Hlavní navigace

Přiznání a přehledy vyřešte do 3. srpna, vyhnete se tak zmatkům a riziku pokut

17. 7. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Vzhledem k chaosu, který vláda způsobila posunem některých lhůt, je pro OSVČ nejjednodušší, aby přiznání, přehledy a případné doplatky vyřešily do 3. srpna.

Tento den totiž vyprší lhůta první z lhůt, a to pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu. Do osmi dnů, tedy do 11. srpna, pak OSVČ případně musí doplatit pojistné. Do 18. srpna je nutné podat přiznání a případně doplatit daň. Lhůta pro podání přehledu na sociálku je letos 18. září. Pro sociální pojištění však letos 8denní lhůta pro doplatek pojistného neplatí a do 18. září je nutné doplatit i pojistné.

Letos jsou lhůty převrácené na hlavu

Standardně vypadají lhůty pro přiznání, přehledy a případné doplatky odvodů následovně. Do 1. dubna musí OSVČ, které nevyužívají daňového poradce, podat přiznání a doplatit daň. Do 2. Května (1. května je státní svátek) pak musí podat přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu a do osmi dnů od podání přehledu doplatit pojistné. U daňového přiznání a doplatku daně se pak lze ještě navíc beztrestně o několik dní opozdit, jelikož úroky z prodlení a penále začínají nabíhat až několik dnů poté.

Letos je však vše jinak. Kvůli koronaviru se nejprve posunuly všechny lhůty o tři měsíce. Přiznání a daně se měly vyřídit do začátku července, oba přehledy pak do 3. srpna. Už při tomto ale nastal drobný chaos, kdy se změna u zdravotního pojištění řešila novelou a u sociálního pojištění odpuštěním sankcí. To způsobilo, že u zdravotního pojištění se tak pojistné mohlo doplatit standardně do osmí dnů, u sociálka však bylo nutné jej zaplatit do 3. srpna.

Na začátku června navíc vláda schválila další posun lhůt u daňového přiznání, aniž by ale současně řešila i posun lhůt u sociálního a zdravotního pojištění. Jednotlivá ministerstva si mezi sebou následně přehazovala odpovědnost a výsledkem nakonec bylo, že u sociálního pojištění došlo k dalšímu posunu, avšak u zdravotního nikoli.

„Termínová listina“ tak aktuálně vypadá následovně:

  • 3. srpna – podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu a do osmi dnů od podání přehledu doplatek zdravotního pojištění
  • 18. srpna – daňové přiznání a doplatek daně z příjmů
  • 18. září – podání přehledu pro ČSSZ a doplatek sociálního pojištění

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Ministerstvo zdravotnictví volání odborníků ignorovalo

Přestože žádný zákon nebrání tomu, aby přehled byl podán dříve než přiznání, odborníci upozorňují, že podnikatelé standardně nejprve podávají přiznání a poté přehledy (případně vše řeší zároveň), takže posun lhůty pro přiznání jim příliš nepomůže. Člen Prezidia Komory daňových poradců ČR (KDP ČR) Jiří Nesrovnal to komentoval před týdnem slovy: Kde je vůle, tam je cesta. Je zajímavé, že MPSV cestu našlo, aniž by bylo nutné změnit zákon. I legislativně bylo možné situaci řešit. Vláda mohla změnu data například přidat k projednávanému návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro „dohodáře“, který bude Sněmovna schvalovat ve zrychleném režimu stavu legislativní nouze. Jde o změnu jednoho čísla. Musí však být ona snaha pomoci. Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.

Vláda ovšem volání odborníků nevyslyšela. Přestože k faktickému posunu lhůty pro podání daňového přiznání došlo už na začátku června, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch 7. července ponechání lhůty pro přehledy pro zdravotní pojišťovny zdůvodnil tím, že změnit jedno číslo v zákoně není v tak krátké době možné. Zároveň platí, že novela o kompenzačním bonusu, do které KDP ČR navrhovala změnu vložit, bez problémů prošla Sněmovnou a příští týden se jí bude zabývat Senát. Norma se tak podle všeho stihne schválit do zmíněného 3. srpna.

Vše raději vyřešte do 3. srpna

Podnikatelům každopádně nezbývá než poradit, aby všechny své povinnosti (přiznání i přehledy) vyřešili raději do 3. srpna. Vyhnou se tak rizikům, že si nějaký termín letos spletou a kvůli tomu dostanou pokutu. U daňového přiznání a daně z příjmů navíc platí, že odpustek platí jen tehdy, pokud přiznání a doplatek stihnete v termínu 18. srpna podat a zaplatit. Pokud nikoli, sankce se vám budou počítat už od dubna.

Daňové šablony ke stažení

Vzhledem k tomu, že se neposouval termín přiznání, ale pouze odpustily sankce, nepočítá se navíc po 18. srpnu několikadenní toleranční lhůta, během které se lze beztrestně o několik dnů opozdit. Jestliže se s přiznáním opozdíte a podáte přiznání například až 20. srpna, zaplatíte penále za bezmála 5 měsíců. Sankce přitom činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše.

To stejné platí i u doplatků daně. Také u doplatku se už neuplatní toleranční doba, kdy se lze beztrestně opozdit. Standardně sice úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti, den splatnosti však byl 1. dubna (a nikoli 18. srpna). Pokud tedy podáte přiznání po 1. červenci, naběhnou vám úroky z prodlení už od 8. dubna.

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (aktuálně tedy je 14,25 % p. a.). Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Den splatnosti je dnem, kdy částka byla připsána na účet finančního úřadu, nikoli dnem, kdy částka byla odeslána. U platby složenkou (u některých bank i v případě platby přes účet) si proto musí poplatník dát rezervu, aby se částka stačila přičíst.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).