Hlavní navigace

Při startu podnikání si pohlídejte hygienu. Jinak hrozí milionová pokuta

17. 8. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Zjistili jsme za vás, jaké hygienické předpisy musíte při startu podnikání splnit. Nezůstali jsme pouze u teorie, ale poradíme také s třemi konkrétními podnikatelskými záměry.

Stále častěji se na fóru Podnikatel.cz ptáte, jaké povinnosti musíte splnit při rozjezdu vašeho podnikání, co se hygienických podmínek týče. Našli jsme odpovědi za vás. Měli byste jim věnovat pozornost, v případě jejich nedodržování vám totiž hrozí až několikamilionové pokuty.

Kde v legislativě hledat?

Jestliže čekáte, že si někde v zákoně na jednom místě vyhledáte, jaké jsou požadavky pro váš konkrétní záměr, musíme vás zklamat. Takové požadavky nelze zakotvit do žádné právní normy, když rozsah ekonomických činností a rozmanitost konkrétního druhu činnosti to v podstatě vylučují, řekla pro server Podnikatel.cz Libuše Borská z Ministerstva zdravotnictví ČR. Čtěte více: Hygiena si v létě opět došlápne na zdravotní průkazy. Kdo je potřebuje?

Legislativní požadavky tak budete muset vyčíst hned z několika zdrojů z národní i evropské legislativy.

Hygienické podmínky při práci upravují zejména:

Pro provozovny stravovacích služeb je dále klíčová tato legislativa:

Samozřejmě platí, že čím rizikovější prostředí pro zaměstnance (případně zákazníky) provozujete, tím více musíte splňovat norem. Půjde-li například o práci s karcinogeny, bude na místě zajistit výkon práce s nimi v takových podmínkách, aby expozice zaměstnanců karcinogenům byla snížena na co nejmenší míru, říká Libuše Borská.

Milionové pokuty

Na dodržování hygienických pravidel dohlíží jednotlivé krajské hygienické stanice (KHS). Kontroly v terénu provádí její odborní pracovníci podle nastavených kontrolních plánů. V případě podnětu občana na podezření z porušování hygienických požadavků se provádí tyto kontroly „ad hoc“, řekla serveru Podnikatel.cz mluvčí KHS Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí.

V případě, že kontrola zjistí, že podmínky nesplňujete, může vás potrestat jednak zákazem či omezením činnosti, a může vám také uložit peněžní pokutu. Výše pokuty se stanovuje podle zákona č. 258/2000 Sb. a může činit až 2 000 000 korun, v případě poškození zdraví, vzniku nebo hrozbě epidemie pak až 3 000 000 korun. V případě opakovaného zjištění může pokuta dosáhnout až desetinásobku uvedených částek, říká Veronika Krejčí.

Při startu je nutná kolaudace

Vždy, když zahajujete podnikání v konkrétních prostorech, pamatujete na jednoduché pravidlo: Stavba smí být užívána pouze a jenom k tomu účelu, k jakému byla „zkolaudována“. Ověřte si tedy, že tuto podmínku splňujete. V opačném případě je nutné ohlásit na příslušném stavebním úřadě svůj záměr, případně požádat o povolení stavebních úprav, změny v užívání stavby apod. Jedná se o řízení podle stavebního zákona, k němuž je vyžadováno též stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy příslušné KHS. Čtěte více: Z chajdy provozovna? Přečtěte si, co vše je třeba nahlásit a na co si dát pozor

Pokud hodláte provozovat stravovací služby, pak musíte splnit ještě jednu povinnost. Dle zákona o ochraně veřejného zdraví jste povinni nejpozději v den zahájení činnosti toto písemně oznámit příslušné KHS. Oznamuje se den zahájení činnosti, její předmět a rozsah a umístění provozovny (následně též i den ukončení provozu stravovací služby), upřesnila pro server Podnikatel.cz mluvčí KHS Libereckého kraje Zuzana Balašová.

Poplatky jen výjimečně

Pokud se obáváte poplatků spojených s hygienickými požadavky při startu podnikání, pak se strachujete zbytečně. KHS vybírají poplatky pouze ve výjimečných případech. Mezi ty patří například požadavek na výkon místního šetření při zkoušce odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a při zkoušce odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených pro potravinářské ú­čely.

Příklady konkrétních provozoven

Nezůstali jsme však pouze u teorie a přinášíme také výčet konkrétních požadavků pro tři různé druhy podnikání, na které jste se v našem fóru dotazovali.

1) Čajovna, kde se kromě čajů prodávají dezerty

Jde o potravinářský podnik ve smyslu Nařízení ES 852/2004, o hygieně potravin, musí tedy splňovat požadavky tohoto nařízení. Prostory výrobní a jiné provozní musí být dispozičně řešeny a vybaveny s ohledem na nabízený sortiment pokrmů/potravin tak, aby se vyloučilo ohrožení bezpečnosti potravin (např. jakoukoliv kontaminací, křížením neslučitelných činností apod.). Podle mluvčí KHS Libereckého kraje Zuzany Balašové je možné takovou čajovnu zřídit zhruba takto:

  • odbytová místnost s posezením,
  • k tomu odpovídající kapacita hygienického zařízení pro hosty (minimálně 1+1 kabina záchodu, každá s předsíní s umyvadlem),
  • přípravna vybavená minimálně dřezem na mytí stolního nádobí, dřezem na mytí provozního náčiní a umyvadlem,
  • sklad,
  • sanitární zařízení pro zaměstnance: šatna, záchod + předsíň s umyvadlem, úklidová komora s výlevkou.

Dále musí mít provozovna především zajištěno dostatečné zásobování pitnou vodou, musí být napojena na kanalizační systém a musí mít dostatečně účinné odvětrání všech prostor. Čtěte více: 10 bláznivých nápadů, které vydělaly miliony (1. díl)

2) Klasický stánek, kde se na nejrůznějších společenských akcích (pouť či jarmark) prodává točené pivo a grilované klobásy

Zajištěna musí být především tekoucí studená i teplá pitná vodu, hygienicky nezávadná likvidace odpadních vod, dále umyvadlo na ruce a dřez na mytí provozního náčiní. To vše za předpokladu, že se budou užívat jednorázové nevratné obaly. V opačném případě (používání skla) je nutné řešit ještě mytí stolního nádobí, říká Zuzana Balašová. Nutné je také vnitřní vybavení odpovídající prodávanému sortimentu občerstvení, k dispozici tedy musí být nějaké chladící zařízení na uzeninu a regál na pečivo. „Umístění v přepravce na zemi je nepřípustné, varuje mluvčí liberecké KHS. Čtěte více: Při otevření stánku s občerstvením si dejte pozor na výběr živnosti i hygienu

Pokud takový stánek není stavbou ve smyslu stavebního zákona (to posuzuje stavební úřad, nikoliv KHS), není třeba od stavebního úřadu ani od KHS požadovat žádné zvláštní schvalování.

3) Malá účetní firma, která má zhruba 10 zaměstnanců

Prostory firmy musí splňovat požadavky NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zejména pak musí splňovat prostorové požadavky (světlá výška do 20 m2 nejméně 2,50 m, do 50 m2 minimálně 2,60 m, objemový prostor pro práci musí být 12 m3 pro jednoho zaměstnance), musí být zajištěno denní osvětlení okny a splněny normové hodnoty pro umělé osvětlení – pro kancelář 500 lx. Dále musí být dodrženy mikroklimatické podmínky na pracovišti. To znamená, že teplota se musí pohybovat mezi 20 až 28°C a musí být zajištěno větrání. Také je třeba zajistit zásobování pitnou vodou a hygienické zařízení pro pracovníky musí vyhovovat kapacitou i provedením požadavkům výše uvedenému nařízení vlády. Čtěte také: Letošním hitem jsou farmářské bedýnky, nový byznys vás uživí

MM_socky3

Šatna pro pracovníky kanceláří nemusí být zřízena, stačí vyhrazený prostor pro ukládání civilního oděvu a obuvi, záchod musí být umístěn v docházkové vzdálenosti max. do 120 m, počet záchodů záleží na počtu žen a mužů, počítá se 1 sedadlo na 10 žen a 1 sedadlo na 10 mužů. „Na pracovišti do 5 zaměstnanců lze zřídit 1 společný záchod. Před záchodem se zřizuje záchodová předsíň vybavená umyvadlem s tekoucí vodou,“ uzavírá Zuzana Balašová.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).