Hlavní navigace

Přestává se vás týkat #EET? Musíte upravit informace v aplikaci EET

1. 2. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Díky rozhodnutí Ústavního soudu mohou někteří podnikatelé „vypadnout“ z povinnosti vést EET. Koho se EET přestane týkat, musí změnit informace v aplikaci EET.

Ačkoli podnikatelé, kterých se už EET netýká, tuto novinku finančnímu úřadu hlásit nemusí, musí změnit informace o provozovnách.

Do 15 dnů musíte nahlásit změny údajů o provozovnách

Na konci února nabývají účinnosti některé části rozhodnutí Ústavního soudu. Konkrétně se například ruší povinnost evidovat platby kartou nebo třeba online platby. Může se tak stát, že někteří podnikatelé, především z řad e-shopů apod., už nebudou muset vést EET vůbec. Nicméně podnikatelé mohou i platby kartou evidovat nadále. Pokud se vás povinnost tržby evidovat přestala týkat a vy nechcete tržby v rámci EET evidovat dobrovolně, finančnímu úřadu to sice hlásit nemusíte, přesto je ale třeba udělat pár věcí. Konkrétně musíte oznámit změnu údajů o provozovnách.

Hlášení změn ostatně požaduje i § 17 zákona o evidenci tržeb: „Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Toto oznámení lze podat pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně.

Pokud se vás tak EET přestane týkat, musíte v aplikaci EET přistoupit k přerušení nebo zrušení provozovny, ve které docházelo k přijímání evidovaných tržeb. Toto provedete formou změny stavu dané provozovny v aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu z aktivní na přerušenou nebo zrušenou (v záložce Provozovny po zaškrtnutí příslušné provozovny lze zvolit akci „Přerušit“ nebo „Zrušit“), uvedl serveru Podnikatel.cz Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Pokud již poplatník není povinen zasílat údaje o jím přijímaných tržbách, může přistoupit ke zneplatnění certifikátu. Postup pro zneplatnění certifikátu:

  1. Přihlaste se do webové aplikace CA EET
  2. Vyberte položku nabídky SEZNAM CERTIFIKÁTŮ.
  3. Vyberte certifikát, který chcete zneplatnit, a kliknutím na jeho sériové číslo otevřete konkrétní žádost certifikátu.
  4. Nyní zvolte akci Zneplatnit.
  5. Systém požádá o finální potvrzení zneplatnění s informacemi o vybraném certifikátu. Pokud souhlasíte, zvolte možnost Potvrdit.
  6. Akce končí náhledem zneplatněného certifikátu, kde si můžete překontrolovat jeho stav. Certifikát lze stejným způsobem zneplatnit bezprostředně po jeho vydání na stránce pro stažení certifikátu.

Dále je možné zrušit i přístup do aplikace Elektronická evidence tržeb, a to přes záložku Uživatelé, kde v části Přihlašovací údaje vyplníte datum u řádku Ukončení přístupu (toto datum udává poslední den, kdy je uživateli umožněn přístup do aplikace). Nicméně úplné zrušení přístupu do aplikace Elektronická evidence tržeb nedoporučujeme z důvodu zachování nahlížení na data, která poplatník doposud zasílal, doplnil Lukáš Heřtus.

Jaké změny přineslo rozhodnutí Ústavního soudu

Změny EET jsou důsledkem rozhodnutí Ústavního soudu z poloviny prosince, kdy došlo ke zrušení několika paragrafů zákona o evidenci tržeb. Ke konci února 2018 se ruší § 5 písm. b), část ustanovení § 18 odst. 2 spočívající v označení písmene „a)“, čárky za slovem „tržby“ a slova „nebo b) vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve“. Z evidence se tak vyjímají platby bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat. Jinými slovy se EET už nebude týkat plateb kartou, plateb přes platební brány a další podobné způsoby.

K 28. únoru se ruší také § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 37 odst. 1 písm. b) ve slovech „do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“ a písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Ruší se tedy povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo.

Ruší se i náběh 3. a 4. vlny

Soud dále zrušil i náběh třetí a čtvrté vlny EET. Důvodem je, že toto ustanovení bylo přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů (z hlediska významu pro narovnání podnikatelského prostředí, možné konkurence s jinými podnikateli a pro zavedení elektronické evidence – tzv. objektivní podmínky nezávislé na způsobilosti nositele základního práva podnikat).

Vláda ztratí zmocnění na výjimky z EET

S platností ke konci roku 2018 se ruší ještě § 10 odst. 2, § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona. Vláda tak nebude moct stanovit nařízením, že některé tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu (§ 23), některé tržby vyloučit úplně (§ 12 odst. 4) a rozšířit seznam dočasně vyloučených tržeb (§ 37 odst. 3). Ostatně vláda již nařízením vyňala z evidence tržby u těžce zrakově postižených osob a dočasně (do 31. 12. 2019) tržby z prodeje sladkovodních ryb.

EET se změní, ale jak?

Ministerstvo financí nicméně již chystá novelu, ve které chce na rozhodnutí Ústavního soudu zareagovat. Ve hře je stále několik variant, jak bude novela vypadat. Podle Schillerové bude zřejmě obsahovat osvobození od EET pro plátce paušální daně, kteří nedosahují určitého obratu. Další variantou je osvobození od EET do určité úrovně příjmů a poslední, že by podnikatelé do určité úrovně příjmů nepodléhali EET, ale vykazovali tržby jen papírově. Součástí novely by mělo být také osvobození od elektronické evidence tržeb pro nevidomé živnostníky, pro telefonní karty, živé hazardní hry nebo prodej letenek v zahraničí.

Ve Sněmovně rovněž leží návrh novely pěti opozičních stran (ODS, Piráti, SPD, STAN a TOP 09), který obsahuje vynětí neplátců DPH z EET. Vláda sice tento návrh odmítá, může se však klidně stát, že projde jí navzdory. Zmíněných pět sněmovních stran má totiž dohromady 82 poslanců a podporu nevylučuje ani KSČM. Lidovci pak měli vynětí neplátců DPH z EET ve volebním programu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).