Hlavní navigace

Přiznání k dani musí mít finančák nejpozději 3. dubna. Jak tiskopis podat?

Jana Knížková

Měsíc a půl mají plátci na podání daňového přiznání za rok 2017. Formulář lze poslat hned několik způsoby. Jaký zvolit?

Doba čtení: 1 minuta

Nejzazším termínem na podání přiznání k dani za uplynulý rok je 3. dubna 2018. A to v případě, pokud plátce nevyužívá služeb daňového poradce. V tento den je také nutné uhradit daň.

Ptejte se odborníka v poradně Daně a účetnictví
Ing. Jan Molín Ph.D.
poradce pro daně

Osobně, poštou nebo elektronicky?

S daňovým přiznáním mohou plátci vyrazit na jednotlivé finanční úřady osobně. Podle zkušeností posledních let je zjevné, že čím blíže k poslednímu termínu podání s vyplněným formulářem vyrazí, tím více času na úřadě stráví.

Daňové přiznání je možné zaslat na příslušný finanční úřad také poštou. Dnem odeslání daňového přiznání je den, kdy byl formulář poštou přijat.

Další cestou, jak dopravit daňové přiznání ke svému správci daně, je elektronická forma podání. S finančním úřadem lze komunikovat prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu ČR. Při elektronickém podání je plátce daně ušetřen front na úřadě a další výhodou je možnost zaslat podání v jakoukoliv denní i noční dobu, bez ohledu na úřední hodiny.

S datovou schránkou na výběr nemáte

Finanční správa upozorňuje na důležitý fakt, který se týká všech, co mají zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Právě ti jsou totiž povinni podávat daňová přiznání elektronicky. A to buď prostřednictvím zmíněné aplikace Elektronická podání pro Finanční správu ČR nebo přes datovou schránku. 

Zaměstnanci, kteří měli v roce 2017 příjmy čistě jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele, mohou využít zjednodušený formulář k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky. Formulář nabízí ke stažení na Podnikatel.cz: Dvoustránkové zjednodušené daňové přiznání