Hlavní navigace

Máme návod, jak u nových výdajových paušálů nepřijít o některé slevy

11. 6. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Ne všechny OSVČ ovlivní tzv. Kalouskovo omezení paušálů. Pro řadu podnikatelů k žádné změně nedojde. Paušál bude i nadále výhodný. Čtěte více.

Koncem měsíce května schválila vláda opatření zvyšující daně od roku 2013. Jde o návrh zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Návrh zákona (sněmovní tisk č. 695) aktuálně čeká druhé čtení. Koho se navržená úprava paušálů nejvíce dotkne?

Čtěte také: Vláda kývla Kalouskovi. Připravte se na omezení výdajových paušálů

Paušální výdaje včera, dnes a zítra

Do roku 2005 existovaly výdajové paušály pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti
ve výši 25 % pro většinu živnostníků a 50 % pro zemědělce. O pět let později (od roku 2010) již platí výdajové paušály ve výši 80 % pro zemědělce a řemeslné živnosti, 60 % pro ostatní živnosti, 40 % pro příjmy z jiného podnikání a z nezávislého podnikání a 30 % u příjmů z pronájmu.

Stávající výše výdajových paušálů zůstane zachována i nadále, tj. i v roce 2013. Ovšem uplatnění paušálu ve výši 40 a 30 % bude omezeno maximální částkou, mezním příjmem stanoveným ve výši dvou milionů korun. OSVČ, které budou chtít využít výdajový paušál, nebudou moci uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku bez vlastních příjmů, pokud budou mít příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. V případě souběhu příjmů z více druhů činností pak bude nárok na daňové úlevy zachován za podmínky, že součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Navržená úprava § 7 zákona o dani z příjmů od roku 2013

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a 
udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 11 nebo 12, ve výši: 

  • a) 80 % z příjmů podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 1 písm. b) z příjmů ze živností řemeslných, 
  • b) 60 % z příjmů podle odstavce 1 písm. b), s výjimkou příjmů ze živností řemeslných, 
  • c) 40 % z příjmů podle odstavce 1 písm. c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a), s výjimkou příjmů podle odstavce 6, anebo z příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d); nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč, 
  • d) 30 % z příjmů podle odstavce 2 písm. e); nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

Uplatnění paušálu v roce 2013? Těžká volba pro podnikatele

Opatření bude pro poplatníky představovat možnost volby. Budou se rozhodovat, zda uplatnit výdajové paušály a přitom neuplatnit slevu na dani na vyživovanou manželku či manžela a daňové zvýhodnění na děti nebo raději uplatnit výdaje ve skutečné výši.

Čtěte také:  Čtěte také: Štěstí v neštěstí, omezení paušálů se výrazně promítne „jen“ na OSVČ s dětmi

Podle odhadu legislativců využívá výdajové paušály zhruba 300 000 osob samostatně výdělečně činných. Tabulka ukazuje dopad změny na výši daně z příjmů OSVČ s 60% paušálem. Podnikatel, který se rozhodne pro paušál, nebude mít v roce 2013 možnost uplatnit slevu na manželku bez příjmů a daňové zvýhodnění na dítě.

Roční základ daně Daň z PFO rok 2012 Daň z PFO rok 2013 Rozdíl
180 000 Kč –13 404 Kč 2 160 Kč 15 564 Kč
360 000 Kč – 9 084 Kč 29 160 Kč 38 244 Kč
600 000 Kč 26 916 Kč 65 160 Kč 38 244 Kč
1 200 000 Kč 116 916 Kč 155 160 Kč 38 244 Kč

Zdroj: Důvodová zpráva k novele zákona

OSVČ samozřejmě může uplatnit skutečné (prokazatelně doložené) výdaje. To je však administrativně náročnější.  Zpravidla se neobejde bez pomoci účetního či daňového poradce. Navíc ne vždy jsou skutečné výdaje dostatečně vysoké, tak aby se dopady neuplatnění slevy a daňového zvýhodnění výrazně lišily. O daňové zvýhodnění na děti však podnikající osoba přijít nemusí. 

Pokud má OSVČ zaměstnanou manželku (manžela), může daňové zvýhodnění uplatnit u svého zaměstnavatele ona (on). Například i dodatečně ročním zúčtováním po skončení zdaňovacího období nebo podáním daňového přiznání k dani z příjmů ze závislé činnosti a žádostí o přeplatek na sražené daňové záloze. Podnikatel sice zaplatí daň z příjmů fyzických osob, ale jeho manželce se následně vrátí v podobě vyplaceného daňového bonusu. Jiná situace nastává, pokud jsou oba manželé výhradně osobami samostatně výdělečně činnými nebo je druhý z manželů na mateřské či rodičovské dovolené. Tady si skutečně daňové zvýhodnění a dokonce ani slevu na manželku s využitím výdajů stanovených procentem neuplatní.

Čtěte také: Jak se dotknou Kalouskova opatření zaměstnanců?

Kombinace se zaměstnáním

Výjimkou je uplatnění paušálních výdajů při kombinaci s jinými příjmy, např. se zaměstnáním. A to pokud je podnikání vedlejší výdělečnou činností a daňový základ z podnikatelské činnosti není vyšší než příjem ze zaměstnání. Je tedy jasné, že součet základů daně s využitím paušálu musí být pro uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manželku (manžela) nižší než 50 % celkového základu daně.

Zcela nově navržené ustanovení § 35ca zákona o daních z příjmů od roku 2013: 

Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo 
u dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů, 
u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu 
daně, nemůže: 

  • a) snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b), 
  • b) uplatnit daňové zvýhodnění.

Příklad kombinace se zaměstnáním:

Podnikatel s příjmy ze zaměstnání ve výši 150 000 korun ročně podniká jako OSVČ vedlejší. Příjmy z podnikání činí 200 000 korun, výdaje hodlá uplatnit paušální, tj. 80 % z příjmů.

Daňový základ:

Zaměstnání = hrubá mzda 150 000 Kč, superhrubá mzda 201 000 Kč.
Daňový základ z podnikatelské činnosti = 40 000 Kč (200 000 – 160 000 Kč)

nástroje v mkt - tip

Je zřejmé, že daňový základ z podnikatelské činnosti není vyšší než 50 % celkového základu daně a uvedený podnikatel si může i po připravovaných změnách uplatnit výdaje procentem z příjmů, včetně daňového zvýhodnění na děti, případně slevy na manželku s příjmy do 68 000 korun ročně.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).