Hlavní navigace

Připravované změny v rodičovské dovolené: Ve hře je i dovolená prarodičovská

23. 2. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Prarodičovská dovolená má být zavedena jako překážka v práci se všemi pracovněprávními důsledky, včetně zápočtu náhradní doby pro účely důchodového pojištění.

Již na podzim přišlo ministerstvo práce a sociálních věcí s návrhem na zavedení prarodičovské dovolené. Návrh prozatím čeká na vypořádání připomínek, jeho cesta k případnému schválení je ještě daleká. O co se jedná a v čem by to mělo být pro prarodiče výhodné?

Rodičovský příspěvek aktuálně

Rodičovský příspěvek náleží rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině, nejdéle do 4 let jeho věku. Celková částka rodičovského příspěvku, která může být vyplacena, činí 300 000 Kč (450 000 Kč při péči o dvojčata nebo vícerčata).

Čerpání rodičovského příspěvku nezakazuje výdělečnou činnost zaměstnance. Rodičovský příspěvek náleží, i když je rodič výdělečně činný a dítě navštěvuje předškolní či obdobné zařízení s tím, že doba takové návštěvy je zákonem omezena jen u dětí mladších dvou let. Po dobu své výdělečné činnosti může rodič svěřit dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, do péče jiné zletilé osoby.

Rodičovská dovolená

Většina rodičů ale požádá svého zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené. Tato doba se logicky nemusí krýt s dobou čerpání rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek je sociální dávka, zatímco rodičovská dovolená je překážka v práci na straně zaměstnance. Tu zaměstnankyně (zaměstnanec) čerpá v souladu s ustanovením § 196 zákoníku práce k prohloubení péče o dítě. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Písemná žádost o rodičovskou dovolenou

Rodičovská dovolená patří mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Podle § 206 odst. 1 zákoníku práce v případě, že je zaměstnanci překážka v práci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. V aktuálním znění zákoníku práce je pouze uvedeno, že zaměstnanec má požádat včas a písemná žádost se kupodivu vůbec nevyžaduje, přestože řada zaměstnavatelů již nyní pro tento účel využívá speciálně připravené žádanky.

Novelou zákoníku práce (aktuálně ve fázi po zapracování připomínek) se navrhuje doplnit, že žádost podává zaměstnankyně a zaměstnanec alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou, nebrání-li tomu vážné důvody na straně zaměstnankyně a zaměstnance. Žádost musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené.

Většinou by se mělo o rodičovskou dovolenou žádat minimálně 30 dnů předem. Na druhou stranu bude možné v některých naléhavých případech, kdy dojde k převzetí dítěte „ze dne na den“, tuto dobu zkrátit. V žádosti má být povinně uvedena i doba trvání rodičovské dovolené, a to z důvodu právní jistoty obou stran pracovního poměru. Bude ale možné ji podávat opakovaně až do tří let věku dítěte.

Prarodičovská dovolená

Dosavadní právní úprava rodičům nijak nezakazuje pobírat rodičovský příspěvek, a přitom částečně či v plném rozsahu pracovat. Po tuto dobu může o dítě pečovat prarodič. Částku příspěvku může rodič předat dle dohody prarodiči jako odměnu za tuto péči. Prarodič je tedy tím, kdo fakticky pečuje a pobírá za to i finanční „odměnu“ od rodiče dítěte, avšak nemá možnost získat nárok na hodnocení náhradní doby důchodového pojištění z titulu této péče.

Cílem navržených změn je v těchto případech prarodičům zajistit, aby náhradní dobu pojištění mohl využít nejen pečující prarodič, kterému dítě bylo svěřeno do péče rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, ale také prarodič, který o dítě pečuje na základě podané žádosti rodiče (v žádosti by bylo specifikováno období péče o dítě prarodičem). Žádost by byla pro tento účel využívána pouze tam, kde má o hodnocení náhradní doby pojištění prarodič zájem. V situaci, kdy prarodiči již vznikl nárok na starobní důchod a doba péče o dítě jeho výši nijak neovlivní, není třeba oficiálně podávat žádost (případné předání rodičovského příspěvku rodičem prarodiči je věcí vzájemné dohody).

Novým § 196a zákoníku práce se navrhuje i oficiální prarodičovská dovolená. K péči o vnouče je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich písemnou žádost prarodičovskou dovolenou. Prarodičovská dovolená přísluší po dobu, po kterou je prarodič příjemcem rodičovského příspěvku podle § 59 odst. 1 písm. b) zákona o státní sociální podpoře, a to v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy vnouče dosáhne věku 3 let.

Žádost by se podávala zpravidla alespoň 14 dnů před nástupem na prarodičovskou dovolenou a uvedla by se zde doba trvání prarodičovské dovolené. Mohlo by se žádat i opakovaně. V ostatních případech, tj. ochranná doba, kdy nelze dát zaměstnanci výpověď a pro účely čerpání řádné dovolené by se s prarodičovskou dovolenou zacházelo jako s dovolenou rodičovskou.

Bt23

Bude podle vás o prarodičovskou dovolenou zájem?

Dovolená otcovská

Zatímco změny v žádosti o rodičovskou dovolenou a eventuálně i prarodičovská dovolená jsou teprve plánovány a účinnosti by mohly nabýt v průběhu roku 2023, novinka v podobě otcovské dovolené nabyla účinnosti již od prosince 2022.

Otcovská dovolená je nyní překážkou v práci dle § 195a. Píše se zde, že v souvislosti s narozením dítěte a péčí o něj je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle § 38a až 38d zákona o nemocenském pojištění. Což mimo jiné ovlivnilo i přihlášení zaměstnance v době čerpání otcovské poporodní péče na zdravotní pojišťovnu (kód „M“ se již neoznamuje). Obdobně ochrannou dobu zaměstnance a čerpání řádné dovolené.

Upravené podmínky čerpání otcovské a nová překážka dle zákoníku práce Přečtěte si také:

Upravené podmínky čerpání otcovské a nová překážka dle zákoníku práce

Co jste se v článku dozvěděli

Co je rodičovská dovolená?
Rodičovskou dovolenou čerpá zaměstnankyně (zaměstnanec) k prohloubení péče o dítě. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
Co je prarodičovská dovolená?
Dle návrhu novely zákona bude zaměstnavatel (v případě schválení) povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich písemnou žádost prarodičovskou dovolenou. Prarodičovská dovolená přísluší po dobu, po kterou je prarodič příjemcem rodičovského příspěvku, a to v rozsahu, o jaký požádá, ne však déle než do doby, kdy vnouče dosáhne věku 3 let.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).