Hlavní navigace

Opírá se o krumpáč ve vaší ulici, kde podnikáte? Chtějte odškodnění

8. 7. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ničí vám rozkopaná ulice obchody? Pak chtějte kompenzaci. A nenechte se odbýt tím, že podle zákona na ni nemáte právo. Existuje i obyčejná lidská domluva.

K létu neodmyslitelně patří rekonstrukce ulic provázené nářky podnikatelů, kteří kvůli tomu pociťují úbytek zákazníků a tím pádem i pokles tržeb. Nejhůř jsou na tom ti, kteří ke své práci potřebují nákladní přepravu. Objízdné trasy totiž narážejí například na omezenou průjezdnost příliš úzkých ulic a podobně. A radnice? Ty podnikatelům většinou odmítají jakkoli pomoci. Někdy to dokonce vypadá, že se ani nesnaží práce uspíšit. O víkendech se nepracuje, v týdnu se dělníci balí brzy odpoledne. Co pak má nebo může dělat poškozený podnikatel? Vypadá to, že prakticky nic nezmůže, protože zákon o pozemních komunikacích hovoří jasně. V jeho § 24 odstavci 1 stojí, že provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. A nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 

Přesto situace tak bezvýchodná není. Nejvyšší soud už v minulosti rozhodl, že podnikatelé, kteří kvůli uzavření a opravám silnic u svých provozoven ztratí zákazníky, mají za určitých podmínek nárok na vyplacení ušlého zisku. Jde o situaci, kdy úřady nezajistí, aby se lidé mohli dostat ke svým nemovitostem a provozovnám. Například není prokazatelně zajištěn bezpečný přístup k provozovnám nebo byl zbytečně ztížen, případně v některých dnech úplně znemožněn. Úřady také mají dbát na to, aby uzavírky a omezení trvaly co nejkratší dobu. Pokud tak nečiní, je možné to považovat za liknavost a podnikatelé mají rázem šanci na odškodnění. Dokazuje to případ jedné pardubické podnikatelky, která se díky tomu mohla soudit nejen o chybějící peníze kvůli sníženým tržbám, ale také zaplacení úroku z úvěru, který si byla nucena vzít na výplaty svých zaměstnanců a sociálního zabezpečení.

Když se chce, tak to jde

Ilustrační obrázek.
Autor: Zdeněk Vesecký, podle licence: Rights Managed

Informační tabule pro zákazníky na Praze 2. Pomohla by i v jiných městech, kdyby ji tam znali. 

Dále mohou podnikatelé požadovat slevy z nájmů v městských nebytových prostorách, případně další kompenzace. Záleží ale na přístupu jednotlivých měst. Po dobu rekonstrukce komunikací nemá dle zákona nikdo nárok na náhradu případných ztrát, jež mu během uzavírky vzniknou, a proto město žádnou finanční kompenzaci neposkytuje, říká na přímý dotaz mluvčí kladenského magistrátu Kateřina Přibylová. Stejně stroze reagují i magistráty Liberce, Plzně a dalších měst. Na případné slevy nájmů většinou neslyší ani úředníci na karlovarském magistrátu. Proč, to vysvětluje jeho mluvčí Jan Kopál: Drtivá většina podnikatelů nepodniká v prostorách města, ale v prostorách soukromých, u kterých podmínky užívání, třeba výši nájmu, nejsme schopni efektivně ovlivnit. Pokud bychom zlevnili nájem jen těm, kteří podnikají v pronajatých prostorech města, bylo by to pravděpodobně oprávněně vnímáno jako nerovné jednání vůči těm, kteří třeba jen o vchod vedle podnikají v prostorách jiného vlastníka. Karlovy Vary proto v minulosti kompenzace řešily například odpuštěním místního poplatku za umístění poutače, které mohly nabídnout všem.

Vstřícnější přístup mají Ostrava, Hradec Králové nebo České Budějovice. Tady podnikatelé, na něž dolehnou rozsáhlejší rekonstrukce a omezení, mohou žádat alespoň o slevu z nájmu v městských prostorech. Kompenzace podnikatelů řešíme individuálně podle rozsahu investiční akce a jejího dopadu na podnikání. O poskytnutí slevy rozhoduje rada obvodu a vždy řeší, jak dlouhé období byl daný podnikatel omezen a míru dopadu, komentuje Jana Pondělíčková, mluvčí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Při nedávné rekonstrukci ulic Dukelská a S. K. Neumanna v Hradci Králové tyto slevy nájemného dosáhly 50 %.

Pochvalu za příkladný přístup k podnikatelům si pak už před dvěma lety vysloužila radnice v jihočeském Táboře. I ta se samozřejmě řídí zákonem o pozemních komunikacích, ale za podnikateli z Křižíkova náměstí tehdy osobně přišli s omluvou starosta a jeho zástupci a rozdali jim alespoň poukazy na měsíční parkování zdarma blízko náměstí, Táborskou kartu se zvýhodněným vstupným do památek a městských zařízení a vstupenky na městský festival.

Informovanost podnikatelů dobrá, zákazníků už horší

Někdy se zdá, že je lépe po dobu rekonstrukce ulice provozovnu raději zavřít a věnovat se například rekonstrukci interiéru nebo podobným činnostem. Ne vždy je to ale možné. V každém případě se s komplikacemi v podobě uzavírek a rozkopaných ulic dá počítat. Informace o tom bývají dostupné na webech radnic, správců komunikací a dalších dotčených organizací. Přebírají je také média a objevují se v místních zpravodajích, často lidé nachází ve schránkách i letáky nebo přímo adresované dopisy. Například v Brně mají lidé informace o blížících se pracích nejméně půl roku dopředu. 

A především mají podnikatelé možnost účastnit se veřejných projednávání záměrů. V průběhu zpracování projektové dokumentace se všichni vlastníci okolních pozemků a nemovitostí stávají účastníky stavebního řízení a s převážnou většinou je připravovaná akce projednávána. Měsíc před zahájením stavebních prací jsou všichni vlastníci písemně seznámeni s předpokládaným termínem zahájení stavby, uvádí David Malán, vedoucí Oddělení přípravy pozemních komunikací a mostů Magistrátu města Plzně. Na základě novely silničního zákona budou navíc od příštího roku informace o chystaných opravách automaticky k dispozici i na úředních deskách.

Informujete obyvatele o tom, že v lokalitách, kde práce probíhají, fungují i během prací všechny obchody? Tuto otázku dostala od serveru Podnikatel.cz všechna statutární města. A i tady se přístup rozdělil na dvě poloviny. V Liberci ani Plzni se lidé o tom, že obchody fungují i v rozkopaných ulicích, vůbec nedozvědí. Obchody při uzavírkách běžně fungují, protože dopravní obsluze bývá vjezd povolen, říká Jan Vrabec, mluvčí města Liberec. To ale nemusí platit vždy a všude. Z Brna pak například přišla odpověď, že otázce nerozumí. V moravské metropoli by se proto mohli poučit od Prahy, kde se právě rekonstruuje Bělehradská ulice, více než 1,5 kilometru dlouhá důležitá dopravní, ale i obchodní tepna vedoucí skrze Vinohrady až do Nuslí. Jak si s informovaností zákazníků kromě jiných cest poradila Městská část Praha 2, o tom svědčí přiložená fotografie.

Zatímco v otázce kompenzací město Kladno pohořelo, informace o tom, že během rekonstrukcí fungují všechny obchody, je pro něj samozřejmostí. Stejně jsou na tom Hradec Králové, České Budějovice a další. Aktuálně jsme například při výstavbě obchodního centra Aupark (soukromý investor) ve spolupráci s místními dotčenými podnikateli, policií a silničním správním úřadem dočasně upravili dopravní značení, z jednosměrné ulice jsme udělali obousměrnou tak, aby se mohli občané a zákazníci dostat ke svým obchodům v místě, kde jsou velká omezení, komentuje Magdaléna Vlčková, mluvčí Magistrátu města Hradec Králové.

A co zásobování? Jednejte přímo se zhotoviteli

Problémy týkající se například ztíženého přístupu do prodejen nebo zásobování řeší podnikatelé sami přímo se zhotoviteli prací operativně a na místě. A to nejlépe v době konání kontrolních dnů stavby, kterých se účastní jak zhotovitel, stavební dozor či koordinátor bezpečnosti práce, tak zástupci státní správy. Města i zhotovitelé se vždy snaží vyjít podnikatelům vstříc. Přikračují například k úpravě dopravního značení, kdy se z jednosměrných stávají obousměrné ulice, nebo umožněním zásobování v jiné než obvyklé časy. Stavební firmy jsou většinou vstřícné, byť to není vždy jednoduché jak pro stavbu, tak pro samotné podnikatele. Nechtějí přijít o dobré jméno ani o zakázku. Rovněž o těchto skutečnostech informujeme městskou policii, která o všech rozhodných skutečnostech od prvopočátku ví, dodává královéhradecká mluvčí Magdaléna Vlčková.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).