Hlavní navigace

Přehledy zatím podala půlka OSVČ. Pro zbylé máme velký manuál, jak na to

21. 5. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Jak podle zdravotních pojišťoven, tak podle ČSSZ přehledy o příjmech a výdajích podala zatím přibližně polovina OSVČ.

Pro OSVČ, které se teprve na podání přehledů chystají, připravil server Podnikatel.cz velký rozcestník, který pomůže s vyplněním formulářů. Nově lze například využít i bankovní identitu pro elektronické podání.

Přehledy lze letos podat později

Jak serveru Podnikatel.cz uvedly zdravotní pojišťovny i ČSSZ, přehledy zatím podala přibližně polovina OSVČ. Ačkoli se přehledy tradičně podávají do začátku května a případný doplatek pojistného do 8 dnů od podání přehledu, letos je situace, podobně jako loni, odlišná. Bohužel navíc ministerstva, podobně jako loni, “nesladila noty” a pro každé pojistné platí odlišná lhůta. Zatímco přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu lze podat až do 2. srpna 2021 (a případný doplatek pojistného uhradit do 8 dnů od podání přehledu), přehled pro ČSSZ je nutné odevzdat už do 30. června.

Zatímco ministerstvo zdravotnictví zvolilo cestu novely, ministerstvo práce a sociálních věcí využilo toho, že ministryně je zmocněna promíjet penále za opožděné platby sociálního pojištění a lhůtu tak prodloužilo tímto způsobem. Aby ale byla sankce za pozdní podání přehledu prominuta, je nutné nejpozději do 30. června 2021 tento přehled nejen podat, ale současně také do 30. června uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Kdo však podá přehled dříve, platí pro něj stále podmínka do 8 dnů pojistné doplatit. Kdo navíc nestihne termín, sankce se mu budou počítat už od začátku května.

Přehledy lze podat s bankovní identitou elektronicky

Přehledy lze samozřejmě podat standardně papírově, ať už osobně či poštou, nebo elektronicky. Novinkou letošního roku je, že OSVČ kromě podání skrze datovou schránku mohou pro elektronické podání využít u ČSSZ a i některých zdravotních pojišťoven (VZP, OZP,  ČPZP a ZPŠ) přihlášení skrze bankovní identitu. Jak zdravotní pojišťovny, tak ČSSZ umožňují přes své portály i zjistit výši pohledávek či zaplaceného pojistného. Zatímco dříve ČSSZ posílala inventuru pohledávek pouze poštou a do datových schránek, mají klienti možnost do ní nahlédnout také elektronicky – prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Jak přehledy vyplnit

Oproti loňsku je ovšem vyplnění přehledů o něco složitější. Půl roku totiž loni neplatila povinnost platit minimální zálohy. OSVČ hlavní tak musí za těchto 6 měsíců doplatit jen rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měly odvádět. Kdo tedy platil pouze minimální zálohy (2544 Kč u sociálního a 2352 Kč u zdravotního pojištění), bylo mu pojistné na 6 měsíců plně odpuštěno. Kdo platil zálohy vyšší, doplatí po podání přehledu jen rozdíl.

O něco komplikovanější je situace u OSVČ vedlejších. U sociálního pojištění sice mají OSVČ vedlejší určenou minimální výši záloh – 1018 Kč, která byla na půl roku odpuštěna, v přehledu se však mohou za zmíněnou polovinu roku označit jako OSVČ hlavní a tím tak ušetřit na pojistném.

U zdravotního pojištění pak zákon přímo nestanovuje OSVČ vedlejší a je odlišný režim pro OSVČ a zároveň zaměstnance (osoby, za které platí pojistné zaměstnavatel) a pro OSVČ a zároveň osoby, za které platí pojistné stát (třeba důchodci). Osoby, kterým platí pojištění stát, platí zálohy na základě zisku z předchozího roku (v prvním roce podnikání neplatí zálohy vůbec) a neplatí pro ně minimální výše. Tyto OSVČ nemusely zálohy platit a byly jim odpuštěny.

Jiný režim ale u zdravotního pojištění platí pro OSVČ, které jsou zároveň zaměstnány. Tyto OSVČ totiž neplatí žádné zálohy na zdravotní pojištění a pojistné vždy doplácí zpětně po podání přehledu. Odpuštění záloh se těchto OSVČ netýkalo, nicméně i tyto OSVČ si mohou zpětně zdravotní pojištění odečíst.

DPH - školení - listopad

Pokud OSVČ po celý rok 2020 podnikala a současně za ni platil pojistné stát a byla jí předepsána záloha, například 1500 Kč, zdravotní pojišťovna jí zálohy za 3–8/2020 předepíše ve výši 0 Kč. Při zpracování přehledu za rok 2020 se zjistí skutečná výše pojistného za tento rok, jakou by tato OSVČ měla zaplatit.

Pro stanovení odpuštěného pojistného není relevantní výše původní zálohy (v tomto případě 1500 Kč), ale skutečná výše pojistného připadajícího na měsíce 3–8/2020. Od celého pojistného za rok 2020 se proto odečte skutečné pojistné připadající na měsíce 3–8/2020, v tomto případě tedy polovina celkového pojistného. Pokud by však OSVČ vyšlo vzhledem k výši příjmů měsíční pojistné za rok 2020 vyšší než stanovené minimální, tj. vyšší než 2 352 Kč, pak se odpouští pojistné pouze do této částky, tedy 2 352 Kč x 6.

U zaměstnaných OSVČ úprava zálohy na částku 0 Kč kvůli předepsání penále zde odpadá, ale postup při stanovení odpuštěného pojistného za 3–8/2020 je stejný jako u OSVČ, za které platí pojistné stát. Pojistné, které se považuje za uhrazené (tzn. plátcům bylo odpuštěno), je vypočteno obdobně jako u OSVČ, za které pojistné platí stát, a uvedeno také v přehledu OSVČ v řádku 41a.

Jak se počítá odpuštění, když jste začali/přestali podnikat

Odpuštění záloh se specificky také promítlo do situace, kdy během této doby OSVČ zahájila nebo přerušila/ukončila činnost. Zálohy totiž OSVČ standardně platí za ty měsíce, kdy alespoň po část měsíce vykonávala činnost, stačí přitom jediný den. Toto pravidlo platí i pro odpuštění záloh. Pokud OSVČ vykonávala činnost alespoň jeden den v měsíci, kdy byly zálohy prominuty, má za tento měsíc odpuštěnu minimální zálohu i pojistné.

Jak na zálohy u paušální daně

Další novinkou, se kterou se musí letos některé OSVČ potýkat, je vyplnění výše záloh na příští rok, pokud přešly na paušální daň. Jestliže totiž OSVČ přešla do paušálního režimu, samostatně již zálohy neplatí. V přehledu pro ČSSZ v oddílu F jsou však řádky pro stanovení měsíčního vyměřovacího základu, z něhož je dán výpočet měsíčních záloh na důchodové pojištění a výše maximálního měsíčního pojistného pro nemocenské pojištění. Jak upřesnila serveru ČSSZ, nejde o povinnou položku přehledu. OSVČ, která přešla do paušálního režimu, nemá podle ČSSZ k řádku s těmito výpočty vůbec přihlížet, popřípadě je může o své vůli editovat či přímo uvést nuly.

U přehledu pro zdravotní pojišťovnu by pak OSVČ měla typ nové zálohy na pojistné pro rok 2021 vyplnit tak, jak jí určuje zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a to zatím bez ohledu na případný vstup do paušálního režimu. Ideální je tak využít interaktivní přehled OSVČ, který vyplní novou zálohu automaticky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).