Hlavní navigace

Připravte se na kontroly bezpečnosti práce. Víme, komu hrozí

6. 2. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com
Méně zraněných a méně zmařených životů. Tak vidí minulý rok inspektoři bezpečnosti práce. Přesto je míra rizika pracovních úrazů v Česku stále vysoká.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců při výkonu práce by měla být jednou z priorit každého zaměstnavatele. Všechna rizika vyloučit nelze, ale je nutné jim předcházet. V České republice je bohužel stále rozšířenou praxí nedodržování těchto povinností. Upozorňují na to statistiky Státního úřadu inspekce práce za minulý rok.

Pracovníci oblastních inspektorátů v roce 2012 provedli v oblasti bezpečnosti práce 18 214 kontrol a zjistili 35 546 nedostatků, za které uložili pokuty ve výši 46 250 000 korun. Nejčastěji se prohřešky proti pravidlům bezpečnosti práce a ochrany zdraví objevují v oboru stavebnictvíStaveniště obecně zůstává jedním z nejrizikovějších pracovišť. V posledních letech dochází k nejvyššímu počtu úrazů při pádu z výšky nebo do hloubky, propadnutí střešní krytinou nebo sesutí z volného okraje. Pády z výšky představují téměř 50 % všech smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví, říká generální inspektor Státního úřadu bezpečnosti práce Rudolf Hahn.

Jako vysoce rizikové jsou vnímány také obory strojírenství, hutnictví nebo dřevozpracující průmysl. Tedy odvětví, kde se pracuje s těžkou technikou a úrazy hrozí mnohem častěji než v jiných profesích. Kladně jsou naopak hodnoceny podniky na poli potravinářského trhu a také služby.

Firmy se brání vysokým pokutám

Sankce za porušování bezpečnosti práce vyplývají ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Inspektoři si pochvalují, že zaměstnavatelé jsou s ním seznámeni stále častěji a jejich povědomí v oblasti ochrany zdraví při práci se zvyšuje. Zároveň ale stoupá jejich právní povědomí a zaměstnavatelé se v případě pokutování brání uložení vysokých sankcí soudní cestou. Na to generální inspektor Státního úřadu bezpečnosti práce Rudolf Hahn reaguje tím, že vedoucí velkých firem ani drobní podnikatelé mnohdy nechápou, že prioritou činnosti inspektorů je prevence: Základním nástrojem prevence v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je identifikace, vyhodnocení a důsledné systémové řízení existujících rizik. K zlepšení prevence je nutno motivovat jak zaměstnavatele, tak i osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnance. Kromě poskytování bezplatné poradenské činnosti jsou inspektoráty rovněž důležitými garanty programu „Bezpečný podnik“, který prosazuje systémový přístup k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Proškolování zaměstnanců je problém

Výsledky kontrol naznačují, že se na úseku bezpečnosti práce nejčastěji vyskytují nedostatky při organizování činnosti. Neproškolení nebo špatně proškolení zaměstnanci často volí nevhodné pracovní postupy. Při provozu strojů pak chybí ochranné kryty a zařízení. Pravidelně také nacházíme nedostatky v oblasti výchovy a průběžného vzdělávání zaměstnanců, ve zpracování a následném vedení předepsané provozně technické dokumentace a ve stavu provozovaných technických zařízeních, komentuje situaci v českých firmách generální inspektor Státního úřadu bezpečnosti práce Rudolf Hahn.

Ilustrační obrázek.
Autor: http://www.isifa.com

Mnozí Češi berou bezpečnost práce stále na lehkou váhu.  

Inspektoři se stále setkávají s nedodržováním povinností zaměstnavatele vyplývajících z § 103 odst. 2) zákoníku práce, tedy zajištění školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci doplňující jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce.

Obdobným problémem je nedodržování § 103 písm. f) zákoníku práce. Ten říká, že zaměstnavatel musí svým zaměstnancům zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů. A to zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Toto platí především u zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnanců agentury práce dočasně přidělených k výkonu práce k jinému zaměstnavateli a mladistvých zaměstnanců.

Jako závažné a rizikové hodnotí inspektoři také nepoužívání ochranných pomůcek. Lidé také často na možné ohrožení své vlastní bezpečnosti neupozorňují a zaměstnavatelé aktivně nevyhledávají možné příčiny úrazů.

Nedodržením výše uvedených povinností se zaměstnavatel dopouští správního deliktu, za který hrozí udělení pokuty až ve výši 2 000 000 korun.

Smrťáků ubývá

Za celý loňský rok je evidováno 1419 závažných pracovních úrazů. Do nich se počítají takové, které si vyžádaly nejméně 5 dnů hospitalizace. Nehod na pracovišti, které skončily smrtí, se stalo 103. Celkově má ale Státní úřad inspekce práce nahlášeno 38 683 úrazů. Každý z nich spadá do kategorie nedodržení základních podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a nezáleží, jestli ze strany zaměstnance nebo jeho zaměstnavatele. Dokázala to podrobná analýza náhodně vybraných případů. Státní úřad inspekce práce provedl kontrolu příčin u 59 smrtelných a 272 závažných úrazů. Ačkoli jsou čísla stále vysoká, ve srovnání s rokem 2011 je ale vidět jasný posun k lepšímu.

Statistika úrazů Státního úřadu bezpečnosti práce
Rok Smrtelné úrazy Závažné úrazy Ostatní úrazy Celkem
2011 137 1497 42 061 43 695
2012 103 1419 38 683 40 205

S jakými kontrolami letos počítat

Roční program kontrolních úkolů na rok 2013 zahrnuje 19 základních bodů. Vychází z ustanovení § 4 odst. 1 písm c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce a strategie Evropské unie a Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci České republiky. Kontroly jsou stanoveny podle výsledků statistik za uplynulé období.

S kontrolou musí počítat malé a střední podniky. A to především ty nově vzniklé. Systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví u nich bývá sledován bezprostředně po zahájení činnosti. Inspektoři se budou zaměřovat na ty obory, kde je možné předpokládat vyšší ohrožení osob. Do těch se řadí například výroba nábytku, výroba potravin a nápojů nebo strojírenství.

Dále si kontroloři dohlédnou na firmy, na které přišly podněty za neplnění povinností vyplývajících ze závazných předpisů pro oblast bezpečnosti práce, a na podniky, u kterých v minulosti došlo ke smrtelným pracovním úrazům nebo úrazům vyžadujících hospitalizaci delší než pět dní.

Státní úřad bezpečnosti práce ale znovu upozorňuje, že cílem kontrol je prevence a případné vyvození tlaku na zaměstnavatele bude pouze následkem nedodržování stanovených bezpečnostních předpisů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).