Hlavní navigace

Příspěvek zaměstnancům na tištěné knihy? Novinka má zásadní nedostatek

24. 4. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od roku 2018 je možné využít zajímavý zaměstnanecký benefit, a to příspěvek na tištěné knihy. Odborníci se shodli na pravidlech v souladu se zákonem.

Poslední novela zákona o daních z příjmů přinesla možnost zaměstnavatele přispívat na tištěné knihy pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Jednalo se o takzvaný daňový balíček. Pozměňovacím návrhem byla zavedena možnost zaměstnavatele motivovat své zaměstnance zajímavým zaměstnaneckým benefitem. Jde o nepeněžní příjem, který je na straně zaměstnance od daně z příjmů osvobozený. Jelikož se jedná o legislativní novinku, kterou je možné poprvé použít pro zdaňovací období roku 2018, zabývala se její aplikací v praxi Komora daňových poradců spolu s Generálním finančním ředitelstvím (viz zápis z Koordinačního výboru z 24. ledna 2018).

Čtěte také: Získejte nové zaměstnance pomocí motivačního a náborového příspěvku

Do ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů přibyl bod číslo 4 s možností příspěvku zaměstnavatele na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy. Což může být pro zaměstnance přínosné. Zejména rodiče či prarodiče malých dětí např. v období před vánočními svátky. Zákonodárci, ale i nakladatelé a knihkupci si od této změny slibují větší zájem čtenářů a jejich návrat do kamenných knihkupectví.

Obdobně jako jiné zaměstnanecké benefity poskytované ze sociálního fondu, z FKSP, ze zisku po zdanění či jako daňově neuznatelné, je příspěvek zaměstnavatele na straně zaměstnance od daně (a tím i od odvodů pojistného) osvobozen. Musí se však jednat o příspěvek nepeněžní. Existuje více způsobů, jakými lze tento příspěvek zaměstnancům poskytnout. 

Čtěte také: Vytýkací dopis aneb Upozornění zaměstnanci na možnost výpovědi

Rozhoduje forma pořízení knih

Odborníci se shodli na čtyřech variantách možné formy pořízení knih zaměstnavatelem tak, aby bylo zachováno osvobození od daně z příjmů na straně zaměstnance.

  1. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci poukázky, které bude možné v příslušných knihkupectvích vyměnit za tištěné knihy. Tato forma podle daňových poradců nejvíce naplní podmínky daného ustanovení. V médiích se před časem dokonce objevilo označení „stravenky na knihy“. Což je samozřejmě nesmysl. Jedná se o poukázky na knihy, ať již v listinné či elektronické podobě.
  2. Zaměstnavatel zajistí u prodejce knih pro zaměstnance možnost výběru knih s tím, že faktura za tyto knihy bude vystavena prodejcem knih přímo zaměstnavateli. Ani tento postup nebude v rozporu s předmětným ustanovením. V praxi se často využívá například na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení. Zaměstnanci si v rámci „otevřeného“ účtu sami v lékárně vyberou vitamíny či jiné vhodné lékárenské zboží. 
  3. Další možnou variantou je, že zaměstnavatel sám nakoupí knihy a poskytne je zaměstnancům. Zde se nabízí jako ideální předchozí výběr knih samotnými zaměstnanci. Například z připraveného seznamu, nabídky knihkupectví na internetových stránkách v zaměstnavatelem stanovené maximální finanční hodnotě apod. 
  4. Přípustná je i částečná úhrada knihy zaměstnancem. Zde však Generální finanční ředitelství upozornilo, že se nesmí jednat o hotovostní nákup knih samotným zaměstnancem. Tedy nepůjde o následné proplacení (či poskytnutí příspěvku zaměstnavatele) na základě předloženého paragonu zaměstnancem. Zkrátka musí být dodrženo pravidlo, že zaměstnanec neobdrží od zaměstnavatele peníze. Na dokladu nebude figurovat jméno zaměstnance. Jinak by se jednalo o peněžní plnění. 

Čtěte také: První potíže s otcovskou poporodní péčí

školení červen - novinky

Příspěvek na knihy zaměstnavatel do nákladů neuplatní

Některé zaměstnanecké benefity může zaměstnavatel zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Může se jednat například o nákup mobilního telefonu či notebooku určeného pro služební účely. Stejně tak stravenky, i když pouze do výše 55 procent z ceny jednoho jídla za směnu. Ovšem příspěvek na tištěné knihy, obdobně jako například nepeněžní dary zaměstnancům k životnímu nebo pracovnímu výročí, příspěvek na kulturu, sport či rekreační zájezdy, do daňově uznatelných nákladů neuplatní. Tyto mohou být poskytnuty:

  • z fondu kulturních a sociálních potřeb,
  • ze sociálního fondu, 
  • ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo 
  • na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Do vyhlášky o FKSP se změna nedostala

Ovšem je tu komplikace (pro nejednoho zaměstnavatele bohužel zásadní). Možnost příspěvku na tištěné knihy byla do zákona o daních z příjmů zavedena pozměňovacím návrhem k takzvanému daňovému balíčku. Jde o další ze změn schvalovaných v poměrně krátkém čase, která se nepromítla do souvisejících právních předpisů. Tentokrát se jedná o vyhlášku o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Přestože zákon o daních z příjmů s možností osvobození příjmu v podobě příspěvku z FKSP na pořízení knih na straně zaměstnance vysloveně počítá, z fondu příspěvek čerpat nelze. Jak pro server Podnikatel.cz aktuálně potvrdil Lukáš Heřtus z Generálního finančního ředitelství. Aktuální znění vyhlášky číslo 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb přispívat zaměstnancům na pořízení tištěných knih neumožňuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).