Hlavní navigace

Připravovaná nadílka prorodinných opatření. Na co vše se rodiče mohou těšit?

1. 8. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vláda slibuje hned několik prorodinných opatření. Většinou se týkají rodičů malých dětí, ale jsou tu i návrhy, které se mohou dotknout prakticky kohokoliv.

Pro příští rok slibuje vláda hned několik prorodinných opatření. O jejich osudu sice není definitivně rozhodnuto, ale šance na jejich zavedení do praxe jsou vzhledem k blížícím se volbám poměrně velké. A nejedná se pouze o opatření směřující do rodin s malými dětmi. Upravuje se i oblast nemocenských dávek.

Vyšší daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě v rodině bylo zvýšeno již od letošního května. Změna je však platná pro celé zdaňovací období, proto se u poplatníků, kteří ji nevyužili v měsících leden až duben, projeví v rámci ročního zúčtování či podaného daňového přiznání. Na další zvýšení daňového zvýhodnění se mohou těšit od příštího kalendářního roku. Opět se bude týkat pouze rodin, které vychovávají ve společně hospodařící domácnosti alespoň dvě děti. Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvýší o 200 korun měsíčně (o 2400 korun ročně) a daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně (o 3600 korun ročně).

Vývoj výše ročního daňového zvýhodnění v letech 2014 až 2017

Výše daňového zvýhodnění v letech 2014 2015 2016 2017
Na jedno dítě 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč  13 404 Kč
Na druhé dítě 13 404 Kč 15 804 Kč 17 004 Kč  19 404 Kč
Na třetí a každé další dítě 13 04 Kč 17 004 Kč 20 604 Kč  24 204 Kč

Daňové zvýhodnění je možné čerpat formou slevy na dani, daňového bonusu, případně jejich kombinací. V případě daňového bonusu se jedná o takzvanou zápornou daňovou povinnost. Namísto toho, aby si poplatník snižoval vypočtenou daň, vyplatí peníze stát daňovému poplatníku. Daňový bonus však není neomezený. Maximální výše měsíčního daňového bonusu činí 5025 korun, ročně se jedná o částku 60 300 korun. Tento limit se nezmění ani v příštím roce. Změní se ale okruh příjmů, se kterými se pro jeho uplatnění kalkuluje. 

Aktuálně je pro roční daňový bonus potřebný příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Berou se v potaz příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z nájmu i kapitálového majetku. Nově se ale příjmy z nájmu a kapitálového majetku do tohoto limitu započítávat nebudou. Především u příjmů z nájmu totiž docházelo k umělému navyšování příjmů. Kalkulovat se má pouze s takzvaným aktivním příjmem ze zaměstnání či podnikání. Čtěte více: Zvýšení daňového zvýhodnění v příkladech

Týdenní rodičovská dovolená

Dalším opatřením, které by mohlo nabýt účinnosti v průběhu roku 2017, je týdenní otcovská dovolená. Jde o dávku určenou otcům dítěte, účastníkům nemocenského pojištění. Otec musí být uveden v matrice (knize narození). Nárok se bude prokazovat rodným listem dítěte (o dávku nebude moci žádat druh matky dítěte, který není uveden jako otec dítěte, a to ani v situaci, kdy otec není znám). Za otce se však bude považovat pojištěnec pečující o dítě, jenž převzal do péče nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí nedosáhlo 7 let věku. Na otcovskou bude možné nastoupit kdykoli v období šesti týdnů od narození dítěte. Délka jejího poskytování je stanovena na 7 kalendářních dní nepřerušeně. Má náležet jen jednou i v případech vícečetného porodu podle zásady „jeden porod = jedna dávka". K podmínkám podrobněji v článku: Otcovská, rozšíření ošetřovného a úprava sirotčích důchodů

Orientační výši otcovské dávky pro zaměstnance i podnikatele, včetně podmínek žádosti o dávku, popisoval server podnikatel.cz v článku: Pro příští rok se počítá s otcovskou. Na kolik si otcové přijdou?

Rozšiřuje se pobírání ošetřovného

Návrh novely zákona se nezabývá pouze zavedením nové otcovské dávky. Upravuje se rovněž další nemocenská dávka, a to ošetřovné. Zde se navrhuje rozšířit případy poskytování ošetřovného u vymezeného okruhu příbuzných. Základní podmínkou již nebude společná domácnost těchto osob jako dosud. Na ošetřovné by podle nových podmínek měli nárok zaměstnanci při péči o přímé potomky a předky. Zjednodušeně řečeno bude poskytováno při péči o nemocné rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, pravnoučata apod. i mimo společnou domácnost. Konečně prorodinné opatření, které se nemusí týkat výhradně rodin s malými dětmi. Je ale třeba zdůraznit, že nárok na ošetřovné mají pouze nemocensky pojištění zaměstnanci, osob samostatně výdělečně činných se tato dávka netýká.

Kratší rodičovská dovolená

Poslední významnou změnou je úprava rodičovského příspěvku. Jeho celková částka činí 22 000 korun na nejmladší dítě v rodině. Maximální možná měsíční částka je omezena sumou 11 500 korun. Toto omezení by se mohlo v příštím roce zrušit. Rodiny by mohly vyčerpat celkovou částku příspěvku mnohem rychleji. Tím by jim byl umožněn dřívější nástup do práce. Nebude to ale pro každého, rychlejší čerpání bude záviset od výše příjmů. V zákoně totiž zůstane limit, na základě kterého měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí být vyšší než 70 procent vyměřovacího základu (zjednodušeně hrubého měsíčního výdělku). Změna bude zajímavá pro rodiny s vyššími příjmy. Minimální doba, za kterou by mohl být rodičovský příspěvek vyčerpán, má být stanovena na 6 měsíců (měsíčně zhruba 36 tisíc korun).

Další opatření se dotýká osob, které nejsou ekonomicky aktivní (studenti, nezaměstnaní apod.), či osob, které si dobrovolně nehradí nemocenské pojištění (některé osoby samostatně výdělečně činné). Dosud si tyto osoby mohly volit čerpání rodičovského příspěvku v pevně stanovené čtyřleté výši. Nově by si mohly zvolit výši měsíčního rodičovského příspěvku dle vlastního uvážení, až do částky 7 600 korun. Zkrátily by dobu čerpání nejvíce na tři roky.

V neposlední řadě má být zrušeno omezení maximální délky pobytu v předškolním zařízení. V současnosti se pro nárok na rodičovský příspěvek sleduje docházka dětí mladších dvou let, které mohou pobývat v předškolním zařízení nejdéle po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka by mohla být zcela zrušena. Pro nárok na příspěvek se navrhuje pouhé sledování řádné péče o dítě v rodině.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).