Hlavní navigace

Při neohlášeném přerušení živnosti platíte zálohy. Období se započítá i do přehledů

8. 10. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
V době sezónních prací nebo při nedostatku zakázek může podnikatel přerušit svoji činnost. Od letošního srpna se tato skutečnost nehlásí ani na živnostenský úřad. Zdravotní pojišťovna a ČSSZ by to vědět měla, jinak platíte.

Od srpna letošního roku nemusí podnikatelé hlásit živnostenskému úřadu přerušení své živnosti. To se bohužel týká jen živnostenského úřadu. Pro zdravotní pojišťovnu a sociálku platí obdobné pravidlo, ovšem z důvodu přerušení platby záloh pojistného se ohlášení přerušení podnikání rozhodně vyplatí. Podnikatel by tak mohl učinit na příslušné zdravotní pojišťovně či ČSSZ. Jednodušší a rychlejší způsob je vyplnění jednotného registračního formuláře přes centrální registry živnostenských úřadů. Tím si zajistí automatické ohlášení přerušené činnosti na všechny příslušné úřady. Čtěte více: Přerušení živnosti už nemusíte hlásit, pro sebe si to však nenechávejte

Neohlášení přerušení se nevyplatí. Toto období se započte do přehledů

Každá OSVČ musí své zdravotní pojišťovně do 8 dnů hlásit zahájení a ukončení živnostenské činnosti. Přerušení živnostenské činnosti i její opětovné zahájení se hlásit nemusí. Jestliže měl ale podnikatel před přerušením činnosti povinnost platit zálohy na pojistné a neoznámí zdravotní pojišťovně, že činnost nebude po nějakou dobu vykonávána, musí zálohy platit ve stejné výši i nadále. Čtěte více: Jaké jsou ohlašovací povinnosti zdravotní pojišťovně

Stejné je to s podáním Přehledu příjmech a výdajích. Neoznámená přerušená činnost se totiž do období výkonu samostatné výdělečné činnosti započítá. Při výpočtu výše pojistného se samozřejmě bude vycházet také z měsíců, kdy byla výdělečná činnost přerušena. Pokud přerušení činnosti podnikatel zdravotní pojišťovně ohlásí, nebude platit zálohy na pojistné jako OSVČ. Povinnost sám platit pojistné v době přerušení samostatné výdělečné činnosti by měl pouze v případě, kdy by byl osobou bez zdanitelných příjmů, tzn., nebyl by zaměstnán a nepatřil do kategorie pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Rod. Potom by se při vyúčtování pojistného na základě podaného přehledu ve stejném případě vycházelo pouze z měsíců, kdy byla samostatná výdělečná činnost vykonávána. Čtěte více: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

Přerušení podnikání zdravotní pojišťovně hlásit musíte, jestliže povinně platíte zálohy na pojistné. Pokud máte zaplaceno minimální pojistné ze zaměstnání nebo patříte do kategorie osob, za které platí pojistné stát, není nutné v době přerušení podnikání platit minimální pojistné. V případě neohlášení přerušení platíte zálohy nadále a toto období se započte do přehledů, jako by činnost přerušena nebyla.

Za dodatečné ohlášení přerušení hrozí od ČSSZ pokuta

Obdobně je tomu v případě sociálního pojistného. S výjimkou povinného hlášení přerušení podnikání pro všechny, bez ohledu na placení či neplacení záloh. Osobě samostatně výdělečně činné, která přeruší provozování živnosti a nevykonává jinou samostatnou výdělečnou činnost, vzniká povinnost oznámit ukončení samostatné výdělečné činnosti na příslušné správě sociálního zabezpečení. Jana Buraňová z odboru komunikace ČSSZ upozorňuje, že k tomuto účelu je možné využít tiskopis Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti, uveřejněný na webových stránkách ČSSZ. K dispozici je samozřejmě také na stránkách serveru Podnikatel.cz. Stahujte tiskopis: Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti

Pokud podnikatel oznámí přerušení provozování živnosti na příslušné OSSZ prostřednictvím živnostenského úřadu (CRM), považuje se i v tomto případě oznamovací povinnost za splněnou. Čtěte více: Ohlášení živnosti a změn přes jednotný registrační formulář je jednodušší. Víme, jak na to

Stahujte jednotný registrační formulář pro ohlášení živnosti přes centrální registr živnostenských úřadů Změnový list včetně Pokynů k vyplnění.

Důležité je ohlásit ukončení podnikání včas. Mělo by se to stihnout do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k ukončení (přerušení) samostatné výdělečné činnosti. Jestliže je však tato povinnost učiněna dodatečně, může OSVČ v takovémto případě dostat pokutu za pozdní splnění uvedené povinnosti. V případě, že je samostatná výdělečná činnost ukončena, neplatí OSVČ již zálohy na pojistné, upozorňuje Jana Buraňová. Čtěte více: Končíte v práci, při které jste si jako OSVČ přivydělávali? Na peníze z pracáku zapomeňte

Přerušení podnikání se musí nahlásit také správě sociálního zabezpečení. Nejpozději do osmého dne následujícího měsíce po přerušení činnosti. V opačném případě platí OSVČ nadále zálohy. Při dodatečném nahlášení ukončení činnosti hrozí vyměření pokuty.

Protože již není stanovena minimální daň z příjmů fyzických osob, nemusí OSVČ hlásit přerušení živnosti na finanční úřad. V období přerušení podnikání může OSVČ uzavřít pracovní poměr, případně žádat o podporu v nezaměstnanosti.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).