Hlavní navigace

Připravili jsme souhrn, kdo musí podat přiznání k dani z nemovitostí za rok 2015

20. 1. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Přiznání k dani z nemovitostí se podává jen při změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Čtěte, co všechno do těchto okolností spadá.

Na podání přiznání k dani z nemovitých věcí (dani z nemovitostí) za rok 2015 zbývají necelé poslední dva týdny. Připravili jsme stručný přehled, kdo musí přiznání podávat, dokdy přesně musí přiznání podat a co dotyčným hrozí, pokud přiznání nepodají.

Kdo podává přiznání k dani z nemovitostí

Daň z nemovitostí se na rozdíl od daně z příjmů platí vždy dopředu. Povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti za rok 2015 má každý, kdo si v loňském roce koupil nemovitost, případně ji dostal darem, či si pronajal pozemek evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem apod. Přiznání podává rovněž ten, u kterého nastaly nějaké změny ve vlastněných nemovitostech. Jedná se například o situace, kdy poplatník nabyl (nebo pozbyl) nový pozemek či část pozemku, nebo provedl přístavbu, nástavbu, případně demolici stavby.

Čtěte slovníček pojmů pro: Daň z nemovitosti (nemovitých věcí)

Přiznání tak musí podat i poplatník, který v loňském roce prodal (nebo někomu dal) nemovitost a v rámci území působnosti finančního úřadu má ještě nějaké další nemovitosti či nemovitost. V takovém případě totiž dojde ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka. Pokud ale už v územní působnosti finanční úřadu žádnou další nemovitost nemáte, přiznání podávat nemusí a dle odst. 9 paragrafu 13a zákon o dani z nemovitých věcí stačí dát finančnímu úřadu vědět pouze například dopisem, vysvětlil serveru Podnikatel.cz Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

Paragraf 13a totiž říká: Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí, postavení poplatníka proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

Pokud se vlastnictví nemovitosti nic nezměnilo, poplatník nové daňové přiznání podávat nemusí. Za změnu se nepovažuje ani situace, kdy obec změnila koeficienty, ze kterých se daň vypočítává. 

Čtěte také: Jak se změní koeficienty pro daň z nemovitostí v roce 2015?

Využijte chytré formuláře

Přiznání musí podat ti, kteří to mají za povinnost, podat do konce ledna. Vzhledem k tomu, že poslední lednový den vychází na sobotu, platí letos termín pondělí 2. února. Kdo přiznání do 2. února podat nestihne, má ještě 5 “dní hájení”, kdy nenabíhají žádné sankce. Pokuta se počítá až od šestého pracovního dne ode dne podání a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 200 Kč.

Přiznání lze vyplnit v papírové podobě nebo v elektronické. Server Podnikatel.cz například nabízí chytrý interaktivní formulář přiznání k dani z nemovitostí za rok 2015, který vyplňování usnadní a pomůže s výpočty. Následně pak formulář můžete poslat skrze svoji datovou schránku nebo vytisknout a podat buď osobně, nebo poštou. Přiznání se dá podat také přes Daňový portál, který při vyplňování “napovídá” a sám provádí výpočty a kontrolu. Velkou výhodu portálu tvoří skutečnost, že systém doplní i příslušné koeficienty daně z nemovitostí (najdete je jinak na stránkách Finanční správy ČR). Nevýhodou je fakt, že přiznání podané přes Daňový portál je třeba opatřit elektronickým podpisem. Kdo tak neudělá, musí do 5 dnů od podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).