Hlavní navigace

Pro koho jsou výdajové paušály výhodné?

Výdajový paušál lze jednoznačně doporučit podnikateli, který má nízké náklady. Lépe řečeno, pokud je součet jeho skutečných nákladů nižší, než při použití procentuelní výše nákladů. A to dokonce i v případě, že se jedná o plátce DPH. Zákon totiž plátcům DPH použití výdajových paušálů vysloveně nezakazuje. Jedinou podmínkou je zachování povinnosti vedení evidence dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Hlavním podkladem pro daňovou evidenci deník příjmů a výdajů, který slouží pro stanovení výše základu daně z příjmů. Podnikatel, plátce DPH a neplátce DPH mají odlišně vedený deník příjmů a výdajů. K evidenci plátce DPH daňová evidence nestačí. Je nutné vést pomocnou evidenci. Do deníku příjmů a výdajů se zapisuje pohyb peněz, u DPH rozhoduje datum uskutečnění zdanitelného plnění. A to je právě zachyceno v evidenci k DPH.