Hlavní navigace

Připravovaná smršť legislativních novinek pro zaměstnavatele

26. 9. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Rok 2017 bude v počtu legislativních novinek zřejmě výjimečný. Přinášíme souhrn všeho, s čím je možné od příštího roku počítat.

Mimo očekávané zvýšení minimální a zaručené mzdy či pravidelné úpravy redukčních hranic pro náhradu mzdy jsou ve hře novely několika důležitých zákonů.

Zákon o daních z příjmů

Na počátku legislativního procesu je novela, kterou se mění některé zákony v oblasti daní. Jedná se o sněmovní tisk číslo 873. Pro zaměstnavatele jsou významné zejména změny zákona o daních z příjmů. Podstatnou novinkou bude rozšíření příjmů zdaňovaných srážkovou daní. Sjednaný příjem do částky 2500 korun bude při nepodepsaném Prohlášení k dani podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Zákonodárci se snažili sjednotit limit příjmů s „vyměřovacím základem“ pro odvod sociálního a zdravotního pojistného. V rámci pojistných systémů (až na výjimky) do stanoveného limitu nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení příjmy do částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění, tj. při sjednaném měsíčním příjmu nedosahujícím částky 2500 korun, popisuje se v důvodové zprávě. Čtěte také: Srážková daň se od příštího roku změní. Zřejmě ale nebude bez komplikací

Návrh novely obsahuje i další změny. Kupříkladu úpravu daňových úlev penzijního připojištění, majetkového prospěchu z bezúročných půjček, změny v uplatnění slev na dani, daňovém prohlášení, zvýšení daňového zvýhodnění a další. Účinnost navržených změn je stanovena na 1. ledna 2017.

Nejde o jedinou novelu zákona o daních z příjmů. Zajímavý je sněmovní tisk č. 848. Zde se navrhují některé úpravy v oblasti darování krve a kostní dřeně. V prvním případě půjde o zvýšení ocenění hodnoty jednoho odběru krve a jejích složek pro daňové účely, ve druhém o zavedení zcela nové možnosti snížení základu daně registrací do registru dárců kostní dřeně nebo krvetvorných buněk. Podrobněji: Daňově výhodnější darování krve a kostní dřeně od roku 2017 

Novela zákoníku práce

Další významnou novelou je novela zákoníku práce s číslem sněmovního tisku 903. Přestože řada původně navržených změn neprošla připomínkovým řízením, stále se jedná o poměrně rozsáhlý návrh novely zákona. Účinnost je stanovena na 1. dubna 2017, zásadní změny v řádné dovolené jsou však plánovány až od roku 2018.

Zavádí se nový institut vrcholových řídících zaměstnanců, upravuje se možnost změny místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, ustanovení o dohodách konaných mimo pracovní poměr a další. V případě řádné dovolené dochází ke změnám ve stanovení a výpočtu nároku na řádnou dovolenou, jejímu krácení a zavedení možnosti jejího převodu do dalšího kalendářního roku. Stejnou novelou se upravují i některé správní delikty a přestupky v oblasti zaměstnání, tj. navrhuje se novelizovat i některá ustanovení zákona o inspekci práce.

Čtěte více:

Zákon o nemocenském pojištění

Druhé čtení čeká i novelu s číslem sněmovního tisku 821. Jde o zákon o nemocenském pojištění, který v případě schválení nabude účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Jedná se o zavedení nové nemocenské dávky – otcovské poporodní péče. Další původně navržené změny, zejména v oblasti ošetřování příbuzných mimo společnou domácnost a úprava pobírání sirotčích důchodů, se prozatím do schvalovacího procesu neprobojovaly. Čtěte více: Otcovská, rozšíření ošetřovného a úprava sirotčích důchodů

Připravované zrušení karenční lhůty v době pobírání náhrady mzdy zaměstnavatelem neprošlo. Zaměstnavatel nadále nebude povinen první tři dny nemoci zaměstnancům platit náhradu mzdy. Ovšem uvažuje se o povinném zavedení zdravotního volna, které by mohli zaměstnanci čerpat při nevolnosti, nachlazení apod. Již nyní někteří zaměstnavatelé toto volno poskytují, přestože takový institut zákoník práce neupravuje. Takzvané sick days se obvykle čerpá tři až pět dní v roce. Čtěte také: Vyplatí se zaměstnavatelům poskytování takzvaných „sick days“?

Zákon o státní sociální podpoře

Nepřímo se zaměstnavatelů dotknou i připravované změny zákona o státní sociální podpoře. Jde o dlouho slibovaný balíček prorodinných opatření. Sněmovní tisk č. 854 je ve fázi před prvním čtením. Je navrženo zavedení možnosti zrychleného čerpání rodičovského příspěvku a možnosti volby délky jeho čerpání i v případě rodičů bez povinné účasti na nemocenském pojištění. V neposlední řadě by mohlo být zrušeno omezení maximální délky pobytu v předškolním zařízení. V současnosti se pro nárok na rodičovský příspěvek sleduje docházka dětí mladších dvou let, které mohou pobývat v předškolním zařízení nejdéle po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka by mohla být zcela zrušena. Pro nárok na příspěvek se navrhuje pouhé sledování řádné péče o dítě v rodině. Účinnost změn se předpokládá od 1. ledna 2017.

Zákon o specifických zdravotních službách

Další novelou je sněmovní tisk číslo 874, novela zákona o specifických zdravotních službách s navrženou účinností od počátku roku 2017. Zde se upravuje okamžik účinnosti zdravotního posudku u periodických prohlídek, povinnosti zaměstnavatele i frekvence některých prohlídek. Podrobněji v článku: Připravují se novinky v oblasti pracovních prohlídek

Novela občanského zákoníku

Neměli bychom opomenout novelu občanského zákoníku (sněmovní tisk číslo 642). Zde se upravuje možnost uzavření pracovněprávního vztahu s dítětem po ukončení povinné školní docházky. Nově bude nadále možné s nezletilým, který dovršil patnáct let, uzavřít pracovněprávní vztah, ovšem jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel ukončení povinné školní docházky. Na rozdíl o současného stavu bude opět možné pracovní smlouvu či dohodu sjednat již před ukončením povinné docházky.

Novela zákona o důchodovém pojištění

Poměrně novým návrhem je sněmovní tisk číslo 912. Jedná se o návrh novely zákona o důchodovém pojištění, jehož cílem je ukončit zvyšování důchodového věku bez finálního omezení, a to při dosažení hranice důchodového věku 65 let. 

Dále je tu novela zákona o zaměstnanosti – číslo sněmovního tisku 911. Zde jsou připravovány některé úpravy v oblasti agenturního zaměstnávání, náhradního plnění, nekolidujícího zaměstnání formou dohod o provedení práce při současné evidenci uchazečů u úřadu práce. Změny by v případě schválení nabyly účinnosti až v roce 2018.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).