Hlavní navigace

Připravili jsme pro OSVČ ucelený kalendář daně z příjmů a pojistného v roce 2016

5. 1. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Pro OSVČ jsme připravili přehled lhůt pro přiznání, přehledy a nedoplatky, které se týkají daní z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění v roce 2016.

Stejně jako v předchozích letech jsme pro OSVČ i letos sestavili základní přehled lhůt pro přiznání, přehledy a nedoplatky, které se týkají daní z příjmů a pojistného.

Čtěte také: Velký rozcestník změn v roce 2016, které se dotknou podnikatelů

Daňové přiznání stále primárně do 1. dubna

Ilustrační událost.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů zůstal pro tento rok stejný, tedy do 1. dubna pro OSVČ, které nevyužívají služeb daňového poradce. V roce 2016 připadá tento den na pátek. Podnikatelé s daňovým poradcem mohou přiznání podat až do pátku 1. července. Do 1. dubna však musí příslušnému finančnímu úřadu tuto skutečnost doložit. Stále také platí, že za den podání se bere den, kdy OSVČ odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště, či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky.

Majitelé zpřístupněných datových schránek už nevyužijí e-tiskopis

Od loňského roku navíc platí povinnost pro podnikatele, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, podávat vybraná podání (včetně přiznání) výhradně elektronicky. V roce 2015 však platila výjimka a tyto OSVČ mohly využít tzv. e-tiskopis. Mohly tedy podat přiznání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě e-tiskopisem. V roce 2016 to však již u daně z příjmů není možné.

Pokud se podnikatel s přiznáním opozdí, nemusí se hned bát, že dostane pokutu. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše. Ohledně pokut se ale musí mít na pozoru již zmiňované OSVČ s datovou schránkou. Pokud totiž učiní podání přiznání jinak než elektronicky, automaticky dostanou pokutu 2000 korun.


Odevzdat do Bez rizika sankcí lze odevzdat ještě
OSVČ bez daňového poradce 1. dubna 8. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 1. července 12. července

Také s doplatkem daně se lze opozdit

Jestliže OSVČ vyjde v přiznání na daních nedoplatek, musí jej uhradit taktéž do 1. dubna (případně do 1. července, pokud jde o podnikatele s daňovým poradcem). Také s doplatkem se lze o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději ve čtvrtek 7. dubna (pondělí 11. července) by tak měl mít finanční úřad doplatek daně na svém účtu.


Kdo nezvládne daň doplatit ani do pěti dnů, začne se mu počítat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,05 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.


Zaplatit do Bez sankcí lze zaplatit ještě
OSVČ bez daňového poradce 1. dubna 7. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 1. července 11. července

Na přehledy přichází čas měsíc po přiznání

Základní lhůty se nijak neměnily ani u přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Oba přehledy je nutné odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měli podnikatelé podat daňové přiznání. OSVČ bez daňového poradce musí přehledy odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu. Vzhledem k tomu, že 1. května je svátek a navíc neděle, mají OSVČ čas do pondělí 2. května. Pokud OSVČ použijí služeb daňového poradce, musí přehledy podat do pondělí 1. srpna. Do konce dubna ale musí tuto skutečnost doložit místní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Pozor rovněž na to, že přehledy mají za povinnost podat i OSVČ, které nemusí odevzdat daňové přiznání. Přehled pro ČSSZ musí odevzdat do pondělí 1. srpna a přehled pro zdravotní pojišťovnu dokonce již do pátku 8. dubna.

Za den podání se považuje den, kdy pojišťovna nebo ČSSZ přehled dostane. Na rozdíl od daně z příjmů podnikatelům v případě zpoždění s přehledem sankce automaticky nenabíhají. ČSSZ i zdravotní pojišťovny podnikatele nejprve upozorní, že přehled nepodali. Pokud by ale podnikatel výzvy ignoroval a přehled nepodal, může dostat pokutu až v řádu desetitisíců korun. Zdravotní pojišťovna může udělit pokutu až do výše 50 000 korun a ČSSZ až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun).


ČSSZ odevzdat do Zdravotní pojišťovně odevzdat do
OSVČ bez daňového poradce 2. května 2. května
OSVČ s daňovým poradcem 1. srpna 1. srpna

Doplatky se stále platí do 8 dnů od přehledů

U doplatku pojistného platí, že musí být uhrazeny do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. Jestliže podá OSVČ přehled v poslední možný den, tedy 2. května, musí pojistné zaplatit do 10. května. Pokud si ale pospíší a podá přehled například už 2. března, musí pojistné uhradit do 10. března.

Za den platby se považuje den, kdy má ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna peníze na účtě. Kdo zaplatí pozdě, hrozí mu penále. Výše sankce činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. V případě, že příslušná správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, činí penále z takového dluhu 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Penále nabíhá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 korun.


ČSSZ zaplatit do Zdravotní pojišťovně zaplatit do
OSVČ bez daňového poradce 8 dní od podání přehledu 8 dní od podání přehledu
OSVČ s daňovým poradcem 8 dní od podání přehledu 8 dní od podání přehledu

Pozor na novinky u DPH

Co se týče novinek u podání a daní, je jich zřejmě nejvíce v oblasti DPH. Všichni plátci musí nově podávat kontrolní hlášení k DPH, a to do 25. dne od skončení příslušného zdaňovacího období. Plátci DPH – právnické osoby navíc musí podávat hlášení povinně každý měsíc. Plátci DPH – fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun zase musí nově činit podání u DPH už jen elektronicky. Do konce roku 2015 přitom mohly tyto OSVČ podávat přiznání k DPH v papírové podobě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).