Hlavní navigace

Prodej rodinného domu – daň z ceny sjednané nebo zjištěné?

28. 8. 2009
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

V souladu s § 9 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem.

Základem daně je cena zjištěná podle zvláštního předpisu (zákon o oceňování majetku) platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, že je cena nemovitosti sjednaná nižší než cena zjištěná. Jestliže je však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem cena sjednaná. Znalecký posudek o ceně prodávané nemovitosti musí být zpracován ke dni převodu vlastnického práva k nemovitosti, tj. k právním účinkům vkladu práva do katastru nemovitostí.

Poplatník je povinen sám si daň vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání i zaplatit. V případě, že se daň z převodu nemovitostí uvedená v daňovém přiznání od daně z převodu nemovitostí vyměřené neodchyluje, nemusí správce daně sdělovat daňovému subjektu výsledek vyměření, pokud o to daňový subjekt výslovně nepožádá nejpozději ve lhůtě pro vyměření daně z převodu nemovitostí.

Pokud poplatník daňové přiznání nepodá a daň nezaplatí, správce daně o stanoveném základu daně a vyměřené dani vyrozumí daňového poplatníka platebním výměrem a takto vyměřenou daň současně předepíše. Daň nebo případný vyměřený nedoplatek je splatný do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření daně.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).