Hlavní navigace

Prodali jste byt? Víme, jak je to s daňovým přiznáním

23. 5. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud prodáváte byt a nejde o prodej osvobozený od daně z příjmů, musíte podat daňové přiznání.

Odborník v daňové poradně odpovídá, dokdy přiznání podat a jaké další povinnosti ohledně daní je třeba splnit.

Dotaz z daňové poradny

Prosím o radu, jak mám podat daňové přiznání a do kdy musí být podané. Dne 5. 4. 2017 jsem prodala byt, kdy byl proveden vklad do katastru nemovitostí, a to s právními účinky k 10. 4. 2017. Vklad byl proveden podle kupní smlouva. Dne 5. 5. 2017 mi bylo zasláno vyrozumění o provedením vkladu do katastru nemovitostí.

Byt jsem nabyla dědictvím spolu s manželem, každý 1/2. Ani jeden nejsme přímými dědici. Jsme vzdálení příbuzní a v bytě jsme nebydleli. Prosím o zprávu, zda se od daně odečítá částka, která byla vynaložena na rekonstrukci bytu, odměna realitní kanceláři, nebo rozdíl mezi cenou, za kterou jsme byt zdědili a za kterou jsme byt prodali.

Odpověď daňového analytika Jana Molína

Pokud prodej bytu není osvobozen od daně z příjmů, daňové přiznání za rok 2017 podáváte do pondělí 2. dubna 2018. V případě, že zplnomocníte k podání a zpracování DP daňového poradce, lhůta je prodloužena až do 2. 7. 2018. S posunem lhůty pro podání DP se posouvá i lhůta pro platbu daně.

Pokud prodávaný byt nebyl součástí společného jmění manželů, ale každý jste vlastnil polovinu, budete podávat daňové přiznání oba, každý zdaníte polovinu příjmu z prodeje a uplatníte si polovinu z vynaložených uznatelných výdajů (k těm viz níže).

Ještě si dovolím zmínit jednu z variant osvobození příjmu, kterou jste zřejmě neuvažovali. Pokud byste v bytě bydleli, byť po dobu kratší než 2 roky (viz ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, dále jen „ZDPř“) a prostředky získané prodejem byste použili k „uspokojení bytové potřeby“, tedy ke koupi domu, bytu atp. pro bydlení, potom i v tomto případě lze uvažovat o osvobození příjmu.

Vycházíme zde ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) ZDPř (viz poslední věta odkazovaného ustanovení). Podmínkou je, že:

  • příjem bude použit na koupi jiného bydlení do konce roku následujícího po jeho obdržení, tedy ve Vašem případě do konce roku 2018,
  • přijetí příjmu bude do konce roku, ve kterém byl obdržen, oznámeno finančnímu úřadu, tedy do 31.12.2017.

Pokud jde o „bydliště“ ve smyslu zákona o daních z příjmů, rozhodně se nejedná o místo zapsané v občanském průkazu (trvalý pobyt), ale jde o faktické bydliště, které je jako takové užíváno. (Přesnou definici „bydliště“ naleznete v § 2 odst. 4 ZDPř.) Fyzická osoba může užívat k „uspokojení bytové potřeby“ i více nemovitých věcí současně (např. při více zaměstnáních v různých městech, při kombinaci rodina a práce v různých městech atp.).

Jestliže tedy pro Vás nepřichází v úvahu ani tato varianta osvobození (dle § 4,1,u) ZDPř), je zde otázka základu daně (a též povinnost podat daňové přiznání).

Daný příjem patří mezi tzv. ostatní příjmy dle § 10 ZDPř. Základem daně je v případě zděděného majetku primárně rozdíl mezi prodejní cenou a cenou určenou pro účely dědického řízení (zřejmě existuje znalecký posudek). Výdajem budou i částky, které jste vynaložili na opravy a rekonstrukce bytu, k hodnotě vlastní práce se ovšem nepřihlíží. Výdajem je i odměna realitní kanceláři, resp. další výdaje související s uskutečněním prodeje, na které máte doklady.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).