Hlavní navigace

Nejvyšší čas na přihlášení k dobrovolnému placení sociálního pojistného

17. 1. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Malí zaměstnavatelé se mohou přihlásit do zvláštního režimu placení pojistného. V tom případě si odečtou polovinu vyplacené náhrady mzdy. Kdo je však malý zaměstnavatel, v jakém termínu a jakým způsobem se přihlásit?

Nejpozději do 20. ledna se mohou malí zaměstnavatelé přihlásit do režimu zvláštního placení pojistného na sociální zabezpečení. Tuto legislativní novinku přinesl balíček úsporných vládních opatření. Od letošního roku totiž zaměstnavatelé vyplácí svým zaměstnancům náhradu mzdy v období prvních tří týdnů nemoci nebo nařízené karantény. A to by mohlo mít pro řadu malých firem neblahé následky. Čtěte také: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011

Proti dopadům této změny se mohou „připojistit“ dobrovolným zvláštním pojištěním. To ovšem platí pouze pro zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců. Znamená to, že:

  • sazba pojistného bude pro připojištěné zaměstnance o jeden procentní bod vyšší, tj. 26 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců (pro ostatní zaměstnavatele platí sazba 25 %)
  • mohou si odečíst od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy za nemocné zaměstnance v období prvních 21 dnů nemoci (karantény).

Kdo je malý zaměstnavatel?

Jedná se o zaměstnavatele, který nezaměstnává více než 25 zaměstnanců. Počítají se jen zaměstnanci účastni nemocenského pojištění (netýká se například společníků a jednatelů s. r. o. nebo dohod o provedení práce apod.). Do celkového počtu se nezahrnují ani zaměstnanci na rodičovské dovolené, pokud jim za tuto dobu nenáleží PPM a zaměstnanci na neplacené dovolené delší než 30 dní. V případě, že má zaměstnanec uzavřeny dva pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele zakládající účast na nemocenském, počítají se za dva zaměstnance. Počet zaměstnanců se zjistí vždy k 1. říjnu, 1. listopadu a k 1. prosinci před rokem, ve kterém bude zvláštní režim připojištění platit. Výsledný průměrný počet zaměstnanců se zaokrouhlí směrem dolů. Čtěte také: Konec odčítání poloviny náhrady mzdy od pojistného

Příklad: Zaměstnavatel zaměstnával k 1. říjnu 26 zaměstnanců, k 1. listopadu 25 zaměstnanců a k 1. prosinci 26 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci byli nemocensky pojištěni.

Výpočet: (26 + 25 + 26)/3 = 25,66 zaměstnanců, tj. zaokrouhleno směrem dolů 25 zaměstnanců. Tento zaměstnavatel se může k dobrovolnému pojištění v roce 2011 přihlásit.

Jestliže by uvedený zaměstnavatel vyplatil například v měsíci únoru svým zaměstnancům 8000 korun náhrady mzdy, bude si moci stejně jako doposud odečíst polovinu náhrady mzdy, tj. částku 4000 korun od celkového pojistného na sociální zabezpečení, které platí za měsíc únor. Čtěte také: OSVČ a změny v nemocenském pojištění 2011

Jak se k pojištění přihlásit?

Zaměstnavatelé se musí k dobrovolnému pojištění přihlásit. A to nejpozději do 20 ledna 2011. K pozdějšímu přihlášení nebude ČSSZ přihlížet. Výjimkou jsou zaměstnavatelé, kteří přijmou prvního nemocensky pojištěného zaměstnance až v roce 2011. Důležitý bude počet zaměstnanců v okamžiku podání oznámení. To je třeba učinit ve stanovené lhůtě písemně příslušné OSSZ.

Přihlášený zaměstnavatel zůstává v tomto zvláštním režimu po celý rok 2011. Nelze se dodatečně odhlásit. V režimu zůstává i v případě, že počet jeho zaměstnanců překročí 26. Pro následující období, tj. pro rok 2012 se musí opětovně přihlásit.

Anketa

Bude Vaše firma v roce 2011 dobrovolně připojištěna?

Jak náhradu mzdy odečítat?

K odpočtu náhrady mzdy bude obdobně jako v roce 2010 sloužit tiskopis Přehled o výši pojistného. Na tiskopisu bude uveden údaj, zda pro zaměstnavatele platí „běžná“ sazba pojistného nebo „zvláštní“ sazba pro výpočet pojistného. Zaměstnavatelé budou nově vyplňovat kód sazby pojistného, tj. 1 – běžná sazba, 2 – zvláštní sazba. Čtěte také: Změny v poskytování náhrady mzdy roku 2011

Součástí tiskopisu je nadále kolonka pro odečet pojistného. Ta samozřejmě slouží pouze zaměstnavatele, kteří se do zvláštního režimu přihlásili a uvedli kód 2. První skupina zaměstnavatelů si polovinu náhrady mzdy odečíst nemůže. Pokud by například v roce 2011 nepojištěný zaměstnavatel omylem neodečetl polovinu náhrady mzdy za rok 2010, v roce 2011 už to na rozdíl od dobrovolně pojištěných nenapraví.

Doporučený vzor písemného oznámení

(zaměstnavatel zvolí variantu 1 až 3)

Datum podání (vyplňuje OSSZ):

Adresa okresní správy sociálního zabezpečení:

Identifikace zaměstnavatele (název, sídlo, variabilní symbol):

Oznámení zvýšené sazby pojistného

Na základě ustanovení § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění, oznamujeme, že si stanovujeme sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 3,3 % podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) bod 2. citovaného zákona (celková sazba 26 %). Oznámení odůvodňujeme takto:

1. Zaměstnavatel, který vznikl před 1. 10. kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, pro který se zvýšená sazba pojistného na nemocenské pojištění stanovuje:

  • kalendářní rok, pro který je stanovena zvýšená sazba pojistného …
  • počet zaměstnanců účastných nemocenského pojištění k 1.10. … k 1.11. … k 1.12. …
  • průměrný měsíční počet zaměstnanců (součet zaměstnanců k 1.10., k 1.11. a k 1.12. vydělený 3 a zaokrouhlený na celé číslo dolů) …

Průměrný měsíční počet zaměstnanců pro účely stanovení této sazby pojistného se zjišťuje z kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, pro který se zvýšená sazba pojistného stanovuje.

2. Zaměstnavatel, který vznikl v době od 1.10. do 31.12. kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který se zvýšená sazba pojistného stanovuje

školení červen 22 - tip do článku

  • kalendářní rok, pro který je stanovena zvýšená sazba pojistného …………………
  • počet zaměstnanců účastných nemocenského pojištění ke dni podání tohoto oznámení: ……………

3. Zaměstnavatel, který vznikl v kalendářním roce, pro který se zvýšená sazba pojistného na nemocenské pojištění stanovuje

  • kalendářní měsíc, od kterého je stanovena zvýšená sazba pojistného a kalendářní rok, pro který je sazba stanovena ……………………
  • počet zaměstnanců účastných nemocenského pojištění ke dni podání tohoto oznámení: ……………

Datum vyplnění, podpis a razítko…………………………­…………

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).