Hlavní navigace

Vyšel vám na dani přeplatek? Přiznání můžete nově podat bez obav i v lednu

11. 1. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Po mnoha letech mohou poplatníci, kterým vychází na daních přeplatek, podat daňové přiznání bez obav už v lednu. Vyřešila se totiž kolize lhůt v daňovém řádu.

Nově platí paragraf, který říká, že pokud poplatník podá daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Jestliže tak poplatník podá daňové přiznání s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku již v lednu, bude s ní finanční úřad pracovat a poplatník tak nebude muset tuto žádost podat znovu.

Přiznání už lze podat bez obav i v lednu

Ještě vloni platilo, že se podnikatelům, kterým vyšel na dani přeplatek, nevyplatilo podávat přiznání v lednu. V daňovém řádu jsou již několik let totiž v kolizi lhůty, které se týkají daňového přiznání a žádosti o přeplatek, která tvoří součást přiznání. V § 155 daňového řádu se uvádí, že žádosti o vrácení přeplatku mohou úřady vyhovět jen tehdy, jestliže existuje vratitelný přeplatek do 60 dnů ode dne podání žádosti.

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Samotná daň je však splatná ve lhůtě 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (pokud bylo daňové přiznání podáno opožděně, je vyměřena až k datu, kdy správci daně skutečně přiznání došlo). Finanční úřad tak může dle daňového řádu vyměřit daň nejdříve k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání, tedy k 1. dubnu.

Kdo tedy podal přiznání v lednu, nevešel se do zmíněné lhůty 60 dní a úřad žádost o vrácení přeplatku zamítl. Poplatník tak musel požádat o přeplatek znovu. Před rokem však nabyla účinnosti i novela zákona o daních z příjmů, která do zákona o daních z příjmů vložila § 38zf:

Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku

Pokud poplatník podá daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Pokud tak poplatník podá daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob společně se žádostí o vrácení vratitelného přeplatku v lednu letošního roku (tj. ve lhůtě delší než 60 dnů před vznikem vratitelného přeplatku, který vznikne dnem splatnosti daně, tj. 1. dubna), bude správce daně nově s takovou žádostí pracovat a poplatník tak nebude muset tuto žádost podat znovu. Tento postup se uplatní i v případě, kdy do lhůty pro podání daňového přiznání poplatník podá opravné přiznání. Jinými slovy – na žádost o vrácení vratitelného přeplatku podanou současně s daňovým přiznáním před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání se hledí jako na žádost podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, upřesnila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová z Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Aby ale mohl poplatník o vrácení požádat, i nadále platí, že přeplatek musí činit nejméně 100 korun. Ať už podnikateli vyjde přeplatek nebo nedoplatek, musí daňové přiznání, v případě, že nevyužívá služeb daňového poradce, podat do začátku dubna. Podnikatelé s daňovým poradcem pak podávají přiznání do pondělí 1. července. Do 1. dubna však musí příslušnému finančnímu úřadu tuto skutečnost doložit.

Stejně jako v předešlých letech navíc poplatníci mají pětidenní „dobu hájení“, během které se mohou s přiznáním beztrestně opozdit. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše. Bez rizika sankce tak lze přiznání podat ještě 8. dubna (9. července pro podnikatele s daňovým poradcem).

Za den podání se bere den, kdy OSVČ odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky.

Pozor na elektronické podání

Podnikatelé, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, musí daňové přiznání podat elektronicky, a to v předepsaném formátu. Kdo tak neučiní, hrozí mu pokuta 2000 Kč. Úřady nicméně u daně z příjmů fyzických osob nejprve poplatníka vyzvou k nápravě a teprve, pokud výzvu ignoruje, pokutu udělí.

Dokdy přeplatek vrátí

Pokud OSVČ vyjde v přiznání na daních nedoplatek daně z příjmů, musí jej uhradit ve stejném termínu, ve kterém je třeba podat přiznání. V roce 2019 jde tedy o 1. duben (případně o 1. červenec, pokud jde o podnikatele s daňovým poradcem). Rovněž s doplatkem se lze o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti.

Komu naopak vychází přeplatek, musí počítat s tím, že jej od finanční správy dostane do 30 dnů ode dne, kdy je vyměřena daň. Vzhledem k tomu, že daň je vyměřena na začátku dubna, přeplatek bude podnikatelům zaslán do začátku května.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).