Hlavní navigace

Přiznání k DPH budou muset všichni podávat elektronicky, prvně už za prosinec

10. 12. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Od roku 2016 už neplatí výjimka pro drobné plátce DPH a všichni bez výjimky budou muset podávat přiznání k DPH elektronicky. Prvně již za prosinec 2015.

Od roku 2016 musí plátci DPH podávat kontrolní hlášení.. Nejde však o jedinou novinku v oblasti DPH. Ruší se totiž i výjimka pro menší plátce DPH, kteří mohli doposud podávat přiznání k DPH v papírové podobě. Od ledna musí i oni podávat přiznání k DPH (včetně příloh) elektronicky. Poprvé musí tuto novou povinnost splnit již v lednovém přiznání, tedy za letošní prosinec či poslední letošní kvartál.

Čtěte také: Chystejte se na změny DPH v roce 2016, nebude jich zrovna málo

Všichni plátci DPH musí nově podávat přiznání elektronicky

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Přiznání k DPH podáte od roku 2016 už jen elektronicky.

Podobně jako v předchozích letech čeká i v roce 2016 na podnikatele řada novinek v oblasti DPH. Nejde přitom jen o často zmiňované kontrolní hlášení. Počínaje lednem budou muset všichni plátci podávat přiznání k DPH pouze elektronicky. Povinné elektronické podání u DPH platí již od roku 2014. Plátci DPH– fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 milionů korun, však měli výjimku a až do konce letošního roku si mohou vybrat, jakým způsobem přiznání podají.

Tato výjimka brzy končí a od 1. ledna 2016 musí všichni plátci podávat přiznání, včetně příloh, elektronicky. Přiznání lze podat těmito způsoby:

  • Datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu,
  • Datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • Datovou zprávou skrze Daňový portál s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky

Datová zpráva, kterou je podání činěno, musí mít odpovídající formát a strukturu. Přiznání musí být ve formátu a struktuře .XML, odpovídající XSD schémata jsou definována na stránkách finanční správy.

K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struktuře .XML pro odeslání do datové schránky správce daně lze využít službu Elektronická podání pro Finanční správu (EPO).

Limit pro datovou zprávu se zdvojnásobí

Ohledně datových schránek existovaly problémy, které se týkaly limitu pro datovou zprávu, který nyní činí 10 MB. Již však byla schválena vyhláška, která zvyšuje maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky na dvojnásobek, tedy na 20 MB. Vyhláška nabude účinnosti 1. ledna 2016.

První elektronické přiznání musí být již v lednu

Pokud jste doposud nepodávali přiznání k DPH elektronicky a budete to mít nově za povinnost, nezapomeňte, že první elektronické přiznání budete podávat už v lednu, tedy za zdaňovací období prosinec roku 2015 či poslední čtvrtletí roku 2015. Termín zůstává stejný a přiznání musíte vždy podat do 25. dne následujícího měsíce od skončení měsíce nebo čtvrtletí. Jestliže vychází 25. den na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta na první následující pracovní den.

Čtěte také: Stovky podnikatelů dostaly pokutu, že nepodaly daňové přiznání elektronicky

Pozor na automatické pokuty

Povinnost podat přiznání k DPH elektronicky by plátci neměli podcenit. Už rok je totiž v daňovém řádu nová automatická pokuta. Kdo učiní podání jinak než elektronicky, ačkoli to měl za povinnost, vznikne mu povinnost uhradit pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může navíc dostat penále až 50 000 Kč. Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti. Pokud nicméně přiznání podáte jinak než elektronicky, i když jste tak měli učinit, budou úřady hledět na podání jako na podání bez vady. To platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, upřesňuje se v daňovém řádu.

Čtěte více: Zpřísnily se sankce za neplnění daňových povinností, zavedla se i nová pokuta

DPH - školení - listopad

Některá elektronická podání jsou již povinná delší dobu

Co se týče elektronického podání a DPH, už nějaký ten pátek platí bez výjimky pro všechny plátce, že přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. Tato povinnost se netýká jen identifikovaných osob. Od roku 2015 navíc musí ti, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku, odevzdávat určitá podání pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Čtěte také: Povinnost elektronického podání se netýká všech majitelů datových schránek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).