Hlavní navigace

Připravili jsme přehledný manuál, jak podat daňové přiznání „last minute“

1. 4. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Dneškem končí lhůta pro podání daňového přiznání a doplacení daní. Přestože se můžete o několik dní opozdit, máte nejvyšší čas své daňové povinnosti vyřešit.

Kdo ještě nepodal daňové přiznání, má nejvyšší čas. Dneškem totiž vyprší termín pro jeho odevzdání. Pokud dnes ale přiznání nepodáte, nemusíte se hned obávat sankcí. S přiznáním se totiž lze o pět dní opozdit. Přesto zbytečně neotálejte a daňové přiznání podejte co nejdříve. Nejjednodušší je zvolit elektronické podání. Čtěte náš last minute přehled k daňovým přiznáním.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Ilustrační obrázek.

Daňové přiznání podává podle § 38g zákona o daních z příjmů poplatník:

 • který měl zdanitelné příjmy vyšší než 15 tisíc korun,
 • který neměl příjmy vyšší než 15 tisíc korun, ale vykazuje daňovou ztrátu,
 • který měl souběžně (ne postupně) dvě a více zaměstnání,
 • který měl mimo příjmy ze zaměstnání jiné zdanitelné příjmy převyšující 6 tisíc korun.

Daňové přiznání též musí podat daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e), nebo daňové zvýhodnění, anebo nezdanitelnou část základu daně. A od letoška rovněž podávají daňové přiznání i poplatníci, u nichž se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti.

Čtěte více: Daňové přiznání se letos týká více lidí. Víme, kdo ho musí podat a kdo nikoli

Co obsahuje daňové přiznání?

Vždy je nutné vyplnit základní formulář daňového přiznání. K přiznání se přikládají přílohy podle druhu dosažených příjmů:

Základní formulář daňového přiznání

 • Příloha č. 1 pro příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (podle § 7)
 • Příloha č. 2 pro příjmy z pronájmu a ostatní příjmy (podle § 9 a 10)
 • Příloha č. 3 pro příjmy ze zdrojů v zahraničí (podle § 38f)
 • Příloha č. 3 (samostatný list) pro příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí

Daňové přiznání včetně všech příloh a přehledů pro zdravotní pojišťovnu naleznete na stránkách serveru Podnikatel.cz. Interaktivní formuláře vás provedou celým přiznáním, všechny potřebné věci dopočítají a velkou část řádků automaticky vyplní za vás. 

Jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání je možné podat několika způsoby:

 • formulář vytisknout, vyplnit ručně a zanést (odeslat poštou) na finanční úřad
 • vyplnit formulář v počítači, vytisknout a dodat správci daně
 • vyplnit pomocí speciálního software, který umožní tisk nebo odeslání elektronicky
 • vyplnit prostřednictvím elektronických formulářů EPO, které jsou k dispozici na Daňovém portálu.

Pokud využijete Daňový portál, respektive EPO, máte několik možností, jak přiznání odeslat. Můžete ho buď odevzdat přes datovou schránku nebo podání opatřit elektronickým podpisem, a poté poslat. EPO můžete využít, i pokud nevlastníte datovou schránku nebo elektronický podpis. Jen po podání musíte vytisknout e-tiskopis, ten podepsat a do pěti dnů doručit na finanční úřad.

Za den podání se bere den, kdy podáte přiznání na poště nebo odešlete elektronickou cestou. Přiznání proto můžete ještě bez problémů odevzdat dnes.

Čtěte také: Na příkladu ukazujeme, jak vyplnit daňové přiznání elektronicky za pár minut

Paušální, nebo skutečné výdaje?

Pro zdaňovací období 2013 došlo v oblasti výdajových paušálů  k několika změnám:

Slevu na manželku a zvýhodnění na dítě nemohou pro letošek využít OSVČ, které uplatňují výdajové paušály a měly příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu zůstal zachován OSVČ, které byly zaměstnány a součet základů daně s využitím paušálu měly nižší než 50 % celkového základu daně.

Přehled paušálních výdajů (srovnání s předchozím obdobím)

Příjmy Rok 2012 Rok 2013 Změna pro rok 2013
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství  80 % 80 %
Příjmy z řemeslných činností 80 % 80 %
Příjmy z neřemeslných činností 60 % 60 %
Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, daňoví poradci atd..)  40 % 40 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 800 000 korun 
Ostatní příjmy (autoři, nezávislá povolání, znalci, tlumočníci atd.)  40 % 40 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 800 000 korun
Příjmy z pronájmu majetku (jedná se o majetek zařazený v obchodním majetku osob, které vedou účetnictví) 30 % 30 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 600 000 korun
Příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů 30 % 30 % Je možné uplatnit paušální výdaje maximálně do částky 600 000 korun

Nezdanitelné částky a slevy na dani

K vyplnění daňového přiznání musí poplatníci přiložit příslušná potvrzení k uplatnění slev a nezdanitelných částek. Nezdanitelné části základu daně vyjmenovává zákon o daních z příjmů v § 15. Patří sem:

 • dary,
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Slevy na dani lze uplatnit dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů a konkrétně jde o tyto slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

U slevy na manželku a zvýhodnění na dítě ale nezapomeňte na výše zmíněné omezení.

Jak zaplatit vypočtenou daň?

Daň je splatná ve lhůtách pro podání daňového přiznání, tedy do dneška. Platit je možné:

 • poštovní poukázkou 
 • na pokladně finančního úřadu
 • příkazem k úhradě
 • na pobočce České národní banky

Stejně jako u daňového přiznání se můžete o několik dnů opozdit, u doplacení daní jde o 4 dny. Od pátého pracovního dne začíná nabíhat úrok z prodlení, a to za každý den prodlení. Daň musí být letos připsána na účet příslušného finančního úřadu nejpozději 8. dubna. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Čtěte více: Penále, úroky a pokuta za nepodané daňové přiznání

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).