Hlavní navigace

Prodejci, pozor na falešné inspektory ČOI

9. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/VIKTOR CHLAD
Advent je tradičně dobou zvýšených kontrol ze strany státních úřadů. Vědí to i podvodníci, kteří v přestrojení obchází obchody a vypisují neoprávněné pokuty.

V předvánočním období tradičně zesiluje činnost inspektorů České obchodní inspekce. A toho využívají i nejrůznější podvodníci, kteří se chtějí obohatit. Vybírají si k tomu zejména stánkaře a majitele menších provozoven. Nejnovější případ, kdy prodejce naletěl falešné kontrole, se stal 2. prosince v Ostravě-Hrabůvce. 

Muž, který byl podveden, by o tom zřejmě neměl tušení až do doby, než k němu na kontrolu vyrazili skuteční pracovníci České obchodní inspekce. A ti přišli jen den poté, co podnikatel zaplatil neoprávněnou pokutu 2000 korun podvodnici. Podle sdělení podnikatele se jednalo o menší drobnou ženu v kloboučku, která se představila jako Jana Doležalová. Po „kontrole“ údajná inspektorka předložila podnikateli předem vytištěný kontrolní protokol, v němž bylo zaznamenáno číslo jejího služebního průkazu jako 459. Dále podvodnice předložila příkaz na místě, kterým mu uložila pokutu ve výši 1000 korun a současně také povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou ve výši 1000 korun, říká Denis Gaidoš, tiskový mluvčí České obchodní inspekce.

ČOI varuje, že obě písemnosti byly poměrně věrohodné, stejně jako celý průběh kontroly. Byť ta proběhla trochu jinak, než jak by měla. Případ řeší policie. V tuto chvíli další hlášení o řádění falešné inspektorky nejsou, ale podnikatelé by přesto měli být obezřetní. Podobných případů bývá před koncem roku vždy několik. I loni byly falešné kontroly výsadou žen.

Jejich obětí se loni stala podnikatelka z jižní Moravy, která z obavy na místě zaplatila 10 000 korun dvěma podvodnicím. Bohužel se o peníze připravila vlastní nevědomostí, protože falešné inspektorky se prokázaly průkazkami neexistujícího Českého obchodního institutu. Navíc chtěly kontrolovat estetiku a hygienu prodeje, které nespadají do gesce České obchodní inspekce. Na to, že ženy nejsou zaměstnankyněmi ČOI, se přišlo díky iniciativě starosty obce, který se zajímal, zda do ní byla poslána kontrola.

Jak si ověřit inspektora

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/VIKTOR CHLAD

Při pochybnostech je snadné si příchozího inspektora prověřit. Stačí zvednout telefon. 

Kontrolovaní podnikatelé si při jakémkoliv podezření mohou vždy ověřit identitu kontrolních pracovníků přímo na úřadě, za jehož zaměstnance se příchozí kontroloři vydávají. V případě inspektorů ČOI stačí jeden telefonický dotaz na místně příslušném inspektorátu, kde totožnost kontrolujících osob podnikateli potvrdí. V opačném případě je namístě co nejrychleji přivolat policii, radí Denis Gaidoš, tiskový mluvčí České obchodní inspekce. Veškeré kontakty na oblastní inspektoráty České obchodní inspekce jsou k dispozici na internetová adrese: www.coi.cz.

Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.

Kontroluje následující:

  • Dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků (kromě potravin) včetně jejich zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu.
  • Zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla (pokud ověření podléhají), a zda používaná měřidla odpovídají příslušným předpisům, technickým normám či patřičnému schválení.
  • Dodržování podmínek stanovených právními a jinými příslušnými předpisy pro poskytování určitých služeb a provozování některých specifických činností.
  • Zda při uvádění výrobků na trh byly tyto výrobky opatřeny náležitým povinným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen předepsaný certifikát, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají příslušným technickým požadavkům a podobně.
  • Zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné.
  • Zda jsou při sjednávání spotřebitelského úvěru dodržovány povinnosti stanovené právními předpisy (pokud dozor v daném případě nevykonává Česká národní banka).

Za porušení uvedeného může Česká obchodní inspekce v některých případech uložit kontrolovanému subjektu pokutuaž do výše 50 milionů korun. Za méně závažná porušení zákona mohou inspektoři ČOI uložit příkazem na místě kontrolované osobě blokovou pokutu do 5000 korun, a to i fyzickým osobám prodávajícím produkty z vlastní drobné chovatelské či pěstitelské činnosti anebo lesní plodiny. Kromě finančních sankcí uplatňuje ČOI i zákazy prodeje výrobků, respektive zákazy uvádění výrobků na trh, a to v případě, že tyto neodpovídají požadavkům právních předpisů.

Česká obchodní inspekce nekontroluje kvalitu potravin, pokrmů a tabákových výrobků. Těmito produkty a službami se ČOI zabývá pouze z hlediska poctivosti jejich prodeje, jako je správné účtování ceny a podobně. Dozor nad kvalitou potravinářských výrobků vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů zase vykonává Státní veterinární správa České republiky.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).