Hlavní navigace

Přihlásil vás zaměstnavatel na sociálku? Ujistěte se, jinak budete mít problém

15. 4. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Když člověk nastoupí do nové práce, málokdy se ujišťuje, že ho nový chlebodárce řádně přihlásil k nemocenskému a důchodovému pojištění. Ujistit by se ale měl.

Po nástupu na nové pracovní místo se zpravidla předpokládá, že pokud má vůči novému zaměstnanci zaměstnavatel nějaké povinnosti, tak je splní. Ne vždy se tak ale stane. Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, může to být pak pro zaměstnance velký problém. 

Stejně jako by si měl zaměstnanec kontrolovat, zda je skutečně přihlášen k nemocenskému a důchodovému pojištění, měl by si dle České správy sociálního zabezpečení kontrolovat přehled dob důchodového pojištění. 

Došetřování dob důchodového pojištění zpětně za několik let je časově velmi náročná činnost a ne vždy se doby pojištění podaří došetřit. Přitom získaná doba pojištění má vedle celoživotních výdělků zásadní vliv na to, zda vůbec při dosažení důchodového věku nárok na důchod vznikne.

Každý si může prostřednictvím ePortálu ČSSZ kdykoli zkontrolovat, jaké informace o jeho pojištění Česká správa sociálního zabezpečení vede. Čím dříve se podaří zjistit, že vedené informace případně neodpovídají skutečnému stavu, tím dříve je možné zajistit nápravu, uvádí úřad. 

Drtivá většina zaměstnavatelů svoje povinnosti plní, nikdy však není možné vyloučit, že zaměstnavatel nedopatřením nepřihlásí pojištěnce k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění nebo za něj neodevzdá evidenční list důchodového pojištění. Pokud se sejde několik pochybení zaměstnavatele najednou, může se stát, že doba pojištění nebude u České správy sociálního zabezpečení zaevidována.

Proč kontrolovat, jestli vás zaměstnavatel přihlásil k nemocenskému a důchodovému pojištění?

Účast na nemocenském pojištění je základní podmínkou pro výplatu dávek nemocenského pojištění. Stává se, že zaměstnanec uzavírá smlouvu, aniž by si byl vědom toho, že mu taková smlouva nezaložila účast na nemocenském pojištění a na dávky nemocenského pojištění tedy nemusí mít z takového zaměstnání nárok. Došetřování účasti na nemocenském pojištění může navíc prodloužit zpracování dávky.

Získaná doba důchodového pojištění je jednou ze základních podmínek pro nárok na důchod, a to nejen starobní, ale případně i invalidní. Pokud zaměstnání zaměstnanci nezaložilo účast na důchodovém pojištění, prakticky to znamená, že se taková doba zaměstnání neprojeví v počtu získaných let důchodového pojištění a při odchodu do důchodu to pak může být nemilé překvapení.

Zaměstnavatel má na přihlášení zaměstnance k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění 8 dnů. Stejnou lhůtu má zaměstnavatel i při skončení zaměstnání. V některých případech je tato lhůta delší.

To, že u aktuálního zaměstnavatele nejste přihlášeni, nemusí nutně znamenat, že se jedná o chybu. Obraťte se na svého zaměstnavatele, může se jednat právě o situaci, kdy vám aktuální zaměstnání účast na pojištění nezaložilo, radí ČSSZ: 

Proč kontrolovat, jestli za vás zaměstnavatel odevzdal evidenční list důchodového pojištění?

Každý zaměstnavatel je povinen pracovní činnost evidovat a následně ji v ročních intervalech České správě sociálního zabezpečení vykazovat prostřednictvím evidenčního listu důchodového pojištění. Stejnopis evidenčního listu důchodového pojištění je zaměstnavatel povinen předat rovněž zaměstnanci.

Až na základě odevzdaného evidenčního listu důchodového pojištění je získaná doba důchodového pojištění evidována pro nárok na budoucí důchod. Při žádosti o důchod lze sice chybějící doby důchodového pojištění doložit stejnopisy evidenčních listů, ale ne všichni si tyto dokumenty uschovávají za několik desítek let své pracovní kariéry, navíc tento postup prodlužuje vyřízení žádosti o důchod.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).