní test, očkování nebo doložit prodělání covidu. Lidem, kteří prodělali covid-19, je ode dneška prodloužena ochranná lhůta z 90 na 180 dnů. Uznáváno je nově i očkování 21 dnů po první dávce.

Po prodělaném covidu se lhůta prodlužuje na 180 dnů

Jak už informoval server Podnikatel.cz v pátek, ode dneška se mění pravidla, za kterých je možné využít služeb či navštívit restaurační zahrádku. Lidem, kteří prodělali covid-19, je od pondělí 24. května v případech, kdy je to vyžadováno jako jedna z alternativ umožnění vstupu či poskytnutí služby, prodloužena ochranná lhůta z 90 na 180 dnů. Uznáváno je nově i očkování 21 dnů po první dávce. 

Prodělané onemocnění covid-19 je jednou z alternativ systému o-t-n (očkování, test, prodělaná nemoc), jimiž se prokazují například zaměstnanci u zaměstnavatele, děti ve škole, klienti v lázních či v ubytovacích službách nebo osoby vracející se ze zahraničí, aby nemuseli podstupovat covidový test. Dosud platí po devadesát dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Od pondělí 24. května se tato lhůta prodloužila na dvojnásobek, tedy 180 dnů.

Zároveň je pro tyto účely tam, kde je to mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví vyžadováno, nově uznáváno i absolvování první dávky očkování na covid-19 u dvoudávkového schématu vakcinace, pokud od jejího podání uplynulo alespoň 21 dnů.

Hotely se mohou otevřít všem

Dnešním dnem se rovněž mění omezení ubytovacích služeb. Nově už sice mohou ubytovat i jiné lidi než ty na služební cestě, platí nicméně povinnost podobná jako u ostatních služeb. Ubytování lze poskytnout jen osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že 

  • absolvovaly nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Dále je možné ubytovat osoby za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, a osoby v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Startují kulturní akce vevnitř

Dále se ode dneška uvolňují pravidla pro kulturní akce. Nově už lze organizovat koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté a sportovní utkání s diváky, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 500 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech.

Dále musí návštěvníci splňovat podobné podmínky jako u služeb. Tedy mít 7 dnů starý negativní PCR test, 72 hodin starý antigenní test, 21 dnů od první dávky očkování, nebo 180 dnů od prodělání covidu. Na rozdíl od restaurací či holičství si však zákazníci nevystačí s potvrzením od zaměstnavatele či ze školy. 

CHtip2

Návštěvníci akcí musí mít dále po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem. 

Diváci musí být na akcích usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 metry. Zakázána je rovněž konzumace jídla a nápojů v hledišti.

ZOO otevírají vnitřní prostory

U zoologických a botanických zahrad je nově zrušen zákaz vstupu do vnitřních prostor pro individuální prohlídky. Platí pouze omezení kapacity na 50 procent, dodržení 15 m2 vnitřní plochy na osobu a dvoumetrové rozestupy. 

Do fitness může více lidí

Rozvolňují se dále podmínky pro vnitřní sportoviště, fitness či bowlingová centra a povoluje se v nich vyšší počet osob. Provozovatel nesmí umožnit přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, více než 12 osob ve skupině a více než 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti. Návštěvníci též musí udržovat minimálně dvoumetrové rozestupy (pokud nejde o osoby ze společné domácnosti). Zakázána je též přítomnost v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny nebo sprchy.

Zákazníci musí dále splnit přísnější podmínky než návštěvníci zahrádek. Musí mít 7 dnů starý negativní PCR test, 72 hodin starý antigenní test, 21 dnů od konce očkování, nebo 180 dnů od prodělání covidu. Zákazníci si nevystačí s potvrzením od zaměstnavatele či ze školy.

Venkovní sportoviště jsou stále omezena jen tím, že není povoleno využít vnitřní prostor šaten a sprch.

Zvyšuje se počet účastníků akcí

K dnešnímu dni se opět částečně uvolnilo i omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí, kde může být až 100 osob venku nebo 50 uvnitř, přičemž uvnitř je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob zároveň. Pokud se akce účastní více než 10 lidí, podmínkou je tedy mít respirátor (pokud se sejdou více jak dvě osoby) a opět negativní test, očkování nebo 180 dnů od prodělání covidu.

Kongresy a vzdělávací akce povoleny pro více lidí

Další novinkou je zvýšení počtu účastníků kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě. Maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 50 osob, pokud se akce koná vevnitř, a 100 osob, pokud venku. 

Opět platí podmínka negativního testu, očkování nebo 180 dnů od prodělání covidu a také povinný respirátor. Všichni účastníci musí být usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, tak, že, s výjimkou osob ze společné domácnosti, bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Zbytek zatím zůstává stejný

Co se týče obchodů či služeb, nic se nemění. I nadále musí regulovat počet zákazníků v provozovně či zavírat nejpozději ve 22 hodin.

Školy

Rozvolnění se týká i školní docházky, kde se k prezenční výuce vrací vysokoškoláci i v teoretické výuce a také všichni zbývající středoškoláci. Končí také rotační způsob výuky tam, kde byl až dosud nařízen.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).