Hlavní navigace

Pro OSVČ vedlejší je výhodnější nemocenské ukončit

Od nového je účast osoby samostatně výdělečně činné na nemocenském pojištění nadále dobrovolná. Podmínkou je ovšem účast na důchodovém pojištění. Jestliže se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásí OSVČ vedlejší, bude považována za OSVČ hlavní. A to bez ohledu na výši dosaženého příjmu ze samostatné výdělečné činnosti. Vzniká jí automaticky povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a pojistné na důchodové pojištění. Měsíční záloha na důchodové pojištění činí v roce 2011 1807 Kč (v roce 2010 činila 1731 Kč). Čtěte více: OSVČ a změny v nemocenském pojištění 2011

Dosud se mohla OSVČ vedlejší nemocensky pojistit libovolnou výši měsíčního pojistného a při splnění ročního limitu v podobě nepřekročení rozhodné částky nemusela být důchodově pojištěna, tj. nemusela platit zálohy na pojistné ani případný doplatek.

Novela zákona obsahuje přechodná opatření, kde se píše: Osoba samostatně výdělečně činná, která se od 1. ledna 2011 stala osobou samostatně výdělečně činnou vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z důvodu své účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných, může zálohy na pojistné na důchodové pojištění za období leden 2011 až kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž podala nebo měla podat přehled za rok 2010 zaplatit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tento přehled podala. Čtěte také: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011