Hlavní navigace

Připomeňte si, jak se změnily slevy na dani v roce 2016

19. 8. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Celkovou daňovou povinnost i letos snižuje 7 slev na dani. Oproti loňsku už došlo k několika zvýšením. Které slevy a v jaké výši můžete letos využít?

Celkové množství slev na dani se sice nezměnilo, během letošního roku však již došlo k zvýšení daňového zvýhodnění na děti. Připomeňte si, jaké slevy mohou poplatníci letos uplatnit

Jaké slevy lze uplatnit

V roce 2016 mohou podnikatelé dle zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

  • Základní sleva na poplatníka
  • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti
  • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
  • Sleva držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva pro studenta
  • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
  • Tzv. školkovné

Spočítejte si daně s naší daňovou kalkulačkou

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka zůstává na úrovni 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Uplatňuje se v plné výši i tehdy, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Sleva na manžela/manželku

Podnikatelé rovněž mohou uplatnit slevu na manželku (manžela) žijící s nimi ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně.

K uplatnění slevy nesmí příjmy manželky/manžela přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (nikoli superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Do příjmů manželky/manžela se naopak nezapočítávají: rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání, případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.

Od roku 2013 však platí omezení u této slevy pro podnikatele, kteří využívají výdajové paušály. Nárok na slevu na manželku/manžela mají jen ty OSVČ, jejichž součet základů daně s využitím paušálu je nižší než 50 % celkového základu daně.

Daňové zvýhodnění na dítě

U daňového zvýhodnění došlo letos k zvýšení. Na jedno vyživované dítě zůstalo zvýhodnění i nadále beze změny, tedy na úrovni 13 404 korun ročně. Na druhé dítě však jde uplatnit zvýhodnění 17 004 Kč (oproti 15 804 Kč v roce 2015) a na třetí a každé další dokonce 20 604 Kč (oproti 17 004 Kč v loňském roce).

Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží od výše příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, za rok 2015 tedy 55 200 korun.

Stejně jako v případě slevy na manželku ale platí, že zvýhodnění nemohou použít podnikatelé, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu zůstává zachován těm OSVČ, jejichž součet základů daně s využitím paušálu je nižší než 50 % celkového základu daně.

Čtěte také: 10 hlavních novinek spojených s daňovým přiznáním za rok 2015

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně (základní sleva na invaliditu) činí 2520 korun, na invaliditu třetího stupně (rozšířená sleva na invaliditu) pak 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Nárok na slevu se prokazuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Speciální slevu na dani uplatňují držitelé průkazu ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Dokládá se průkazem ZPT/P. 

WT100 tip temata

Sleva na studenta

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4020 korun. Posuzuje se včetně měsíce dovršení věku 26 nebo 28 let. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

Sleva za umístnění dítěte ve školce (školkovné)

Vloni poprvé mohli rodiče, kteří umístí dítě v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti, uplatnit novou slevu na dani. Jedná se o tzv. školkovné. Výše slevy odpovídá nákladům, které poplatníci za umístění dítěte platí. Maximálně lze od daně odečíst školkovné ve výši minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období. Pro rok 2016 jde tedy o částku 9900 korun.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).