Hlavní navigace

Přerušení živnosti už nemusíte hlásit, pro sebe si to však nenechávejte

29. 7. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Přestože se od srpna nemusí přerušení živnosti hlásit živnostenskému úřadu, vůči ostatním státním orgánům tato povinnost zůstává. Na živnostenský úřad se tak zajít vyplatí, jelikož zde můžete sfouknout všechno naráz.

Od prvního srpna už podnikatelé nemusí hlásit na živnostenský úřad přerušení své živnosti. Vůči ostatním úřadům však tato povinnost stále trvá a její ignorování může mít pro živnostníky neblahé následky. Na živnostenský úřad se proto při přerušování živnosti vyplatí zajít, jelikož zde fungují tzv. centrální registrační místa (CRM). Díky nim a vyplnění jednotného registračního formuláře (JRF) může oznamovací povinnost „sfouknout jedním vrzem“.

Přerušení živnosti využilo vloni 200 000 živnostníků

V pondělí nabude účinnosti zákon, který by měl snížit administrativní zátěž podnikatelů. Hlavní novinku pro podnikatele tvoří skutečnost, že od 1. srpna již nemusí hlásit přerušení živnosti živnostenským úřadům. Doposud museli živnostníci přerušení delší než půl roku úřadům nahlásit. V praxi se však tato povinnost špatně vymáhala. Pokud totiž za podnikateli přišla kontrola s tím, že svoji činnost přerušil na dobu delší než šest měsíců a úřadu to neoznámil, mohl podnikatel jednoduše říci, že to není pravda a že svoji živnost přerušil teprve včera, vysvětlil již dříve serveru Podnikatel.cz Matyáš Vitík z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu.

Nová úprava živnostenského zákona pomůže statisícům podnikatelů. Jenom za loňský rok totiž svoji činnost zastavilo 193 677 živnos­tníků. V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů. Jde například o splňování odborné a finanční způsobilosti či povinnost označovat sídlo nebo místo podnikání. Čtěte více: Přerušení živnosti se nebude muset hlásit, pomůže to statisícům živnostníků.

Živnostenský zákon zavádí od srpna novinky. Víme, které to jsou
Od 1. srpna se mění řada ustanovení živnostenského zákona. Cílem je jeho kvalitnější a pro podnikatele vstřícnější aplikace a také snížení administrativní zátěže podnikatelů.
Celý článek

Že zrovna nepodnikáte, si pro sebe nenechávejte

Přestože se od pondělka živnostenský úřad kvůli přerušení informovat nemusí, oznamovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), příslušné zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu pořád trvá. Respektive netrvá, avšak neoznámí-li živnostník přerušení činnosti výše zmíněným úřadům, musí pořád odvádět zálohy. Rozhodně je pojištěnec povinen oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dní, že zahájil nebo ukončil podnikání. Pokud přeruší podnikání a pojišťovně toto oznámí, nemusí platit zálohy na pojistném, potvrdila business serveru Podnikatel.cz Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Obsahové náplně živností

Potřebujete si najít tu správnou živnost pro váš byznys a nevíte si rady, jaké obory patří například do živností řemeslných? Přečtěte si obsahové náplně živností, které jsou dostupné na serveru Podnikatel.cz. Obsahové náplně živností podle Nařízení vlády ze dne 23. července 2008

Zdravotní pojišťovně však musí podnikatel poté nahlásit novou kategorii, podle které se odvíjí povinnost dalších plateb. Jestliže spadá do kategorie hrazené státem (uchazeč o práci), nemusí pojistné platit. Pokud se stane zaměstnancem, odvádí za něj pojistné zaměstnavatel. Je-li bez kategorie, tedy osoba bez zdanitelných příjmů, hradí si pojištění za celý kalendářní měsíc, a to ve výši 1080 Kč, doplnil Antonín PolášekRevírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny. Kdyby podnikatel přerušení neoznámil, mohla by po něm pojišťovna vymáhat zálohy a navíc i penále.

Na ČSSZ pak podnikatel musí přerušení oznámit do 8 dnů následujícího měsíce a po dobu, ve které činnost nevykonává, nemusí zálohy na pojistné platit. Pokud činnost zcela ukončuje, stačí zaslat oznámení OSSZ písemně, upřesnila Jana Buraňová z odboru komunikace ČSSZ. U finančního úřadu má podnikatel podle zákona o správě daní a poplatků čas na oznámení celkem 15 dní.

Dojít na živnostenský úřad se vyplatí

Především kvůli oznamovacím povinnostem vůči dalším úřadům se však podnikatelům vyplatí o přerušení živnosti informovat příslušný živnostenský úřad. Od poloviny roku 2006 totiž fungují na živnostenských úřadech centrální registrační místa (CRM), na kterých lze podat pomocí jednotného registračního formuláře (JRF) informaci všem státním orgánům najednou. Za pomoci využití elektronického formuláře, jsme schopni na základě vyjádření podnikatele informovat o přerušení i uvedené orgány státní správy. Stačí tedy informovat pouze živnostenský úřad, dodal serveru Podnikatel.cz Leoš Dvořák ze živnostenského úřadu Znojmo. Jak navíc úředníci dodávají, tento systém komunikace funguje i nadále a bez větších problémů. Čtěte více: Jaké změny přinesl jednotný registrační formulář v roce 2010?

Pomocí JRF jsou možné tyto přihlášky do evidencí:

V oblasti opětovného zahájení činnosti se nic nemění. Stále platí, že pokud se chce podnikatel vrátit k živnosti před uplynutím oznámené doby přerušení, musí pokračování úřadům oznámit. Pokud má v plánu pokračovat až po uplynutí oznámené doby přerušení, oznamovat nic nemusí. Stejně tak živnostník nemusí úřadu nic říkat, pokud přerušení vůbec neoznámil. U zdravotních pojišťoven platí, že pokud živnostník znovu začne podnikat, musí to oznámit do 8 dnů od zahájení. U ČSSZ tak musí učinit nejpozději do osmého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž opět zahájil činnost, a u berňáků do 30 dnů.

Příklad

Živnostník přerušil v listopadu 2008 na dva roky svoji živnost, když nebude chtít pokračovat ani nadále, musí to hlásit?

Takové živnosti se považují za přerušené na oznámenou dobu přerušení, v tomto případě do listopadu 2010. Dále, čili po listopadu 2010, se jedná o živnosti, u nichž zkrátka nebylo oznámeno přerušení provozování živnosti na další dobu. Zdali podnikatel fakticky podniká či nikoliv, již živnostenský úřad nebude z tohoto hlediska zkoumat, jelikož povinnost oznamovat přerušení není od 1. srpna 2010 dána. Povinnost informovat ČSSZ, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad zůstává.

Soukromá očka mají opět jiné podmínky

Zákon ke snížení byrokratické zátěže se však nezabýval pouze přerušováním živnosti. Nově by se měly propojit databáze mezi živnostenským rejstříkem a dalšími registry veřejné správy. U dvou živností se pak změnily podmínky jejich provozování, konkrétně jde o živnosti Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů. Další novinkou je jiné posuzování bezúhonnosti a povinnost oznámit živnostenskému úřadu po ukončení činnosti v provozovně adresu pro vypořádání případných závazků. Čtěte více: Od srpna platné novinky v živnostenském zákoně by měly podnikatelům ulevit

Norma v neposlední řadě též upravila kompetence České obchodní inspekce (ČOI). Ta se nově již nebude starat o kontroly dodržování hygienických předpisů v obchodech a restauracích a plně tuto oblast přenechá místně příslušným hygienickým stanicím.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).