Hlavní navigace

Příležitostné příjmy a příjmy z podnikání

Příležitostné příjmy zahrnují příjmy plynoucích z různorodých činností lidí. Příležitostným příjmem může být příjem z prodeje borůvek nebo jiných lesních plodin, prodej přebytků ze zahrádky, ale také z činností, které mají charakter živnosti, ale poplatník nevlastní na tuto činnost živnostenský list, protože se nejedná o soustavnou činnost. Další zprávy na téma příležitostný pří­jem

Srovnání příležitostných příjmů a příjmů z podnikání

U ostatních příjmů narozdíl od příjmů z podnikání nelze vykázat ztrátu. U příjmů z podnikání lze vykázat ztrátu, kterou lze uplatnit pro snížení daně v následujících letech.

U příjmů z podnikání lze uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo paušálem (tj. procentem z příjmů). U ostatních příjmů je možné uplatnit výdaje paušálem pouze u zemědělské činnosti.