Hlavní navigace

Připomínáme povinnosti OSVČ, které se týkají sociálního pojištění

5. 3. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Podáním daňového přiznání povinnost OSVČ nekončí, následuje totiž vyúčtování zdravotního a sociálního pojištění. Připomínáme, co musí OSVČ splnit u ČSSZ.

Na podání daňového přiznání za rok 2012 mají OSVČ už jen necelý měsíc a tak by se pomalu a jistě měly rovněž zaměřit na sociální a zdravotní pojištění. Server Podnikatel.cz přináší přehled povinností a termínu, které se pojí se sociálním pojištěním OSVČ.

Dokdy podat přehled

Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2012 musí podat přibližně 1 200 000 OSVČ. Ke konci loňského roku sice Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala 994 088 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), podat přehled však mají za povinnost i podnikatelé, kteří vykonávali svoji činnost jenom po část roku 2012.

OSVČ, které si daně a pojištění řeší samy, musí odevzdat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 nejpozději do 2. května 2013. Podnikatelé, kteří využívají služeb daňového poradce, mají s přehledem čas do 1. srpna 2013. Skutečnost, že jim daně řeší daňový poradce, ale musí do konce dubna doložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. OSVČ, které nepodávají daňové přiznání, platí termín pro odevzdání přehledu 31. července 2013.

Přehled lze podat v písemně formě příslušné OSSZ nebo elektronicky. Aby však OSVČ mohly využít elektronické podání, musí vlastnit datovou schránku nebo elektronický podpis.

Kdy změnit zálohy

Od měsíce podání přehledu za rok 2012 si OSVČ musí změnit výši záloh na rok 2013. Minimální zálohy pro OSVČ hlavní činí 1 890 Kč. Pokud OSVČ hlavní vstoupila do druhého pilíře, minimální záloha se snižuje na 1696 Kč. Pro OSVČ vedlejší platí minimální výše zálohy pro rok 2013 v částce 756 Kč. V případě, že do druhého pilíře vstoupí OSVČ vedlejší, minimální zálohy klesají na 679 Kč. Zálohy musí platit OSVČ vedlejší, jejichž daňový základ byl v roce 2012 alespoň 60 329 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tedy o 5 028 Kč, za každý kalendářní měsíc, ve kterém tato OSVČ nevykonávala vedlejší činnost.

Nejčastější chyby při vyplnění přehledu

  • chybně uvedený počet měsíců hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti – OSVČ považují za zahájení činnosti už vydání živnostenského listu, nikoliv faktické zahájení výkonu činnosti,
  • chybně uvedená výše uhrazených záloh a doplatků,
  • nenahlášení vzniku důvodu pro výkon vedlejší činnosti, pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost a nenahlášení zániku tohoto důvodu, jestliže k němu došlo v průběhu roku, za který podává Přehled.

Případný doplatek na důchodovém pojištění musí OSVČ uhradit do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. Pokud OSVČ podá přehled v poslední možný den, 2. května, musí pojistné doplatit do 10. května. Jestliže ale přehled odevzdá například už 11. března, má za povinnost uhradit nedoplatek do 19. března.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).