Hlavní navigace

Pro příští rok se počítá s otcovskou. Na kolik si otcové přijdou?

18. 5. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Čtěte, jak se bude lišit otcovská při různých příjmech a jak rozdílná bude výše týdenní dávky zaměstnanců a OSVČ. Připravili jsme orientační tabulku.

V příštím roce se mohou otcové těšit na novou dávku, takzvanou otcovskou. Změny se připravují i v ošetřovném a sirotčích důchodech. Čtěte, na kolik si při čerpání otcovské dovolené přijde zaměstnanec a na kolik osoba samostatně výdělečně činná. Rozdíl je propastný. 

Otcovská pouze pro otce 

V rámci prorodinných opatření připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí zcela novou nemocenskou dávku, a to „otcovskou poporodní péči" (dále jen otcovskou). Podle důvodové zprávy k novele zákona by dávka mohla posílit vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte, podporovat a motivovat otce k zapojení se do rané péče o dítě a následně rozvoj vztahů v rámci rodiny. Samozřejmě v případě jejího schválení. 

Jak vyplývá ze samotného názvu dávky, jde o dávku určenou otcům dítěte, účastníkům nemocenského pojištění. Otec musí být uveden v matrice (knize narození). Nárok se samozřejmě doloží rodným listem dítěte. O otcovskou dávku nebude moci žádat druh matky dítěte, který není uveden jako otec dítěte, a to ani v situaci, kdy otec není znám. A ani jiné osoby ve společně hospodařící domácnosti. Za otce se však bude považovat pojištěnec pečující o dítě, jenž převzal do péče nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí nedosáhlo 7 let věku. 

Na otcovskou bude možné nastoupit kdykoli v období šesti týdnů od narození dítěte. Délka jejího poskytování je stanovena na 7 kalendářních dní nepřerušeně. Má náležet jen jednou i v případech vícečetného porodu podle zásady „jeden porod = jedna dávka". K podmínkám podrobněji v článku: Otcovská, rozšíření ošetřovného a úprava sirotčích důchodů

Otcovská dávka zaměstnaného otce 

Zaměstnaný otec bude mít nárok na dávku pouze ze zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, tj. ze zaměstnání, jež podléhá odvodům sociálního pojištění. Dávka nebude náležet například z dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 korun nebo z dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 2499 korun. Výše otcovské za kalendářní den bude činit 70 % denního vyměřovacího základu (jako výše peněžité pomoci v mateřství). 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Přestože se nárok na dávku má počítat obdobně jako nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nebude vyžadována podmínka 270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před vznikem sociální události. Níže uvedená tabulka ukazuje výši otcovské dávky v závislosti na výši příjmů zaměstnance, vypočtené podle podmínek poskytování peněžité pomoci v mateřství v roce 2016. Pro rok 2017 budou (jako každý rok) upraveny redukční hranice. Navíc by mohlo dojít ke změně ve výpočtu (redukci) vyměřovacího základu v souladu s návrhem novely zákona o nemocenském pojištění, který je aktuálně na počátku schvalovacího procesu.

Orientační výše otcovské (podle podmínek roku 2016)
Měsíční výše příjmů zaměstnance Výše otcovské dávky
10 000 Kč 1 617 Kč
20 000 Kč 3 227 Kč
30 000 Kč 4 676 Kč
40 000 Kč 5 635 Kč
50 000 Kč 6 174 Kč
60 000 Kč 6 657 Kč

Otcovská dávka a OSVČ 

Osoby samostatně výdělečně činné jsou účastny nemocenského pojištění dobrovolně. Pouze v takovém případě mají nárok na nemocenskou, ovšem až po třech měsících účasti, tj. po třech splátkách nemocenského pojistného. Obdobně tomu bude i v případě otcovské. Po třech měsících dobrovolné účasti bude mít otec nárok na novou dávku otcovské poporodní péče. 

Měsíční základ nemocenského pojištění a tím i platbu pojistného si osoba samostatně výdělečně činná určuje sama. Měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti. I v tomto případě se server Podnikatel.cz pokusil nastínit výši této sedmidenní dávky podle podmínek výpočtu nároku na peněžitou pomoc v mateřství v roce 2016. Níže uvedená tabulka ukazuje výši dávky závislou od platby nemocenského pojistného a vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění.

účto únor klímová

Orientační výše otcovské (podle podmínek roku 2016)
Měsíční platba nemocenského OSVČ Vyměřovací základ OSVČ   Výše otcovské dávky
115 Kč 5 000 Kč  812 Kč
138 Kč 6 000 Kč  973 Kč
184 Kč 8 000 Kč  1 295 Kč
230 Kč 10 000 Kč  1 617 Kč
299 Kč 13 000 Kč  2 100 Kč
345 Kč 15 000 Kč  2 422 Kč
460 Kč 20 000 Kč  3 227 Kč
575 Kč 25 000 Kč  4 032 Kč

Žádost o dávku

Stejně jako u jiných nemocenských dávek se nárok uplatní příslušným tiskopisem. Nárok na dávku nebude posuzován žádným subjektem (ošetřující lékař či zdravotnické zařízení atd.). Tiskopis žádosti bude k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Půjde o jednodílný tiskopis. Žádost se předá spolu s údaji pro výpočet dávky najednou, a to až po uplynutí podpůrčí doby. 

Pokud bude doba poporodní otcovské péče spadat do rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, bude pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu považována za vyloučenou dobu. Doba se zapíše do evidenčního listu důchodového pojištění v rozsahu, v jakém byla dávka skutečně podle potvrzení orgánu nemocenského pojištění vyplacena. Zavedení otcovské se promítne i do okruhu osob, které jsou účastny důchodového pojištění, a to prostřednictvím institutu náhradních dob pojištění. Tento druh náhradní doby pojištění se bude hodnotit, obdobně jako náhradní doba pojištění z titulu dočasné pracovní neschopnosti v době po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, tj. v rozsahu 80 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).