Hlavní navigace

Prodávat na vánočním trhu není legrace. Připravte se na kontroly

4. 11. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Prodejci na vánočních trzích mají dobrou pověst. Alespoň to tvrdí kontroloři státních úřadů. Přinášíme několik rad, které jim pomohou nezkazit si ji ani letos.

Už na konci tohoto měsíce začnou na mnoha místech adventní nebo vánoční trhy. Plné ruce práce budou mít nejen samotní prodejci, ale i jejich kontroloři ze všech možných státních úřadů. Pozornost inspektorů bude zaměřena především na nabídku tradičního vánočního zboží, tedy na vánoční stromky, kapry, dekorace, hračky a v neposlední řadě na potraviny. Je proto potřeba se už teď začít náležitě připravovat a možná pochybení eliminovat. Na tradičních místech konání vánočních trhů se počet zjištění v posledních letech snížil na minimum. Prodejci jsou si vědomi svých povinností a dodržují je.

Aby tento standard dodrželi i v tomto roce, budou inspektoři průběžně monitorovat prodej vánočního sortimentu a kontrolovat nejen prodejce na předvánočních trzích, ale také v ostatních provozovnách, říká už dopředu Daniel Gaidoš, mluvčí České obchodní inspekce. Zvýšené kontroly se budou týkat jak kamenných obchodů, tak stánků na adventních a vánočních trzích, stranou pozornosti nezůstanou ani internetové obchody.

Prodejce musí znát pravidla organizátora trhu

Vánoční trhy si organizují buď samotné městské či obecní úřady nebo specializované firmy. Druhá varianta bývá v současnosti mnohem častější, zvláště ve větších městech. Je proto nutné si s předstihem zjistit, kde a za jakých podmínek je možné o provozování stánku žádat. Stánkový prodej je záborem veřejného prostranství, který upravuje zákon o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, vysvětluje Jarmila Szóová, vedoucí Odboru živnostenského Úřadu Městské části Praha 16 Radotín. Zmíněný místní poplatek je prodejce povinen uhradit ještě před umístěním stánku. Další výdaje spočívají v úhradě energií. Ty nemusí být nutně zahrnuty do ceny nájemného za místo. Každý organizátor trhů si tato pravidla upravuje jinak, a to dokonce i v rámci jednoho města. Na více exponovaných lokalitách jsou energie zpravidla hrazeny zvlášť.

Prodejce na vánočních trzích musí vlastnit platný živnostenský list s předmětem podnikání, který odpovídá prodejní činnosti. Po přidělení místa je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy a také nabízet sortiment, který je považován za vánoční. Především se jedná o jmelí, vánoční stromky, ryby, vánoční ozdoby, svíčky, světelné řetězy, adventní věnce, cukrovinky, hračky, textilní zboží, proutěné výrobky, koření, kuchyňské doplňky a podobně. Seznamy povoleného zboží jsou k dispozici u organizátorů trhů. 

V případě, že obec přijala formou svého nařízení tržní řád, řídí se stánkový prodej také jím. Tržní řád stanovuje místa pro prodej a poskytování služeb, dobu prodeje, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti a mnohé další.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Provozovatelé stánků na vánočních trzích se i letos musí připravit na přísné kontroly.

Prodejce by měl mít na paměti, že stánek se prakticky nijak neliší od běžné kamenné provozovny. To platí pro označení prodejního místa, prodej zboží v souladu s platnými předpisy, zákaz užívání nekalých obchodních praktik, respektování zásad poctivého prodeje, užívání ověřených měřidel, vydání dokladu o koupi na vyžádání spotřebitele a správné účtování. Mezi nejčastější prohřešky trhovců patří porušování zákona o ochraně spotřebitele. Jedná se o chybějící informace o ceně zboží nebo o konkrétních výrobcích, nevydání účtenky na žádost spotřebitele nebo nesprávné míry a hmotnosti, uvádí Daniel Gaidoš z České obchodní inspekce.

Pokud její inspektoři na tržištích zjistí méně závažná porušení, ukládají sankce do maximální výše 5000 korun. Záleží na míře a rozsahu porušení. Při závažném prohřešku je v rámci správního řízení možné uložit pokuty mnohonásobně vyšší. Každý, kdo by chtěl klamat nebo si není jistý přesným výkladem zákona, musí počítat s tím, že inspektoři České obchodní inspekce mohou jako jedni z mála vystupovat na začátku kontroly jako anonymní zákazníci.

 

Start: Začněte podnikat s Podnikatel.cz

Základem je správně označený stánek

Na označení stánku jsou kladeny stejné nároky jako na ostatní provozovny. Podle § 17 živnostenského zákona se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Může tedy jít i o klasický stánek na trhu, automat nebo mobilní provozovnu, která je přemístitelná a není na jednom místě déle než tři měsíce. Podnikatel musí zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti, musí v ní být ustanovena osoba odpovědná za činnost a v neposlední řadě musí být i stánek správně označen. A to trvale a viditelně obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Kontrolní orgán, v tomto případě Česká obchodní inspekce, může vyžadovat kromě oprávnění k podnikání také doklady o nabytí zboží.

Pozor hlavně při prodeji potravin

Při kontrolách na vánočních trzích jsou prioritou rizikové potraviny, tedy hlavně masné a mléčné výrobky a cukrářské produkty. Je proto potřeba počítat s možností kontroly ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce a pracovníků okresní hygienické stanice. Ti prověřují zejména podmínky pro prodej všech nabízených potravin, způsob jejich skladování a značení. Problémem často bývá skladování potravin mimo stanovené teploty. Velkým problémem jsou i nedostatečné zajištění osobní hygieny prodejců a celková čistota stánku a prodejních ploch. 

Provozovatelé stánků proto musí zabezpečit, aby prostory stánku byly umístěny, navrženy, konstruovány a udržovány v čistotě a v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k riziku kontaminace, a to zejména zvířaty a škůdci. Do oběhu smí být uváděn jen takový sortiment potravin a pokrmů, pro který jsou ve stánku vytvořeny patřičné podmínky zabezpečující jejich nezávadnost, připomíná Ivan Kučera, ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Ta také sestavila desatero nejdůležitějších zásad prodeje potravin na stánku.

Základní hygienické desatero při prodeji občerstvení na stánku

1. Prostory a veškeré zařízení stánku musí být umístěny, konstruovány a udržovány v čistotě a dobrém stavu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost potravin. Musí být prováděn pravidelný úklid. 

2. Musí být zajištěno vhodné zařízení pro udržování osobní hygieny, prostředky na hygienické mytí a osoušení rukou (tekuté mýdlo a papírové ručníky), prostor pro převlékání a vyčleněné WC pro potravináře oddělené od veřejnosti. 

3. Povrchy přicházející do styku s potravinami musí být hladké, celistvé a
snadno čistitelné. 

4. Pokud k němu dochází, musí být zajištěno čištění potravin, pracovních nástrojů, zařízení a pracovních ploch. Pro tyto účely by měly být stánky vybaveny alespoň jednoduchým zařízením. 

5. K dispozici musí být odpovídající přívod studené pitné vody v případě, že je tato voda používána k výrobě pokrmů či nápojů a teplá voda pro zajištění osobní a provozní hygieny. Voda musí být vedena tak, aby nebyla negativně ovlivněna její chuť nebo složení. 

6. Odpady musí být ukládány do uzavíratelných nádob, odstraňovány z prostor, kde se zachází s potravinami, co nejrychleji, nesmí se hromadit a musí být nezávadně likvidovány. 

7. Potraviny musí být skladovány podle zásad vzájemné slučitelnosti tak, aby nedocházelo k riziku vzájemné kontaminace. Například syrové maso a vejce nesmí být skladovány s ostatními potravinami, stejně jako neočištěná zelenina. Musí být dodrženy skladovací podmínky pro daný typ potravin a ty musí být uchovávány podle pokynů výrobce. 

8. Na místě musí být k dispozici veškeré nabývací doklady na potraviny a pokrmy a veškeré potraviny musí být řádně značeny. Pro výrobu pokrmů nesmí být používány potraviny s prošlou záruční dobou, v netěsných, špinavých a potrhaných obalech, anebo se známkami napadení škůdci. 

9. Dopravní prostředky a zařízení používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě, dobrém stavu, musí chránit potraviny před nežádoucími vlivy a umožňovat čištění nebo dezinfekci. 

10. Provozovatel musí sám určit největší rizika porušení předchozích bodů, provádět jejich kontrolu a vést patřičnou evidenci o plnění nezbytných požadavků.

Svá jasná pravidla má na vánočních trzích i prodej kaprů, vánočních stromků nebo zábavní pyrotechniky. O tom více v příštích článcích.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).