Hlavní navigace

Levnější založení firmy se opozdilo, navzdory zákonu se systém teprve testuje

12. 5. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Od 1. května měli notáři získat možnost přímo zapisovat do obchodního rejstříku. Systém se však teprve testuje a ostrý provoz by měl začít až od příštího týdne.

Přestože legislativa již skoro 14 dní umožňuje levnější založení nových společností, v reálu si podnikatelé ještě musí několik dní počkat. Přímé zápisy do obchodního rejstříku, které notářům umožnila od 1. května novela zákona, totiž ještě neumožňuje technologie. Notáři jsou totiž k systému připojováni až v těchto dnech a v plné verzi má systém fungovat od příštího týdne.

Čtěte také: Eseróčko půjde od roku 2015 založit ještě jednodušeji. Jaká rizika to obnáší?

Notářské poplatky na založení s.r.o. činí 2700 Kč

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Na začátku května nabyl účinnosti zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva. Zákon zavedl zrychlení a zlevnění založení společností. Nově totiž dle litery zákona mohou provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku i notáři. Díky online přístupu se tak všechny změny a novinky v rejstříku mají zobrazit ihned. 

Zákon též snižuje ceny za zápis do rejstříku, jelikož taxativně stanovuje výši poplatků pro notáře, které jsou nižší, než se platí rejstříkovým soudům. Za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku provedený notářem se bude platit 8000 Kč namísto 12 000 Kč, za první zápis společnosti s ručením omezeným pak 2700 Kč namísto 6000 Kč a změny nebo doplnění již zapsaných údajů notáři udělají za 1000 Kč namísto 2000 Kč. Poplatek za zápis provedený notářem se platí přímo notáři.

Jak ale upozorňuje Petr Čížek, provozovatel ZalozFirmu.cz, úspora nebude příliš velká. Poplatek za zápis do obchodního rejstříku se sice sníží z dosavadních 6000 Kč na 2700 Kč, nově se ale bude platit notáři navíc ještě jeden notářský zápis za zápis do rejstříku (přijde na 1000 Kč + DPH) a dále poplatek za provedení zápisu do rejstříku (300 Kč + DPH). Notář také nebude moci využívat bezplatného získání výpisů z rejstříku trestů zapisovaných jednatelů a katastru nemovitostí, jako nyní rejstříkový soud, a tyto bude muset pořídit přes standardní CzechPoint – každý výpis přijde na 100 Kč + DPH. U firmy se 2 jednateli tak bude reálná úspora na poplatcích kolem 1000 Kč. V podstatě lze říci, že poplatky se pouze přesunou z kapsy státu do kapes notářů, doplnil Čížek.

Systém bude funkční až od příštího týdne

Původně měla tato novinka platit již s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, nakonec se ale její schválení a zavedení o rok a půl posunulo. Podnikatelé si navíc na levnější a rychlejší zápisy musí ještě pár dní počkat, a to navzdory tomu, že zákon již nabyl účinnosti před 14 dny. Až v těchto dnech se totiž testuje fungování systému. Aplikace pro zápis notářem je ze strany ministerstva spravedlnosti připravena, v současné době ministerstvo umožnilo v rámci postupného náběhu provozu přístup do aplikace pro 27 notářů. Vyhodnocuje se průběžně fungování aplikace, uvedl serveru Podnikatel.cz Jaroslav Šustr, tajemník Notářské komory ČR. Připojen k systému jsem byl dnes, přičemž doposud jsme neměl příležitost zápis provést. V plné verzi by měly zápisy fungovat dle posledních informací od pozdních odpoledních hodin dne 15. května 2015, potvrdil v pondělí serveru Podnikatel.cz brněnský notář Richard Brázda.

Datum 15. května potvrzuje i Notářská komora ČR. Všichni notáři by měli mít podle informace ministerstva spravedlnosti přístup k aplikaci umožňující zápis 15. května 2015 patrně v odpoledních hodinách. Od pondělí 18. května 2015 by tedy měla mít veřejnost možnost požádat notáře o zápis, upřesnil Jaroslav Šustr.

Technologie zaostávají za zákony

Že nějaký zákon nabude k určitému dni účinnosti a v reálu novinky začnou platit později, není nic výjimečného. Od roku 2015 například už nemusí mít dle zákona o zaměstnanosti zaměstnavatelé na pracovištích kopie pracovních smluv, pokud mají zaměstnance přihlášené do evidence podle zákona o nemocenském pojištění. Kontroloři Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) totiž měli získat dálkový přístup do informačního systému České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), který měli využít ke zjištění, zda je zaměstnanec přihlášen k nemocenskému a důchodovému pojištění. Ostrá verze informačního sytému, který komunikaci mezi shora uvedenými orgány veřejné správy zajišťuje, však byla spuštěna až letos v dubnu, tedy o více než čtvrt roku později. Navíc se systém i nadále dolaďuje a čelí tak stále některým omezením funkcionality.

Čtěte více: Konec papírových dokladů na pracovišti? Ale kdeže, kontrolní systém se opozdil

Co je potřeba k založení firmy

Co se týče zápisů společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku, musíte mít kromě jiné sepsané zakladatelské dokumenty. Jedná se buď o společenskou smlouvu, má-li společnost více zakladatelů, či o zakladatelskou listinu, má-li pouze jednoho zakladatele. § 8 zákona o obchodních korporacích přímo uvádí, že společenská smlouva (stejně tak zakladatelská listina) vyžaduje formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu.

Zákon požaduje, aby společenská smlouva obsahovala:

 • firmu společnosti,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu,
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Společenská smlouva při založení společnosti musí také obsahovat:

 • vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,
 • určení správce vkladů a
 • u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Všechny tyto uvedené věci ale lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy vypustit.

Čtěte více: Praktický průvodce založení společnosti s ručením omezeným

Kromě zakladatelských listin je třeba k zápisu do rejstříku přiložit například i živnostenské oprávnění, čestné prohlášení o bezúhonnosti či potvrzení banky o složení základního kapitálu.

Stručné shrnutí listin potřebných ke vzniku s.r.o.

 • zakladatelská listina nebo společenská smlouva ve formě notářského zápisu
 • výpis z katastru nemovitosti/nájemní smlouva
 • souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti
 • rozhodnutí jednatele o umístění sídla
 • čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti
 • prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu
 • potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • živnostenské oprávnění
 • návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku (podáván elektronicky prostřednictvím inteligentního formuláře – www.justice.cz)
 • další dokumenty: např. plná moc v případě zastoupení advokátem
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).