Hlavní navigace

Přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti a evidence na úřadu práce

27. 3. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Současná situace donutila celou řadu OSVČ ukončit nebo případně přerušit svou činnost. Následně pak míří na úřad práce. Co je k evidenci třeba?

Podmínkou pro možnost evidovat se na úřadu práce, tedy do evidence uchazečů o zaměstnání, je, aby osoba samostatně výdělečně činná podnikatelskou činnost přerušila nebo zcela ukončila. 

Přerušení nebo ukončení podnikání musí OSVČ písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Jaký je postup, se dočtete v článku: OSVČ ruší kvůli koronaviru svou činnost. Jaké má povinnosti vůči ČSSZ?

OSVČ bude potřebovat potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a posledním vyměřovacím základu pro účely Úřadu práce ČR. Žádost o vyhotovení tohoto potvrzení je možné zaslat (nejlépe se žádostí o přerušení či ukončení podnikání) také emailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ. OSVČ může být následně ze strany OSSZ kontaktována telefonicky za účelem ověření autenticity podání. 

V případě, kdy bude z žádosti vyplývat, že má být potvrzení doručeno poštou na trvalou adresu OSVČ nebo přímo konkrétnímu pracovišti Úřadu práce ČR, nemusí být email elektronicky podepsán. V ostatních případech musí být žádost zaslána datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem, případně ji lze vhodit fyzicky vyplněnou do schránky na příslušné OSSZ.

Kdy se na Úřad práce ČR evidovat?

Do evidence uchazečů o zaměstnání je fyzická osoba zařazena dnem podání (doručení) žádosti o zprostředkování zaměstnání (s touto žádostí se zasílá i žádost o podporu v nezaměstnanosti) na Úřad práce ČR. Pokud bude žádost podána nejpozději do tří pracovních dnů po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, je fyzická osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po přerušení či ukončení podnikání.

Jakou žádost je třeba vyplnit?

Po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba vyplnit hned dvě žádost: 

Obě vyplněné žádosti se zasílají pracovišti Úřadu práce ČR v místě trvalého pobytu fyzické osoby prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky s elektronickým podpisem. Odeslání datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem se provádí přímo v interaktivních formulářích žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to v dolní části formulářů. 

Psali jsme: Snažte se vyhnout úřadům, komunikujte na dálku, doporučuje Finanční správa ČR

Pokud OSVČ nemá elektronický podpis, mohou být obě vyplněné žádosti zaslány emailem bez elektronického podpisu. V tomto případě je však třeba žádosti do 5 kalendářních dnů doplnit (písemně poštou nebo do schránky Úřadu práce ČR). Vyplněné a podepsané žádosti lze také odeslat poštou, případně je lze vhodit vyplněné do schránky umístěné na budově příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).